index

Podstatou otevřeného vzdělávání je princip volného a otevřeného sdílení. To je chápáno jako neomezené, a to jak z hlediska jeho dostupnosti, tak svobody využívání, úprav a dalšího šíření. Volné a otevřené sdílení zvyšuje přístup ke vzdělání a znalostem pro každého, kdekoliv a kdykoliv.

Uložte si infografickou brožuru o otevřeném vzdělávání pro ředitele a zřizovatele škol

Infografická brožura Jak zvýšit kvalitu školy pomocí otevřeného vzdělávání je stručným průvodcem otevřeného vzdělávání nejen pro učitele, ale i školy a zřizovatele. Dozvíte se, proč byste měli otevřené vzdělávání podporovat a jaké benefity tím získají žáci (studenti), učitelé, ale i škola.

Nejnovější články o otevřeném vzdělávání

Jak skladovat digitální dokumenty? Masarykova univerzita vydala Metodiku dlouhodobého ukládání a archivace digitálních dokumentů

Každý den vznikají miliony nových textů v digitální podobě a přibývají k nim další, které vznikly naskenováním papírových písemností. Žijeme v době digitalizace, ale dosud nemáme zavedené postupy, jak digitální data archivovat, aby byla přístupná třeba i za třicet let. To se nyní změnilo.

Posted in Nezařazené | Leave a comment

ÚSTR, EDUin a Česká televize se společně podílí na tvorbě otevřených vzdělávacích zdrojů

Česká televize nabídla poprvé pro své  dva filmy učitelům metodiky, které umožní filmové ukázky využít ve výuce. Metodiky jsou vytvořeny pod otevřenou licencí Creative Commons ve variantě, kde je učitelé mohou upravovat a dále mezi svými kolegy legálně šířit.

Posted in Pro média | Leave a comment

Více článků >

Přínos otevřených vzdělávacích materiálů

Dostupnost: Otevřené vzdělávací zdroje zvyšují přístup ke vzdělávání všem skupinám obyvatel. Materiály jsou zpřístupněny zdarma a snižují tak finanční nároky na studium.

Efektivita: Materiály je možné přizpůsobovat potřebám studentů. Ti pak dosahují lepších výsledků a jsou více motivování ke studiu.

Vzrůstající kvalita: Materiály jsou neustále podrobovány opakovanému hodnocení, vylepšování a obohacování ze strany jejich uživatelů. Jejich kvalita se v čase zvyšuje.