index

Podstatou otevřeného vzdělávání je princip volného a otevřeného sdílení. To je chápáno jako neomezené, a to jak z hlediska jeho dostupnosti, tak svobody využívání, úprav a dalšího šíření. Volné a otevřené sdílení zvyšuje přístup ke vzdělání a znalostem pro každého, kdekoliv a kdykoliv.
Nejnovější články o otevřeném vzdělávání

Učitelé z Marsu chtějí změnit na školách výuku ekonomie

Učitelé z Marsu jsou učitelskou iniciativou, která si dala za cíl zahrnout do výuky ekonomie aktuální témata, sdílet výukové materiály a předávat si zkušenosti. Deset učitelů se pravidelně schází, aby zlepšili praktickou připravenost absolventů středních škol.

Posted in Pro média | Leave a comment

Ve zkratce ze světa OER

Zdá se, že Tim Berners-Lee, tvůrce webového prohlížeče WWW, si myslí, že DRM v prohlížeči je samozřejmostí, a zřejmě za něj již nemá smysl bojovat. On EME in HTML5

Posted in Nezařazené | Leave a comment
Více článků > Uložte si infografickou brožuru o otevřeném vzdělávání pro ředitele a zřizovatele škol

Infografická brožura Jak zvýšit kvalitu školy pomocí otevřeného vzdělávání je stručným průvodcem otevřeného vzdělávání nejen pro učitele, ale i školy a zřizovatele. Dozvíte se, proč byste měli otevřené vzdělávání podporovat a jaké benefity tím získají žáci (studenti), učitelé, ale i škola. Přínos otevřených vzdělávacích materiálů Dostupnost: Otevřené vzdělávací zdroje zvyšují přístup ke vzdělávání všem skupinám obyvatel. Materiály jsou zpřístupněny zdarma a snižují tak finanční nároky na studium. Efektivita: Materiály je možné přizpůsobovat potřebám studentů. Ti pak dosahují lepších výsledků a jsou více motivování ke studiu. Vzrůstající kvalita: Materiály jsou neustále podrobovány opakovanému hodnocení, vylepšování a obohacování ze strany jejich uživatelů. Jejich kvalita se v čase zvyšuje.
Nejnovější příspěvky
ze skupiny „Otevřené vzdělávání“ na Facebooku

Hezkou neděli. Mám takový všetečný dotaz. V češtině a v Česku používáme trojici pojmů „formální, neformální a informální vzdělávání/učení“. Jak se to správně překládá do angličtiny? (Např. ve Wikipedii je české heslo „Neformální vzdělávání“ propojené s anglickým heslem „Informal education“, takže mám pocit, že je v tom trošku zmatek... Jazykově je to překlad správný, ale nevím, jestli i pojmově.) ... Více »« Méně

Zobrazit na Facebooku