Archiv pro rubriku: Pro média

O otevřeném vzdělávání více zde.
Charta Aliance pro otevřené vzdělávání zde.
V případě vašeho dotazu se na nás neváhejte obrátit!

 

Na vaše dotazy rádi odpoví:

 

Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání v EDUin o.p.s.

Téma: Otevřené vzdělávání v ČR a ve světě, universal design

email: tamara.kovacova@eduin.cz, tel.: 603 942 437, LinkedIn

 

Michal Kaderka, koordinátor aktivit Aliance pro otevřené vzdělávání

Téma: Aliance pro otevřené vzdělávání (poslání, cíle, členové, charta, organizace atd.), výuka podle principů otevřeného vzdělávání  

email: info@otevrenevzdelavani.cz, tel.: 777 879 481, LinkenIn, FB, TWT, Slideshare

 

Bořivoj Brdička, katedra informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze

Téma: Digitální technologie a rozvoj otevřeného vzdělávání

email:  bobr@cesnet.cz, tel: 606 944 345, Učitelský Spomocník – spomocnik.rvp.cz
BoBrův Spomocník – www.spomocnik.net, LinkedIn, Twitter, YouTube, Slideshare

 

Ondřej Neumajer, konzultant vzdělávání, spoluautor dokumentu MŠMT Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

email: ondrej@neumajer.cz, tel: 602 763 275. ondrej.neumajer.cz, LinkedIn

ÚSTR veřejně ukáže, jak učit moderní dějiny pomocí filmů a bez moralizujícího patosu

Moderní dějiny lze přiblížit i pomocí dobových  filmů, seriálů či vtipů. Ty totiž často obsahují detaily, které mimořádně přesně vystihují dobu a motivy jednání lidí. Tak lze současným žákům nedávno uplynulou dobu zpřítomnit i bez hodnotících soudů, jež mohou pohoršovat některé rodiče. Celý příspěvek

Zpřístupněte na svém webu základní informace i těm, kteří si je nemohou přečíst

Pomalu roste počet těch, kteří při tvorbě nového webu myslí na uživatele, kteří nevidí. Málokdo si ovšem uvědomuje, že i pro mnohé, co se narodili s vadou sluchu, je česky psaný text v podstatě cizím jazykem. Každý provozovatel webu ale má možnost poskytnout návštěvníkům základní informace i ve znakovém jazyce.

Neslyšící mají možnost si do prohlížeče Chrome instalovat  bezplatné rozšíření Deaf Friendly, které je při návštěvě webu upozorní, že internetové stránky nabízejí i obsah ve znakovém jazyce. Například v tuto chvíli  obsah podporovaný aplikací Deaf Friendly nabízí pojišťovna OZP a organizátoři Avon Pochodu. Neslyšící uživatelé se tak mohou například dostat k plnohodnotným informacím o samovyšetření a rakovině prsu. “Nyní připravujeme obsah v českém znakovém jazyce i pro další firmy a úřady, které mají zájem zpřístupňovat své služby opravdu všem,” říká Lucie Břínková z tlumočnické agentury Deaf Friendly, která rozšíření do Chromu vyvinula.

 

Pokud stránka podporuje obsah i pro lidi se sluchovým postižením, objeví se v prohlížeči Chrome při načtení stránky v záhlaví možnost rozšíření o překlad do znakového jazyka.

Pokud stránka podporuje obsah i pro lidi se sluchovým postižením, objeví se v prohlížeči Chrome při načtení stránky v záhlaví možnost rozšíření o překlad do znakového jazyka.

Návštěvníci mohou volit v nabídce informací obsah ve znakovém jazyce. Při volbě tématu, např. Rady do života, se pak spustí video s překladem.

Návštěvníci mohou volit v nabídce informací obsah ve znakovém jazyce. Při volbě tématu, např. Rady do života, se pak spustí video s překladem.

Pojišťovně ani prodejci kosmetiky žádný zákon nenakazuje, aby vytvářel obsah dostupný i pro neslyšící. Je to projev jejich dobré vůle, který je třeba ocenit a podporovat jako příklad dobré praxe. Nicméně mělo by být standardem, aby se do překládání svých webů zapojily i  další organizace, instituce a firmy, jejichž služeb neslyšící využívají, jako jsou například zdravotnická zařízení, úřady i vzdělávací instituce,” vysvětluje Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání z EDUin.

Zohlednění přístupnosti obsahu i pro uživatele, kteří například nevidí, neslyší či mají jiný mateřský jazyk, se nazývá design pro všechny (angl. Universal design).

Aliance pro otevřené vzdělávání má podporu designu pro všechny zakotvenou ve své Chartě pro otevřené vzdělávání.

Kontakt:

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

 

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

Designem pro všechny ohromíte seniora, studenta, cizince i neslyšícího

Titulky ve videu ocení neslyšící, cizinec, který se učí česky, nedoslýchavý senior i student, který se video snaží najít pomocí internetového vyhledávače.  Universal design – tedy design pro všechny – je postaven na intenzivním přemýšlení, jak náš produkt co nejvíce zpřístupnit všem. Zhlédněte tři videa, která vám pomohou pochopit základní principy universal designu nejen pro vzdělávací materiály. Celý příspěvek

Zjistěte si vychytávky, aby si vzdělávací dokument mohla přečíst i babička

Překážky v čtení, poslouchání, různé učební styly či jediný povolený internetovým prohlížeč mohou omezit přístup ke vzdělávacím zdrojům.  V nové brožuře Aliance pro otevřené vzdělávání naleznete návod, jak postupovat při vytváření dokumentů, prezentací a videí tak, aby je mohli využít i ti, kteří hůře vidí, slyší, nebo nejsou příliš zdatní ve zvládání digitálních technologií. Celý příspěvek

Využijte prázdniny k sebevzdělávání, absolvujte bezplatný kurz pro tvorbu prezentací nebo základy práva

Internetová reklama, základy práva, umění prezentovat, ekonomie a marketing, dějiny světa. Pro ty, kteří si chtějí během prázdnin rozšířit obzory, připravila Aliance pro otevřené vzdělání pět tipů na zajímavé vzdělávací příležitosti pod vedením odborníků z oboru. Ty je možné využít nejen pro profesní rozvoj, ale i pro pochopení současného světa. Celý příspěvek

ÚSTR, EDUin a Česká televize se společně podílí na tvorbě otevřených vzdělávacích zdrojů

Česká televize nabídla poprvé pro své  dva filmy učitelům metodiky, které umožní filmové ukázky využít ve výuce. Metodiky jsou vytvořeny pod otevřenou licencí Creative Commons ve variantě, kde je učitelé mohou upravovat a dále mezi svými kolegy legálně šířit.
Celý příspěvek

Tři pravidla pro zveřejňování maturitních dat

Vysvětlujeme důvody, proč EDUin podporuje iniciativu Maturitní data – odtajněno, a upřesňujeme, jakými pravidly by se mělo zveřejňování maturitních dat řídit.

Praha, 7. června 2016 – Hlavním důvodem pro rutinní zveřejňování zdrojových maturitních dat je zásadní přínos pro debatu o tom, jak má vypadat státní maturita. Debata je rázem zasvěcenější a věcnější. Data rovněž usnadňují veřejnou kontrolu nad složením maturitních testů a tím, co ověřují.  A konečně, umožňují posoudit, nakolik státní maturita odpovídá platným předpisům a nediskriminuje některé skupiny maturantů. Předpokládáme, že v těchto bodech se snadno shodnou i ti, kteří si další vývoj vzdělávacího systému v České republice představují rozdílně. Celý příspěvek

Využíváním dat se žáci učí zlepšovat státní správu

Využíváním dat se žáci učí zlepšovat státní správu

Zveřejňování všech informací a dat přináší podnikatelům úspory i nové příležitosti, vede k efektivnější státní správě a především k její transparentnosti. Aby lidé dokázali využívat otevřená data ke svému prospěchu, je nutné se s čísly a informacemi naučit pracovat. O to se nyní pokouší vzdělávací centrum TEREZA, které téma otevřených dat popularizuje mezi učiteli a žáky formou badatelské práce. Celý příspěvek

Utajováním maturitních dat jde ministerstvo proti všem současným trendům

Pokud by učitelé věděli, jaké nejčastější chyby ve státních maturitách studenti dělají, mohli by je na zkoušku lépe připravit. Ministerstvo školství ovšem zatím anonymizovaná data nezveřejňuje, a jde tak proti současným trendům, jako jsou transparentnost či využívání velkých dat ve vzdělávání. Aliance pro otevřené vzdělávání se proto rozhodla podpořit iniciativu Maturitní data – odtajněno. Celý příspěvek