Co je Otevřené vzdělávání

Otevřené vzdělávání je kolektivní termín odkazující na mnoho postupů a činností, jejichž základem je otevřenost a vzdělávání. Otevřené vzdělávání je v první řadě o odstraňování překážek ve vzdělávání. Například volným zpřístupněním obsahu a dat pro další využití. Může však jít i o kulturní změny, jako je posun k novým výukovým metodám a postupům, které tradiční role učitele a studenta mění na postavení rádce a studenta. způsob vzdělávání se transformuje a otevřené vzdělávání může sehrát významnou roli v této transformaci.

„Znalosti jsou otevřené, pokud k nim může kdokoliv volně přistupovat, používat je, upravovat a sdílet za podmínek, které nejvíce zabezpečí zachování původu, tedy vlastnictví a otevřenosti.“ To znamená, že pod správnou „otevřenou“ licencí budou zdroje, jako jsou učebnice, webové stránky, videa, výukové plány, audiozáznamy a obrazové soubory volně dostupné pro sdílení a přizpůsobování podle pedagogických potřeb. Aby byly zdroje v otevřeném vzdělávání skutečně otevřené, musí být „zadarmo“ a volné/otevřené. To znamená, že člověk musí mít přístup ke zdrojům vzdělávání bez nákladů a mít zákonná práva k opětovnému použití, revizi, přepracování a redistribuci zdroje a/nebo přizpůsobení zdrojů.

V rámci otevřeného vzdělávání se donedávna cílilo spíše směrem k otevřenému přístupu ke zdrojům, ale existují i jiné způsoby, jak být otevřený, což se odráží v pojmu „otevřené vzdělávací postupy“. Jedná se o inovace v pedagogické praxi, které jsou umožněny otevřenou licencí zdrojů.

Je třeba připomenout, že otevřenost v „otevřeném vzdělávání“ se nevztahuje pouze na obsah, data nebo zdroje. Otevřenost je součástí širší změny a posunu směrem k rovnosti a spolupráci.

Tento úvod o Otevřeném vzdělávání byl převzat z Příručky Otevřeného vzdělávání.

Infografická brožura JAK ZVÝŠITKVALITU ŠKOL POMOCÍ OTEVŘENÉHO VZDĚLÁVÁNÍ pro ředitele a zřizovatele škol.

Podívejte se na videa Proč je užitečné podporovat otevřené vzdělávání a Jak zvýšit kvalitu škol pomocí otevřeného vzdělávání. a také na praktické tipy, jak otevřené vzdělávání vypadá přímo ve výuce.

Takto jsme koncept Otevřeného vzdělání představovali široké veřejnosti: článek o OV z Hospodářských novin. 

Na následujících videjích jsou českými odborníky z oblasti otevřeného vzdělávání ukázány jeho důležité součásti.

Bořivoj Brdička mluví o techologiích ve vzdělávání a jaké změny to způsobuje.

https://www.youtube.com/watch?v=juHzG_L-CVo

Ondřej Neumajer hovoří o Strategii digitálního vzdělávání, součástí které je právě i Otevřené vzdělávání.

https://www.youtube.com/watch?v=qhfK510vj9U

Pokud si kladete otázku, jestli je otevřené vzdělávání otevřené opravdu všem a co je pro to možné udělat, podívejte se na následující sérii tří videjí k tématu Universal Design (design pro všechny). Jsou otevřené materiály opravdu všem?  , zde je možné se podívat Jak se vytváří přístupný web v Seznam.cz a jak je možné VŠ studium zpřístupňovat všem?