65% nejcitovanějších vědeckých článků v historii je přítupno pouze s kreditkou

A další novinky ze světa otevřeného vzdělávání…

Změna politického kurzu USA: výjimky ze zákona DMCA ve prospěch fair use

http://www.authorsalliance.org/2017/11/02/policy-update-dmca-exemptions-and-advocacy/

„Na konci října vydal Úřad pro ochranu autorských práv Spojených států doporučení k obnovení všech výjimek, na nichž se usneslo normotvorné shromáždění při svém posledním zasedání v roce 2015. Tuto potěšující zprávu uvítají všichni autoři článků, hodnotitelé, akademici a všichni příznivci fair use nakládání s chráněnými díly.“ Doufejme, že tento přístup vydrží i do budoucna vzhledem k tomu, že úřad požadoval obnovení výjimek již při předchozím připomínkování. Tím by se ulehčil život celému společenství, protože by lidé nemuseli ztrácet čas a energii vynaložené na opakované dokládání důkazů při každé žádosti o obnovení výjimky. Toto je zvlášť podstatné pro takové výjimky, které nikdo nerozporuje.

 

Americká Internet Association zaprodává internet: rezignovaně podpořila revidovanou formu zákona SESTA

https://www.techdirt.com/articles/20171103/14324838548/internet-association-sells-out-internet-caves-will-now-support-revised-sesta.shtml

„Internet Association, obří lobbistická skupina zastupující významnější internetové společnosti, podpořila novou verzi zákona SESTA (Stop Enabling Sex Traffickers Act) určeného k boji proti obchodování s lidmi za účelem prostituce. Tato skutečnost je velmi znepokojivá. Drobné změny v zákoně nepřináší řešení, které by rozptýlilo naše značné znepokojení vyvolané jeho původním zněním. Obáváme se, že zákon jen přispěje k tomu, že webové platformy nebudou napomáhat vymáhání práva a nebudou kontrolovat, zdali na jejich rozhraní nedochází k nelegálnímu obchodu s lidmi za účelem prostituce. Pokud by tak činily, zakládalo by se tím jejich vědomí o nelegální činnosti a tím pádem i odpovědnost za ni. Budou tedy raději toto počínání přehlížet, protože není v jejich moci jednoduše mávnout kouzelnou hůlkou a jakékoliv praktiky tohoto typu nechat zmizet.“

 

Tři základní pravidla umožňující fungování Wikipedie zakotvená v americkém zákoně CDA, Oddíl 230

https://medium.com/@Wikimedia/three-principles-in-cda-230-that-make-wikipedia-possible-c0fb0006a932

„Představme si internet bez sociálních sítí, chatových oken nebo bohatých zdrojů volně dostupného vědění, které na web vkládají uživatelé Wikipedie. Internet bez obsahu, jež může vytvářet a sdílet kdokoliv. Takový by byl obrázek internetu nebýt Oddílu 230 amerického zákona Communications Decency Act, který poskytuje důležitou právní ochranu stránkám, které uveřejňují obsah vytvořený uživateli… Wikipedie, jak ji známe dnes, by bez Oddílu 230 jednoduše neexistovala.“

 

Francouzská Wikimedia a organizace La Quadrature du Net obhajují veřejné zájmy před Ústavní radou

https://www.laquadrature.net/en/Wikimedia-La-Quadrature-defend-public-domain

„Vytvořili jakési nesvobodné, spoutané právní panorama, které znemožní mnohé oprávněné využití našeho kulturního bohatství. Autorským zákonem chráněné objekty jako Louvre nebo zámek Chambord ve skutečnosti patří všem. Z toho důvodu by měla být jejich zobrazení volně použitelná.

Navíc toto zákonné opatření vytvořené ex nihilo neumožní používat fotky těchto historických památek v rámci svobodné licence a nahrát je například na weby typu Wikimedia commons (databáze obrázků a multimediálních souborů propojená s Wikipedií). Svobodné licence už ze své podstaty umožňují využití díla pro komerční účely a nové francouzské právní ustanovení tak ohrožuje jejich účinnost.“

 

Rozmach „inkluzivního přístupu“

https://www.insidehighered.com/news/2017/11/07/inclusive-access-takes-model-college-textbook-sales

„Klíčoví vydavatelé učebních materiálů, včetně vydavatelství Pearson, Cengage, či McGraw-Hill Education, uvádějí, že v posledních letech prudce vzrostl počet středních škol, které nabízejí programy „inkluzivního přístupu“. Zatímco dříve dostávali studenti učebnice přidělené jednotlivě, dnes mnoho škol místo nákupu jednotlivých knih upisuje celé třídy k odběru hromadně, čímž studentům automaticky chodí učební materiály v digitální formě a za sníženou cenu. Zmíněná „inkluze“ se projevuje tak, že všichni studenti mají od první hodiny k dispozici stejné materiály a poplatek za ně je započítaný do školného.“ Komentář: „inkluzivní přístup“ tady neznamená nic jiného než přesouvání nákladů, vázaný prodej a dlouhodobé uzamčení škol-zákazníků závislých na svém dodavateli učebnic. 🙁

 

MPAA strká nos do australského autorského práva. Varuje před fair use a geoblokačními výjimkami

https://www.techdirt.com/articles/20171108/10053938578/mpaa-sticks-nose-into-australias-copyright-business-warns-against-fair-use-geo-blocking-relief.shtml

„Model fair use, o němž uvažuje Austrálie, je v zásadě nápodobou amerického modelu, jehož výsledkem bylo požehnané množství tvůrčího a vzdělávacího obsahu. Organizace Motion Picture Association of America (MPAA) tvrdí, že princip fair use by neměl být zaveden, protože australské soudy nemají k dispozici potřebnou judikaturu, která by zavedení umožnila. Jak by se ovšem zemi povedlo danou judikaturu posbírat bez zavedení principu fair use? To zůstává otevřenou otázkou, na niž se MPAA příliš nenamáhá poskytnout odpověď.“

 

Další soud přestřelil s nařízením o blokaci stránky namířeným proti repozitáři Sci-Hub

https://www.eff.org/deeplinks/2017/11/another-court-overreaches-site-blocking-order-targeting-sci-hub

„Americká chemická společnost (ACS) obešla jak zákon DMCA, tak základy autorského práva, aby dosáhla soudního příkazu týkající se poskytovatelů internetových služeb. Společnost jednoduše vyplnila žádost a navrhla soudu příkaz, který pohlíží například na vyhledávače či registrátory domény jako na subjekty v relativním závazkovém vztahu se Sci-Hub. Soudce s příkazem souhlasil a přijal ho, jak leží a běží.“

 

ResearchGate omezuje přístup k bezmála 2 milionům článků

http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/50918/title/ResearchGate-Restricts-Access-to-Nearly-2-Million-Articles/

„Rozhodnutí vědecké sociální sítě ResearchGate zrušit přístup k téměř dvěma milionům článků je ‚správný krok‘,“ uvedl pro Times Higher Education mluvčí koalice vydavatelství za zodpovědné sdílení James Milne. Zároveň ale dodává, že síť nepodnikla všechny kroky k tomu, aby zabránila sdílení obsahu i lidmi, kteří nejsou přímo z vědeckých kruhů. „Pokud by brali naše požadavky skutečně vážně, vyčlenili by z databáze články chráněné autorskými právy a zajistili, že tyto práce budou ke sdílení pouze v uzavřených kruzích.“ Komentář: Fíha. Tato záležitost (stejně jako spor ACS a Sci-Hub) není o ničem jiném než o tom, aby akademikům připomněla, že o vědecké poznatky financované z veřejných zdrojů se starají za účelem zisku založená vydavatelství. Není to skvělé?

 

TPP pokračuje bez nejhorších ustanovení o autorském právu

https://creativecommons.org/2017/11/13/tpp-continues-without-worst-copyright-provisions/

„Ministři zbývajících členských zemí Transpacifického partnerství se v souvislosti s jednáními o nové podobě dohody „shodli na základních bodech“ ujednání. Za pozornost stojí obzvláště přibližně dvacet „pozastavených opatření“ popsaných v příloze ministerského prohlášení. Většina opatření části dohody o duševním vlastnictví byla pozastavena, což znamená, že se jimi další jednání už pravděpodobně nebudou zabývat. Mezi opatřeními byl návrh na prodloužení doby ochrany autorského práva o dvacet let a také zavedení trestních postihů za obcházení technologických prostředků ochrany.“

 

65 ze 100 nejcitovanějších článků za platební bránou

https://www.authorea.com/users/8850/articles/125400-65-out-of-the-100-most-cited-papers-are-paywalled

„Internet byl stvořen zvláště ke sdílení článků mezi vědci. Ačkoliv toto zůstává hlavním posláním moderního webu, většina vědeckých poznatků je nadále přístupná jen přes platební bránu. Nedávno jsme upozornili na známé zpoplatněné matematické články a na deset článků, jež se těší značné popularitě mezi výzkumníkyi i veřejností. Nyní jsme se zaměřili na stovku nejcitovanějších článků v historii. Zjistili jsme, že šedesát pět z nich, tedy 65%, není volně přístupných. Jinými slovy, největší světové vědecké poznatky jsou většině světa nepřístupné.“

 

Výzva vyjednávačům: řiďte se těmito pravidly a chraňte tvořivost, přístup k vědění a práva uživatelů

https://creativecommons.org/2017/11/15/trade-negotiators-follow-rules-protect-creativity-access-knowledge-users-rights/

„Přes sedmdesát mezinárodních odborníků na autorské právo uveřejnilo dokument Washington Principles on Copyright Balance in Trade Agreements obsahující hlavní zásady pro vyjednávání obchodních dohod s cílem dosažení rovnováhy autorského práva. Dokument získal podporu Creative Commons a apeluje na vyjednávače, aby „podpořili taková opatření jako princip fair use, zajištění bezpečných přístavů a další výjimky a omezení, která umožňují a podporují přístup ke vzdělání, tvořivost a inovace.“

 

Technologická sdružení se obrací na USTR, vzrůstá jejich znepokojení nad situací autorských práv ve skupině NAFTA

http://www.itic.org/dotAsset/14410c98-0e54-4f33-96e3-5305da1ffec9.pdf

„Pro naše společnosti je naprosto klíčové najít správnou rovnováhu v oblasti autorského práva. Velká část našich produktů a služeb závisí na tom, jak prosazujeme zájmy jak držitelů práv, tak tvůrců inovativního obsahu, když poskytujeme volný a otevřený internet již zakotvený v americké legislativě. Platformy elektronického obchodu, cloudová úložiště, služby v oblasti internetové bezpečnosti, služby umožňující streaming, nástroje vytěžování textu a dat, strojové učení, živý zábavní průmysl – tyto a další moderní i budoucí nástroje inovace jsou možné částečně díky tomu, že USA mají rovnovážný a silný rámec autorských práv, který ochraňuje novou autorskou tvorbu a zároveň umožňuje neustálou inovaci.“

 

Snaha USA udělat vládní data otevřená na principu OPEN BY DEFAULT

https://creativecommons.org/2017/11/16/u-s-pushes-closer-making-government-data-open-default/

OPEN Governement Data Act, zákon o otevřených, veřejných, elektronických a nezbytných vládních datech, prošel Sněmovnou reprezentantů. Text byl zahrnut jako Hlava II do zákona o základech pro tvorbu politiky založené na důkazech (H.R. 4174). Pokud dojde k jeho uzákonění, budou všechna vládní data ze své podstaty otevřená: strojově čitelná a volně dostupná k opakovanému použití. Zejména by tím došlo ke kodifikaci vládního nařízení z roku 2013, které by zavedlo nové standardy pro vládní informace– otevřenost a strojovou čitelnost.

 

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) pracuje na omezeních a výjimkách pro knihovny, archivy a vzdělávání

https://www.communia-association.org/2017/11/15/3569/

„Žádáme Výbor pro autorské právo a práva s ním související, aby dostál svému mandátu a zabýval se omezeními autorského práva v otázce vzdělávání. Žádáme, aby výbor odsouhlasil akční plán s cílem revidovat současné a budoucí mezinárodní právní předpisy, jež mohou posloužit jako model pro dosažení minimální harmonizace v této oblasti.”

 

Smutná tečka: Nekonečný příběh

Autor opičí selfie se chystá soudit s Wikipedií

https://www.techdirt.com/articles/20171113/00185238602/monkey-selfie-photographer-says-hes-now-going-to-sue-wikipedia.shtml

„Wikipedie podporuje zpřístupňování vědění veřejnosti, to však nesouvisí s právní otázkou, zdali je obrázek veřejně dostupný či nikoliv. V podání reportérky Dany Chivvis to vyznívá, jako když uživatelé Wikipedie jednoduše náhodně prohlásí, že obrázek je veřejně dostupný, protože si myslí, že všechno na internetu má být volně dostupné. To není pravda. Jedná se o zkreslující zpravodajství.

 

 

Z angličtiny přeložila: Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *