Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy: on-line seminář 10. 10. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Datum / čas
Date(s) - 10/10/2019
20:00 - 21:00

Kategorie


Zkušená lektorka Helena Kumperová naváže na zářijové setkání s tématem asistenta pedagoga. Tentokrát se společně zamyslíme nad efektivitou využití pozice asistenta pedagoga s odkazem na vysokoškolské kvalifikační práce, jež se ve svém výzkumném šetření zabývaly rolí, pozicí, efektivitou a pedagogickou realitou působení asistenta pedagoga na základní škole. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

PROGRAM SETKÁNÍ:

 • Asistent pedagoga v legislativě.
 • Asistent pedagoga – osobnost, role, kompetence.
 • Asistent pedagoga jako „druhé housle“ v symfonickém orchestru celé třídy, jako nedílná součást systému.
 • Mýty o roli asistenta pedagoga.
 • Co prožívá asistent? Krátké shrnutí výzkumných šetření z vysokoškolských kvalifikačních prací českých univerzit.
 • Místo asistenta ve třídě, vztahová síť kolektivu.
 • Efektivní využití pozice asistenta pedagoga ve výuce.

Práce asistenta pedagoga je vázána na přítomnost žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, jemuž je doporučován 3. a vyšší stupeň podpory dle platné legislativy. Nová pozice vyžaduje nové uvažování o plánování procesu výuky pedagogem ve spolupráci s novou podporou pedagogického pracovníka, jímž je asistent pedagoga. Žák, který má doporučenou podporu AP, vyžaduje stejnou míru didaktické péče pedagoga jako ostatní intaktní žáci. Asistent je pracovník podporující  pedagoga v jeho činnosti, vzniká tak neočekávaný tandem pracovníků, jenž se společně podílí na výuce, a skutečně se spolu učí „pedagogicky“ žít. Mýty a skutečnost se týkají  forem jejich společné práce, spolupráce, spolupůsobení na žáky intaktní i se SVP, ale též formy komunikace se žáky, mezi sebou, rodiči, spolupracovníky, i dalšími pracovníky školy.

CÍLE SETKÁNÍ:

 • Přispět k rozšiřování kompetencí vyučujících, které mohou uplatnit při využití pozice asistenta pedagoga ve výuce na ZŠ,
 • nabídnout učitelům, asistentům, ale i rodičům zamyšlení nad pedagogickou podporou asistenta pedagoga v prostředí základní školy na první stupni, ale i na druhém stupni vzdělávání v ZŠ, kdy se výrazně mění vnímání pedagoga a nastává distanciace mezi oběma tábory (učitel x žáci),
 • porozumět dynamice třídního kolektivu, jenž potřebuje podpořit při porozumění odlišnosti a nové pozici asistenta pedagoga ve třídě na 2.stupni vzdělávání na ZŠ.

Cílem setkání je porozumět podpoře, resp.„podpůrnému opatření – personální podpoře asistentem pedagoga“ ve výuce a efektivně využít jeho pozici při řízení inkluzivního procesu ve třídě. Cílem setkání není poskytnout instantní návod, ale především otevřít pedagogickou diskusi nad formami využití pozice asistenta pedagoga v prostředí základní školy, a to na prvním či druhém stupni vzdělávání.

KOMU JE SETKÁNÍ URČENO:

Primární cílovou skupinou setkání jsou asistenti pedagoga, pedagogové školního vzdělávání, kteří hledají různé cesty k tomu, aby upevnili vzájemnou spolupráci a podpořili žáka v reedukačním, či kompenzačním procesu přijetí svých omezení a maximální utilizaci dovedností zpět směrem ke společnosti. Setkání je ale určeno všem, pro něž je problematika  vzdělávání zajímavým tématem.

Setkání je ZDARMA.

LEKTORKA:

Mgr. Helena Kumperová – terapeut, lektor, učitel a kouč.


Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE << klikněte

Otvíráme 15 minut před začátkem! Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ (www.rvp.cz).

Potřebujete:

 • počítač připojený na internet,
 • bedničky nebo sluchátka (lektoři i s mikrofonem).

Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu, hosté na ně rádi odpoví.

Ovládání online místnosti je velice snadné, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti!

Těšíme se na vás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *