Asistent jako podpora pedagoga aneb Asistent pedagoga ve světle mýtů a pravd v prostředí základní školy: on-line seminář 10. 10. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Datum / čas
Date(s) - 10/10/2019
20:00 - 21:00

Kategorie


Zkušená lektorka Helena Kumperová naváže na zářijové setkání s tématem asistenta pedagoga. Tentokrát se společně zamyslíme nad efektivitou využití pozice asistenta pedagoga s odkazem na vysokoškolské kvalifikační práce, jež se ve svém výzkumném šetření zabývaly rolí, pozicí, efektivitou a pedagogickou realitou působení asistenta pedagoga na základní škole. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

PROGRAM SETKÁNÍ:

 • Asistent pedagoga v legislativě.
 • Asistent pedagoga – osobnost, role, kompetence.
 • Asistent pedagoga jako „druhé housle“ v symfonickém orchestru celé třídy, jako nedílná součást systému.
 • Mýty o roli asistenta pedagoga.
 • Co prožívá asistent? Krátké shrnutí výzkumných šetření z vysokoškolských kvalifikačních prací českých univerzit.
 • Místo asistenta ve třídě, vztahová síť kolektivu.
 • Efektivní využití pozice asistenta pedagoga ve výuce.

Práce asistenta pedagoga je vázána na přítomnost žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, jemuž je doporučován 3. a vyšší stupeň podpory dle platné legislativy. Nová pozice vyžaduje nové uvažování o plánování procesu výuky pedagogem ve spolupráci s novou podporou pedagogického pracovníka, jímž je asistent pedagoga. Žák, který má doporučenou podporu AP, vyžaduje stejnou míru didaktické péče pedagoga jako ostatní intaktní žáci. Asistent je pracovník podporující  pedagoga v jeho činnosti, vzniká tak neočekávaný tandem pracovníků, jenž se společně podílí na výuce, a skutečně se spolu učí „pedagogicky“ žít. Mýty a skutečnost se týkají  forem jejich společné práce, spolupráce, spolupůsobení na žáky intaktní i se SVP, ale též formy komunikace se žáky, mezi sebou, rodiči, spolupracovníky, i dalšími pracovníky školy.

CÍLE SETKÁNÍ:

 • Přispět k rozšiřování kompetencí vyučujících, které mohou uplatnit při využití pozice asistenta pedagoga ve výuce na ZŠ,
 • nabídnout učitelům, asistentům, ale i rodičům zamyšlení nad pedagogickou podporou asistenta pedagoga v prostředí základní školy na první stupni, ale i na druhém stupni vzdělávání v ZŠ, kdy se výrazně mění vnímání pedagoga a nastává distanciace mezi oběma tábory (učitel x žáci),
 • porozumět dynamice třídního kolektivu, jenž potřebuje podpořit při porozumění odlišnosti a nové pozici asistenta pedagoga ve třídě na 2.stupni vzdělávání na ZŠ.

Cílem setkání je porozumět podpoře, resp.„podpůrnému opatření – personální podpoře asistentem pedagoga“ ve výuce a efektivně využít jeho pozici při řízení inkluzivního procesu ve třídě. Cílem setkání není poskytnout instantní návod, ale především otevřít pedagogickou diskusi nad formami využití pozice asistenta pedagoga v prostředí základní školy, a to na prvním či druhém stupni vzdělávání.

KOMU JE SETKÁNÍ URČENO:

Primární cílovou skupinou setkání jsou asistenti pedagoga, pedagogové školního vzdělávání, kteří hledají různé cesty k tomu, aby upevnili vzájemnou spolupráci a podpořili žáka v reedukačním, či kompenzačním procesu přijetí svých omezení a maximální utilizaci dovedností zpět směrem ke společnosti. Setkání je ale určeno všem, pro něž je problematika  vzdělávání zajímavým tématem.

Setkání je ZDARMA.

LEKTORKA:

Mgr. Helena Kumperová – terapeut, lektor, učitel a kouč.


Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE << klikněte

Otvíráme 15 minut před začátkem! Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ (www.rvp.cz).

Potřebujete:

 • počítač připojený na internet,
 • bedničky nebo sluchátka (lektoři i s mikrofonem).

Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu, hosté na ně rádi odpoví.

Ovládání online místnosti je velice snadné, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti!

Těšíme se na vás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *