Praktické využití podpůrných opatření u žáků s PAS v běžných třídách: online seminář 24. 3. 2021 od 20:00 na RVP.CZ

Datum / čas
Date(s) - 24/03/2021
20:00 - 21:00

Kategorie


Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga s dítětem, žákem či studentem (dále jen „žák“) v případech, kdy speciální vzdělávací potřeby žáka vyžadují v různé míře upravit průběh jeho vzdělávání. Která volit a jak je využít na maximum nám poradí Mgr. Lenka Bittmannová ze SPC při Národním ústavu pro autismus (NAUTIS).

CÍLE SETKÁNÍ:

 • seznámit účastníky s vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v aktuálně platném znění a změnami, ke kterým v posledních letech v legislativě upravující vzdělávání této cílové skupiny žáků došlo
 • zaměřit se zejména na praktické a efektivní využití jednotlivých podpůrných opatření ve vzdělávání žáků s PAS v běžných třídách
 • sdílet příklady dobré praxe
 • poskytnout účastníkům prostor pro konzultaci

OBSAH SETKÁNÍ:

 • vyhláška č. 27/2016 Sb. v bodech, změny v legislativě od 1. 9. 2016
 • stupně podpůrných opatření
 • vybraná podpůrná opatření a jejich využití v praxi (metody výuky, úpravy obsahu a výstupů vzdělávání, organizace výuky, personální podpora, pomůcky aj.)
 • spolupráce mezi školou, školským poradenským zařízením a rodiči

Setkání je ZDARMA.

KOMU JE SETKÁNÍ URČENO:

 • pedagogům a asistentům pedagoga na ZŠ i SŠ
 • speciálním pedagogům, školním psychologům a dalším odborníkům

LEKTORKA:

Mgr. Lenka Bittmannová – působí ve Speciálně pedagogickém centru při Národním ústavu pro autismus (NAUTIS) a mimo jiné se věnuje různým typům besed.


Co potřebujete k účasti na online setkání?

 • počítač připojený na internet
 • bedničky nebo sluchátka

Vstup do místnosti se otevře zhruba 15 minut před začátkem na této stránce. Pokud budete na stránce čekat, prosíme, zkuste občas obnovit stránku (zmáčkněte klávesu F5).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *