PŘÍPAD MAŠÍNOVÉ V KONTEXTU VÝUKY O 50. LETECH: ON-LINE SEMINÁŘ 13. 4. 2016 OD 20:00

Datum / čas
Date(s) - 13/04/2016
20:00 - 21:00

Kategorie


Lektor Mgr. Jaroslav Pinkas z Ústavu pro studium totalitních režimů nás seznámí s příběhem bratří Mašínů a jejich bojem proti komunistickému režimu na počátku padesátých let 20. století. Tento příběh je součástí českého vztahování k minulosti už více než čtyřicet let. Opakovaně se vrací a vynořuje na povrch a klade nám otázky po legitimitě činů obou bratří, a tedy i legitimitě tehdejšího režimu. Jak vystoupit z bludného kruhu „ztuhlých“ interpretačních rámců a politických identit? Setkání se uskuteční ve středu 13. 4. 2016 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.

Případ Mašínů můžeme považovat za typickou ukázku kontroverzního tématu. Inspirací pro nás může být způsob, jak o kontroverzní výuce přemýšlí v severním Irsku. Didaktik Alan McCully doporučuje vytváření bezpečného prostředí ve třídě, ve kterém nejsou žáci penalizováni za žádný postoj.

Základem efektivní výuky o kontroverzních tématech je dialog ve třídě a správně položené otázky, které diskusi nebrzdí, ale stimulují. Tázání nezačínáme provokativními otázkami, které žáky „zaženou do zákopů“, kde hájí své pozice. Odhalování minulosti je pro žáky zároveň příležitostí k sebepoznávání, k ujasňování si své pozice a svých hodnot. Výuka o minulosti je tak v tomto podání zároveň formou osobnostní a sociální výchovy.

V rámci setkání otevřeme možnosti, jak téma otevírat a s čím jej spojovat. Předpokladem uvažování o kontroverzních tématech je znalost kontextu, prvním krokem tedy bude návrh jak tematizovat různé postoje k režimu v padesátých letech. Téma politického násilí otevřeme srovnáním dvou případů útoku proti bezpečnostním složkám státu, první v období druhé světové války (obsazení četnické stanice v Přibyslavi 26. 10. 1944 a zabití tam přítomných četníků) a v padesátých letech (obsazení stanice SNB v Čelákovicích 28. 9. 1951 a zabití tam přítomného příslušníka SNB). Spíše než o vytváření velkých teorií půjde o zkoumání mezní situace a legitimity násilí. Dalším tématem budou mašínovské diskuse od sedmdesátých let 20. století do současnosti.

O Mašínech bylo napsáno několik literárních textů (poslední a nejznámější v roce 2004), týkal se jich jeden díl normalizačního seriálu, vznikla divadelní hra, hudební skupina Závodní ovce o nich složila písničku. Jak efektivně využít všechny tyto popkulturní reprezentace Mašínů? I o tom bude v našem setkání řeč.

CÍL SETKÁNÍ

Účastníci setkání se seznámí s konceptem kontroverzní výuky na příkladu ze soudobých českých dějin. Setkání nabídne konkrétní postupy jak prezentovat kontroverzní kauzy českých dějin efektivně, jak je prezentovat jako otevřená témata, na něž mohou mít žáci různé náhledy.

PROGRAM SETKÁNÍ:

  • Kontroverze ve výuce: zkušenosti ze světa.
  • Příběh bratří Mašínů: fakta a základní literatura.
  • Význam kontextu pro hodnocení konkrétních případů.
  • Legitimita politického násilí: srovnání příkladu Hřiště a Přibyslav 1944 a Čelákovice 1951.
  • Vzpomínání na Mašíny: Mašínové v popkultuře a v politice.

KOMU JE SETKÁNÍ URČENO:

Setkání je určeno učitelům dějepisu a občanské výchovy na základních a středních školách. Vítáni jsou ale i vyučující etické výchovy, osobnostní a sociální výchovy a literatury.
Setkání je zdarma.

LEKTOR:

Mgr. Jaroslav Pinkas, metodik výuky moderních dějin a filmové podoby totalitních režimů, Ústav pro studium totalitních režimů.


Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE << klikněte
Otvíráme 15 minut před začátkem! Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ (www.rvp.cz).

Potřebujete:

  • počítač připojený na internet,
  • bedničky nebo sluchátka (lektoři i s mikrofonem).

Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu, hosté na ně rádi odpoví.

Ovládání online místnosti je velice snadné, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti!

Těšíme se na vás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *