Týden otevřeného vzdělávání 2016 na Metodickém portálu RVP.CZ

Datum / čas
Date(s) - 08/03/2016
20:00 - 21:00

Kategorie


Úterý 8. 3. 2016, 20:00
Úvod do TOV, vyhledávání a citace otevřených výukových zdrojů – zaměřeno na obrázky a fotografie

Seznámíme se s aktivitami Metodického portálu RVP.CZ v rámci Týdne otevřeného vzdělávání a představíme si 3 + 1 nástroj pro vyhledávání obrázků a fotografií, které využívají otevřené výukové zdroje a nabízí citaci vyhledaného. V premiéře představíme nový modul na Metodickém portálu RVP.CZ s názvem Obrázky a citace. Tématem nás provede vedoucí referátu pro správu a rozvoj Metodického portálu RVP.CZ Mgr. Pavlína Hublová.

Cíle setkání:
 • informovat o pojmu „otevřený výukový zdroj“ (OER) v souvislosti s publikačními aktivitami Metodického portálu RVP.CZ;
 • seznámit účastníky s akcemi Metodického portálu RVP.CZ v rámci Týdne otevřeného vzdělávání;
 • představit tři online nástroje, které nabízí nejen vyhledávání obrázků a fotografií publikovaných pod otevřenými licencemi, ale současně umožňují vložit do OER citaci použitého obrázku;
 • seznámit s historií a funkcemi nového modulu Metodického portálu RVP.CZ – Obrázky a citace;
Obsah setkání:
 • shrnutí základních pojmů setkání: otevřený výukový zdroj, licence Creative commons a její typy, citační norma;
 • stručný přehled aktivit, kterými se Metodický portál RVP.CZ (NÚV) zapojil loni a letos do akce Týden otevřeného vzdělávání;
 • průvodce třemi online nástroji pro vyhledávání a citaci obrázků – srovnání jejich funkcí a upozornění na případné nedostatky;
 • praktická ukázka vyhledávání v novém modulu a doporučený postup, jak jej využívat pro tvorbu OER nejen pedagogy, ale i samotnými žáky a studenty.
Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno učitelům všech stupňů vzdělávání, studentům a komukoli, kdo někdy tvoří prezentace či výukové materiály a chce umět vyhledávat a používat ilustrační obrázky a fotografie s ohledem na zákonnou normu.
Setkání je zdarma.
Lektorka:
Mgr. Pavlína Hublová je zaměstnancem NÚV, kde řídí oddělení správy a rozvoje Metodického portálu RVP.CZ (http://rvp.cz). Dříve pracovala na základní škole v pozicích vychovatelka, vedoucí vychovatelka, učitelka 1. stupně. Díky zájmu o počítače se jí podařilo shromáždit aktivní skupinu učitelů, která se vzájemně obohacuje novými poznatky (členové této skupiny si říkají PEPOUŠi aneb Pedagogové Postižení Učitelským Šílenstvím – http://inapadnik.blogspot.cz/) a současně se snaží smysluplně využívat moderní technologie (vznikla tak jedna z prvních skupin GEG aneb Google Education Group – http://www.uctesnami.cz/).

Tento webinář je součástí aktivit, jimiž se Metodický portál RVP.CZ zapojuje do letošního Týdne otevřeného vzdělávání.

Středa 9. 3. 2016, 20:00
Hudební výchova napříč předměty

Možnostmi širšího pojetí hudební výchovy a možného propojení s dalšími předměty nebo náměty na konkrétní činnosti k zapojení třídy (hlas, artikulace, instrumentace a skupinové hraní, nácviky a improvizace, rytmus, harmonie, poslech, projekty…) nás provede Bc. Ondřej Tichý. 

Cíle a témata setkání:
 • zkušenosti o možnostech hudby ve výchově a vzdělávání;
 • možné dosažitelné cíle se třídou;
 • jak na teorii přes praxi;
 • širší pojetí hudební výchovy a možná propojení s dalšími předměty (Čj, Vv, Tv, D, M….);
 • konkrétní činnosti pro zapojení třídy (hlas, artikulace, instrumentace a skupinové hraní, nácviky a improvizace, rytmus, harmonie, poslech, projekty…);
 • poslání hudby v životě školy, dítěte a rodiny.
Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno učitelům 1. (popř. 2.) stupně ZŠ, všem dalším pedagogům a zájemcům z řad rodičů, odborné i laické veřejnosti.
Setkání je zdarma.
Lektor:
Bc. Ondřej Tichý, působí jako pedagog a ext. lektor na řadě základních škol, MŠ, komunitních a mateřských centrech, připravuje autorské hudební pořady, vede předmětovou komisi Hv na 2. st. fakultní školy sv. Voršily v Praze, vede Občanský spolek Potichounku specializující se na přípravu hudebních a uměleckých programů pro děti, vzdělávací instituce a rodiny.

Tento webinář je součástí aktivit, jimiž se Metodický portál RVP.CZ zapojuje do letošního Týdne otevřeného vzdělávání.

Čtvrtek 10. 3. 2016, 20:00
Školní zralost x odklad školní docházky

Pokud pravidelně sledujete online setkání vedená lektorkou Petrou Pšeničkovou, pak pro vás téma připravenosti předškoláků na vstup do 1. třídy bude příjemným zastřešujícím vstupem. Pro ostatní učitele může být úvodem k seriálu článků o rozvíjení znalostí a dovedností žáčků v přípravných třídách. Na setkání zveme ale i rodiče, kteří chtějí mít základní přehled o připravenosti svých dětí z pohledu speciální pedagožky. 

Školní zralost můžeme vymezit jako dosažení takového stupně vývoje (v oblasti fyzické, mentální, emocionálně – sociální), aby se dítě bylo schopno bez obtíží účastnit výchovně – vzdělávacího procesu; nebo alespoň bez větších obtíží, nejlépe s radostí a dychtivostí.“
BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Computer Press, Brno 2010. ISBN 978-80-251-2569-4.

Cíle setkání:
 • Pomoci dětem, aby se na vstup do 1. třídy těšily a byly tam úspěšné.
 • Zvýšit kompetence rodičů a učitelů v rozvoji předškolních dětí.
 • Inspirovat rodiče a učitele ve vyrábění pomůcek pro hru, výuku. Pomůcky nemusí být dokonalé ani nákladné; postačí, že je učitel má k dispozici a hojně je při práci s dětmi využívá.
Program:
 • Co posuzujeme při sledování školní zralosti?
 • Sociální dovednosti.
 • Poznávací funkce.
 • Představení vlastního orientačního testu školní zralosti.
 • Odklad školní docházky – legislativa.
 • Diskuze, výměna zkušeností.
 • Tipy na výrobu pomůcek.
Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno učitelům mateřských škol, učitelům 1. ročníku základní školy, učitelům přípravných tříd, ale i rodičům předškoláků a prvňáčků.
Setkání je zdarma.
Lektorka:
Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagožka, lektorka kurzů pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky, poradce pro předškoláky, školáky a jejich rodiče;  odborná posuzovatelka školní zralosti, průvodce/pedagog v lesní školce (předškolní příprava), lektorka seminářů a vzdělávacích akcí pro pedagogy, absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na PedfUK v Praze, 10 let praxe v oblasti speciální pedagogiky, z toho 5 let v poradenství.

Tento webinář je součástí aktivit, jimiž se Metodický portál RVP.CZ zapojuje do letošního Týdne otevřeného vzdělávání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *