Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků: online seminář 7. 4. 2021 od 20:00 na RVP.CZ

Datum / čas
Date(s) - 07/04/2021
20:00 - 21:00

Kategorie


Setkání s doc. PaedDr. Janou Škrabánkovou, Ph.D. nabídne účastníkům stručný přehled edukačních a osobnostních specifik nadaných žáků s ohledem na aktuální možnosti výuky. Zajímavé poznatky nabídnou také výsledky dotazníkového šetření skupiny nadaných žáků.

ANOTACE:

Specifika nadaných žáků budou dána do souvislostí s otázkami, zda nadaným žákům obecně vyhovuje současný stav vzdělávání prostřednictvím online výuky, jak nadaní žáci vnímají online výuku z hlediska oborových specifik konkrétních předmětů (přírodovědných a humanitních) nebo zda online výuka ovlivňuje jejich chápání či porozumění novému učivu. Budou také nabídnuty odpovědi nadaných žáků na otázky, zda jim chybí každodenní kontakt se spolužáky a také s učiteli. Podklady k webináři byly získány dotazníkovým šetřením ve skupině nadaných žáků.

NÁSTIN OBSAHU WEBINÁŘE:

  • edukační specifika nadaných žáků
  • osobnostní specifika nadaných žáků
  • přístupy nadaných žáků ke vzdělávání (rozdíly v prezenční a online výuce)
  • rozbor názorů nadaných žáků na online výuku v kontextu jejich edukačních specifik a kognitivních schopností
  • rozbor názorů nadaných žáků na online výuku v oborovém kontextu
  • rozbor názorů nadaných žáků na online výuku v interpersonálním kontextu

KOMU JE WEBINÁŘ URČEN:

Setkání je určeno učitelům všech stupňů vzdělávání, vedoucím pracovníkům, asistentům pedagoga.

Setkání je zdarma.

LEKTORKA:

doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.


Co potřebujete k účasti na online setkání?

  • počítač připojený na internet
  • bedničky nebo sluchátka

Vstup do místnosti se otevře zhruba 15 minut před začátkem na této stránce. Pokud budete na stránce čekat, prosíme, zkuste občas obnovit stránku (zmáčkněte klávesu F5).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *