Aliance OV

Aliance pro otevřené vzdělávání

„If there is no sharing, there is no education. Education is sharing. Nelze vzdělávat bez sdílení. Vzdělávání je sdílení.“  David Wiley

Na podporu otevřeného vzdělávání EDUin inicioval spojení stovky klíčových organizací a jednotlivců v Alianci otevřeného vzdělávání. Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na základě iniciační schůzky podporovatelů otevřeného vzdělávání ze dne 9. června 2015 a ročního předchozího pilotního setkávání s organizacemi, které se zabývají otevřeným vzděláváním. Od září 2019 podporu Aliance přebírá Kabinet informačních studií a knihovnictví z Masarykovy univerzity. 

Její členové vytvořili a podepsali Chartu otevřeného vzdělávání, ve které se například uvádí:

 • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
 • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
 • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
 • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
 • prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie,
 • spolupráce se státní správou při podpoře podmínek pro otevřené vzdělávání.
 • Charta_Aliance_pro_otevrene_vzdelavani
 • Videozáznam přizvání do Aliance Otevřeného vzdělávání z Wikikonference 2015 naleznete zde a shrnutí  informací o Alianci Otevřeného vzdělávání z Týdne otevřeného vzdělávání 2016 naleznete zde.

Členové – organizace

Architekti ve škole
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
Auto*Mat
BiblioHelp
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
Česká škola
Česká televize
ČOSIV
ČTEnářův SYmpatický RÁDce
CZ.NIC
CZP UK
Deaf Friendly
Dům kultury v Kroměříži
DUMY.cz
E-ChemBook.eu
EduFórum
EDUin
Fórum ochrany přírody
GEG ČR
GISMentors
iliteratura.cz
Inovátoři.cz
Iuridicum Remedium, o.s.
Jednota školských informatiků
Khanova škola
KISK
Knihovna Václava Havla
Liberix
M77
Mapy.cz
Národní technická knihovna
Navreme Boheme
Nugis Finem
Občankáři.cz
Otevřeno
PC HELP
Post Bellum, o.p.s.
Práce na dálku
Project Education
rvp.cz
Scio.cz
Seduo.cz
Stream.cz
Svět médií
Techsophia
Tmelník
Učitelská platforma
UK PedF KITTV
UNITED NATIONS Information Centre Prague
Ústav pro studium totalitních režimů
Wikimedia ČR
Wikisofia
Za výlohou z. s.
Zakatedrou.cz

Členové – fyzické osoby

Vladimíra Pavlicová (Dům zahraniční spolupráce), Barbora Grečnerová (Dům zahraniční spolupráce), Pavla Šabatková (Dům zahraniční spolupráce),  Markéta Poláková, Daniela Růžičková, Jan Brandejs, Bořivoj Brdička, Eduard Petiška, Tamara Kováčová, Magdalena Benešová, Markéta Dušková, Michal Kaderka, Markéta Klempířová, Lenka Moutelíková, Ilona Prausová, Miloš Rathouský, Nikola Frollová, Petra Pitelková, Jan Loužek, Petra Pejšová, Petr Naske, Vladimír Škuta, Simona Poláková, Jan Sokol, Jana Černá, Andrea Šíchová, David Prycl, Petra Hájková, Jan Beseda, Zdeněk Slejška, Jan Břížďala, Jovanka Šotolová, Radim Špilka, Gabriela Boková, Magdaléna Hudcová, Andrea Csirke, Lea Mentlíková, Jan Juříček

Podpora politických stran

Tyto politické strany se zavázaly podpořit otevřené vzdělávání.

Zelení

Tyto politické strany souhlasí se zněním Charty pro otevřené vzdělávání a podporují:

 • naplnění Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a  Strategie digitální gramotnosti,
 • zpřístupnění všech materiálů, které byly podpořeny z veřejných zdrojů pod veřejnou licencí
 • mezinárodní spolupráci na modernizaci vzdělávání prostřednictvím platformy Open Government Partnership, které je ČR členem,
 • aplikování principů universal design (design pro všechny) pro všechny vzdělávací materiály a výstupy, které byly podpořeny z veřejných projektových zdrojů,
 • publikování informací z oblasti vzdělávání ve formátu otevřených dat 

Dokumenty

Připojte se

 • Zajímáte se Vy nebo Vaše organizace/společnost o otevřené vzdělávání, chcete se spojit s ostatními a podporovat otevřené vzdělávání? Přidejte se! Pište na otevrenevzdelavani@muni.cz

Kontakty

 • Obraťte se na nás na emailu otevrenevzdelavani@muni.cz (Bc. Jana Folková)