Členové

Dům zahraniční spolupráce
Khanova škola, z.s.
Národní muzeum
Wikimedia ČR
Liberix
FF UK
MFF UK
PedF UK
ČOSIV
SoÚ AVČR
Fórum ochrany přírody
ÚSTR
Post Bellum
Za výlohou
Tutor
ČVUT
EDUin
Dům kultury v Kroměříži
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze
Wikimedia ČR
MV SR
NUV
Scio
NTK
nezávislá
EDUfórum
MŠMT
PedF UK
NÚV
Česká škola, JŠI, GEG
Google EDU Group ČR
Ministerstvo kultury ČR
Scientica Agency
Jednota školských informatiků
Fórum ochrany přírody
Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
PraceNaDalku.cz
Google
NÚV
Česká televize
rozhlas.cz
Seznam.cz
Filozofická fakulta MU
Senioři píší wikipedii
CZ.NIC
Navreme Boheme
Sdružení Tereza
PedF UK
MŠMT
Masarykova univerzita
Česká televize
Project Education
M77 – občanské sdružení pro umění, digitální tvorbu a další vzdělávání
Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí
AutoMat
Sdružení knihoven ČR
KISK FF MU
Masarykova univerzita
Techsophia s.r.o.
PC HELP, a.s.
Česká pirátská strana
GISMentors
Inovátoři.cz