Aliance pro otevřené vzdělávání již získává první obrysy

Takřka třicítka významných aktérů otevřeného vzdělávání v ČR se sešla 9. června na iniciační schůzce k založení Aliance pro otevřené vzdělávání, jejíž vznik iniciuje společnost EDUin. Ta vidí podporu a propagaci otevřeného vzdělávání jako významnou možnost snižování nerovnosti v přístupu ke vzdělávacím zdrojům. Jako jeden z prvních cílů aliance má však být ovlivnění harmonizace autorského práva v zemích Evropské unie.

V úterý 9. června se v EDUpointu sešlo dvacet sedm propagátorů otevřeného vzdělávání v ČR. Ti projevili zájem o založení Aliance pro otevřené vzdělávání a pověřili iniciátora schůzky společnost EDUin k vypracování alianční charty. Charta pro otevřené vzdělávání má obsahovat definici otevřeného vzdělávání, která se nemá omezit jen na digitální technologie a on-line zdroje, ale má připomenout důležitosti otevřených vzdělávacích aktivit pro veřejnost v reálném prostředí. Definice má taktéž zahrnout i oblast informálního a neformálního vzdělávání. „Účastníci schůzky spatřovali v současných možnostech otevřeného vzdělávání šanci pro děti i dospělé se svobodně vzdělávat v oblastech, které je zajímají a chtějí se v nich realizovat,“ sdělil iniciátor schůzky Zdeněk Slejška, ředitel obecně prospěšně společnosti EDUin. Zároveň zde podpora otevřeného vzdělávání není cílem sama o sobě, ale je důležitým nástrojem pro zkvalitnění vzdělávání jako takového. Charta bude významným aktérům v otevřeném vzdělávání předložena do do půlky července a její finální verze bude nabídnuta veřejnosti k signování s možností přistoupit do otevřené platformy po skončení prázdnin.

Charta aliance má taktéž ozřejmit, proč je nutné podporovat otevřené vzdělávání a kam otevřené vzdělání v ČR směruje. Za aktuální problém však zástupci přítomných organizací označili přijetí návrhu evropského autorského zákona, který by výrazně zkomplikoval přístup ke zdrojům otevřeného vzdělávání. Vzhledem k časové tísni byli zástupci iniciátora schůzky organizace EDUin vyzváni k oslovení poslanců v evropském parlamentu Pavla Svobody a Jiřího Maštálky, kteří se zákonem zabývají. Odpověď poslance Jiřího Maštálky naleznete zde. Dalším nezbytným krokem je podle účastníků schůzky kontaktovat Ministerstvo kultury ČR, které má v gesci zákon připomínkovat a obeznámit ho s výhodami podpory otevřeného vzdělávání.

Přítomní hosté byli zástupci organizací a realizátoři projektů otevřeného vzdělávání: EDUin (iniciátor schůzky), Národní podpůrné středisko pro eTwinning | European Schoolnet , Artediem, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze, ČVUT, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), DUMY.cz, Fórum ochrany přírody, Khan Akademie, Národní muzeum (Europeana, esbirky.cz, dvacatestoleti.eu), Národní ústav ve vzdělávání, Ústav pro výzkum totalitních režimů (ÚSTR, projekt Post Bellum), Liberix, MatikaMailem.cz, MFF UK, MŠMT, PedF UK, RVP.cz, DUM, Sociologický ústav AV ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Tutor, wikisofia.cz, Za výlohou, Wikipedie.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *