Aliance pro otevřené vzdělávání se připojuje k advokační iniciativě Vzdělávání přede-vším

Svět se mění a český vzdělávací se jen s obtížemi těmto změnám přizpůsobuje. Čeští žáci mají vůbec nejvyšší nechuť ke škole v rámci zemí OECD. Cestou k nápravě může být i podpora neformálního vzdělávání, pestrosti a otevřenosti škol či odstranění politizace ředitelské funkce. Tyto kroky navrhuje advokační iniciativa Vzdělávání přede-vším. Aliance pro otevřené vzdělávání se s jejím programem ztotožňuje, proto se k iniciativě připojila.

Advokační iniciativa Vzdělávání přede-vším je skupinou sedmnácti organizací, která se schází s politiky a seznamuje je se společnými návrhy opatření. Ta mají potenciál zkvalitnit vzdělávání v Česku a měla by se o ně opírat příští vláda. Jednotliví politici zároveň získávají zpětnou vazbu k té části jejich volebního programu, která se týká vzdělávání a školství.

Prostřednictvím skupiny Vzdělávání přede-vším chceme prosadit otevírání dat ze vzdělávání. Chceme, aby úřady jako školní inspekce či ministerstva sdílely sbírané údaje ze školství, stejně tak anonymizovaná data z maturit či jednotných přijímacích zkoušek. To nám umožní efektivněji sledovat, co se ve vzdělávání děje, a posílit kvalitu veřejné debaty o tom, zda jdeme správným směrem,” říká Ondřej Neumajer, spoluautor Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a člen koordinační skupiny Aliance pro otevřené vzdělávání.

Členy advokační iniciativy Vzdělávání přede-vším jsou: Aliance pro otevřené vzdělávání, Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ), Asociace malých inovativních škol (MIŠ), Centrum občanského vzdělávání (COV), Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Česká středoškolská unie, Člověk v tísni, EDUin, Liga lidských práv, Nadace OSF, Na Zemi, Otevřeno, Pavučina – síť středisek ekologické výchovy, Skutečně zdravá škola, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Step by step ČR.

Kontakt:

Ondřej Neumajer, člen koordinační skupiny Aliance pro otevřené vzdělávání

Email: ondrej@neumajer.cz

Tel.: 602 763 275

Tamara Kováčová, EDUin, Aliance pro otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *