Aliance pro otevřené vzdělávání vyzývá české europoslance, aby zabránili přijetí směrnice s negativním dopadem na vzdělávání

Aliance pro otevřené vzdělávání se připojuje k výzvě více než tří desítek organizací z dvanácti zemí ke svým národním zástupcům v Evropském parlamentu, aby podpořili změny v  navrhované směrnici k autorskému právu na jednotném digitálním trhu. Ta mimo jiné považuje za vzdělání pouze výuku v tradiční kamenné škole, což komplikuje vzdělávání dospělých a opomíjí celou škálu institucí neformálního vzdělávání, jako jsou muzea, knihovny apod.

Asociace evropských univerzit, Mezinárodní federace knihovnických asociací, Asociace evropských výzkumných knihoven či Evropská asociace vzdělavatelů v historii se připojily ke společné výzvě evropským poslancům. Ve svém otevřeném dopise upozorňují na tři závažné nedostatky, které navrhovaná Směrnice Evropského parlamentu o autorském právu na jednotném digitálním trhu obsahuje:

  1. Směrnice počítá s možností místo výjimky v autorském právu pro vzdělávací účely využívat placené licence. Některým školám a dalším vzdělávacím institucím tak může být znemožněn přístup ke vzdělávacím zdrojům.
  2. Výjimka se vztahuje pouze na vzdělávací instituce (školy) a opomíjí, že se děti i dospělí vzdělávají prostřednictvím organizací neformálního vzdělávání (knihovny, muzea atd.). Výjimku by proto nešlo uplatnit pro celoživotní vzdělávání, které je v rychle se měnící společnosti velmi důležité.
  3. Směrnice rozlišuje vzdělávání v on-line a off-line prostředí, přičemž děti i dospělí se vzdělávají jak prostřednictvím internetu, tak i ve školách, kurzech atd.

Navrhovaná směrnice nerespektuje skutečnost, že se lidé budou v důsledku postupující robotizace a automatizace muset cyklicky vzdělávat během života, a to nejen do svých dvaceti let a už vůbec ne pouze ve škole či jiné instituci. Tato směrnice nerespektuje vzdělávací potřeby pro moderní Průmysl 4.0.,” vysvětluje důvody koordinátorka projektu Otevřeného vzdělávání v organizaci EDUin Tamara Kováčová, proč se Aliance pro otevřené vzdělávání k výzvě připojila.

Zde otevřený dopis v anglickém jazyce, zde v českém jazyce.

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání, Email: tamara.kovacova@eduin.cz, Tel.: 603 942 437

web: www.otevrenevzdelavani.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *