Archiv autora: Tamara Kováčová

Členské státy EU daly zelenou Směrnici o autorském právu. Další fází je transpozice do právního řádu jednotlivých států.

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Opatrně rozbalujte a uvidíte sami

Členské státy EU daly zelenou Směrnici o autorském právu. Další fází je transpozice do právního řádu jednotlivých států

Celý příspěvek

Smutný den pro internet: Evropský parlament schvaluje škodlivou reformu copyrightu

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Evropský parlament 26. března ve Štrasburku odhlasoval přijetí Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Pro novelu hlasovalo 348 poslanců ku 274 hlasům proti, 36 poslanců se zdrželo hlasování. V dokumentu nadále  zůstává onen zhoubný Článek 13, jež bude téměř po všech internetových platformách založených za účelem zisku požadovat buď zvláštní povolení pro každý uživatelem nahraný obsah, nebo instalaci filtrů nahrávaného obsahu a cenzuru nahrávaných materiálů. Tím se platformy vyhnou tomu, aby nesly odpovědost za případné porušení autorských práv. Prošel rovněž Článek 11, který prosadí nové agregátory plateb vydavatelům za  odkazy k jejich článkům.

Zaznamenali jsme mohutnou vlnu protestů proti Článku 13 a nebezpečí z něj plynoucí pro hospodářskou soutěž, kreativitu a svobodu projevu. Na peticích se sešlo více než 5 milionů podpisů, europoslancům dorazily hromady emailů a výzev, 170 tisíc lidí vyšlo do ulic, velké webové stránky a portály společenství potemněly. Před nebezpečím novely varovali akademičtí pracovníci, zástupci sdružení spotřebitelů, vedení podniků i  start-up projektů, osobnosti internetového světa i  zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu projevu. Přes veškerou snahu to nestačilo k tomu, aby se unijní zákonodárci nechali přesvědčit a změnili svůj náhled na souhrnné a  škodlivé opatření, které převrátí web vzhůru nohama.

Odkazový rozcestník

  • Creative Commons se ohradilo proti vysvětlení společnosti IBM, která obhajovala vytvoření datasetu s využitím obrázků chráněných CC licencí snahou zdokonalit technologii pro rozpoznávání obličejů. Výkonný ředitel Creative Commons Ryan Merkley napsal, že „licence CC jsou navržené proto, aby řešily konkrétní omezení spojená s restriktivními autorskými právy. To úspěšně splňují. Autorské právo však není vhodný nástroj k ochraně soukromí jednotlivců, nepředstavuje řešení pro etické otázky vývoje umělé inteligence. Není vhodné ani pro regulaci sledovacích technologií používaných na internetu.”
  • Michael Geist napsal o kanadské reformě autorského práva jako o strukturálním mechanismu pro podporu inovací v zemi. „Snaha začlenit reformu do středobodu zájmu vládní strategie inovace skončila nezdarem. Toto selhání vytváří dojem, že Kanada se snaží s pomocí investic dát vzniknout inovativnějšímu hospodářství místo toho, aby upřednostnila rozvoj politiky. Ta by mohla vytvořit právní nástroje nezbytné pro prosperitu inovací i v soukromém sektoru.“
  • Jihoafrická republika se přibližuje k vytvoření zákona o autorském právu. Zákon se zaměřuje na zlepšení pozice tvůrců obsahu, a to například díky začleněním přístupu fair use či regulaci organizací kolektivní správy, které spravují honoráře autorů. Zákon se bude věnovat také otázce navracení autorských práv. Jedná se o  opatření, která by tvůrcům umožnila na základě dohody s vydavateli za určitých podmínek znovunabýt práva ke svým dílům, a to v částečném či plném rozsahu.

Nad čím zůstává rozum stát

V rámci hlasování Evropského parlamentu o novele Směrnice o autorském právu byla jistá možnost hlasovat pro úpravy, jimiž by byla nejproblematičtější opatření (zejména Článek 13 a 11) z návrhu dokumentu vyňata.Tato úvodní volba pouze o změnách uvažovat spadla pod stůl s rozdílem pouhých 5 hlasů (317 ku 312), a tak parlamentní jednání pokračovala dál a následovalo hlasování o celém balíčku. Nyní se ukázalo, že při hlasování o tom, zdali se bude jednat o změnách, několik europoslanců zmáčklo špatné tlačítko”. Omylem špatně hlasujících poslanců by bylo dost na to, aby zasedání nabralo opačný směr a změny se projednaly. Jinými slovy by se v parlamentu bylo bývalo hlasovalo o odstranění Článků 13 a 11. Teď je ale příliš pozdě vznášet námitky, správné počty nemají na výsledný počet hlasů žádný vliv.

Kalendář akcí aneb hajdy z gauče

Do hlasování europarlamentu o reformě copyrightu zbývají dva týdny

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Opatrně rozbalujte a uvidíte sami

Do hlasování europarlamentu o reformě copyrightu zbývají dva týdny

Communia provedla závěrečnou analýzu Článku 13. Diagramy jsou zvlášť užitečné, nicméně docházejí ke znepokojivému závěru, že reforma „předurčuje platformy k neúspěchu, jelikož je nemožné splnit požadavky opatření ke zmírnění rizika a zároveň chránit práva uživatelů“. Communia také aktualizovala svou ministránku hodnocení aktuálního znění směrnice o autorském právu. Celkové hodnocení stále vyznívá negativně.

David Kaye, zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu projevu, zveřejnil stanovisko k současnému stavu unijní reformy copyrightu:

Článek 13 předložené směrnice působí, jako by byl předurčen k tomu, aby dohnal internetové platformy ke sledování a omezování uživateli vytvářeného obsahu již v okamžiku nahrávání. Tak rozsáhlý nátlak na filtrování ještě před publikací není ani nezbytnou, ani úměrnou reakcí na porušování autorských práv na internetu.

Nadace Wikimedia uvádí, že současné znění směrnice nemůže podpořit.

  1. března proběhne  „online akční den“, kdy se bude mluvit o reformě copyrightu, ve hře je i možný výpadek německé verze Wikipedie. 23. březen je vyhrazen demonstracím a protestům v ulicích. Jako Evropané můžete i nadále kontaktovat svého europoslance a vyjádřit svou nespokojenost  s nebezpečným Článkem 13.

Směrnice EU o copyrightu se přesouvá do poslední klíčové fáze

Třístranná jednání za zavřenými dveřmi se chýlí k závěru a dospěly ke konečnému kompromisu. Ke škodě práv uživatelů a veřejného zájmu prošly obě dvě nejnebezpečnější opatření (články 13 a 11)  bez větších změn. Minulý týden schválili velvyslanci členských států EU prozatímní verzi směrnice o autorských právech. Několik států hlasovalo proti schválení, a to včetně zástupců Nizozemí, Finska, Lucemburska, Itálie a Polska, nebylo jich však dostatek na to, aby vytvořili blokační menšinu. Nadto 26. února hlasoval Výbor pro právní záležitosti (JURI) v poměru 16 hlasů ku 9 ve prospěch předloženého textu. Nyní je v plánu hlasování během plenárního zasedání parlamentu, k němuž dojde pravděpodobně mezi 25. a 28. březnem.

O Článku 13 můžeme bez nadsázky říct, že zásadně změní způsob, jakým lidé mohou používat internet a sdílet na síti. Navíc změny v unijním autorském právu ovlivní i vývoj copyrightu ve zbytku světa. Přes všechna drobná vylepšení dalších aspektů copyrightu je těžké si představit, jak by reforma jako celek mohla představovat jasný přínos pro všechny a nejen pro ty nejmocnější a jejich zvláštní zájmy.

Stále je ještě čas nahlas se vyslovit proti nebezpečným filtrům nahrávaného obsahu a právům vydavatelů. Pro více informací se podívejte se na web www.saveyourinternet.eu, jehož prostřednictvím se před hlasováním můžete rovněž obrátit na svého europoslance.

Odkazový rozcestník

Celosvětová síť World Wide Web slaví 30. Narozeniny. Její zakladatel sir Tim Berners – Lee se zamýšlí nad tímto milníkem a nadace Web Foundation uspořádá 30 hodinovou kampaň na Twitteru, v níž vyzve zastánce internetu, aby se podělili o přelomové okamžiky uplynulých 30 let.

Mezi 25. únorem  a 1. březnem proběhl týden Fair use. Podívejte se na shrnutí výjimečných příspěvků, videí, zdrojů a projektů: materiály z pondělí, úterý, středy, čtvrtku a pátku.

Kalifornská univerzita v Berkeley ukončila předplatné pro celý kampus uzavřené s vydavatelstvím Elsevier. „ Publikování našich vědeckých poznatků za platebními branami zabraňuje lidem se k informacím dostat a těžit z veřejně financovaného výzkumu. Na společnost to má hrozivý dopad, “ komentuje univerzitní knihovník Jeff Mackie-Mason.

Jestliže se vám během uplynulého měsíce nepodařilo načíst živý přenos z lednové konference Grand Re-Opening of the Public Domain v San Franciscu, všechny projevy najdete na YouTube.

Když už se bavíme o Public Domain, seznamte se s vítězi soutěže Public Domain Game Jam pořádané serverem TechDirt.

Mrkněte se na zajímavý rozhovor Rebeccy Giblin s Corym Doctorowem o australském projektu Author’s Interest zaměřeném na zohlednění přístupu autorů ke copyrightu.

Nad čím zůstává rozum stát

Ukázalo se, že společnost, kterou si najal Evropský parlament, aby vytvořila video k propagaci reformy copyrightu, je ve skutečnosti francouzská tisková agentura, jež za reformu aktivně lobovala. Nezavání to střetem zájmu?

Někdo z Evropské komise uveřejnil na webu Medium příspěvek nazvaný Evropská směrnice o copyrightu: jak lůza dostala pokyn zachránit draka a zabít krále. Zjevná narážka na nyní již smazanou propagandu vyznívá tak, že kdokoliv se ozve proti četným nedostatkům reformy není nic víc než chátra a na jeho názory se automaticky nebere zřetel. Hanba. Doufejme, že veřejnost dostane nějakou odpověď na otázku, kdo příspěvek napsal a proč. Hoříme nedočkavostí.

Kalendář akcí aneb hajdy z gauče

Nedávno proběhlo:

25. února – 1. března 2019 – celosvětový týden Fair use/ Fair dealing

4.-8. března 2019 – celosvětový týden otevřeného vzdělávání

Chystá se:

Dvanáctého září se bude hlasovat o budoucí podobě internetu

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Opatrně rozbalujte a uvidíte sami

EU – 12. září, datum hlasování o unijní reformě copyrightu se blíží

Save Your Internet Action Week banner

Léto v Evropě je (téměř) u konce a europoslanci i zastánci autorských práv se vrací zpět k tomu, co bude náplní dvou rušných týdnů, než dojde 12. září ve Štrasburku k hlasování o reformě copyrightu. Krátká rekapitulace: V červenci parlament odmítl kontroverzní návrh reformy autorského práva předložený Výborem Evropského parlamentu pro právní záležitosti. Parlament rozhodl, že směrnice bude projednávána znovu před celým parlamentem. Nyní se parlament zabývá novými podněty, jelikož je stále možné předkládat k diskuzi změny, jež by mohly reformu poopravit. Návrhy musí být předloženy do 5. září.

Celý příspěvek

Simulátor filtrů nahrávaného obsahu ukazuje tragické možné dopady článku 13 navrhované směrnice

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Opatrně rozbalujte a uvidíte sami

Hlasování o autorských právech v europarlamentu: významné vítězství pro uživatele a jejich práva

Výsledek obrázku pro eu parliament

 

Celý příspěvek

Otevřený dopis europoslankyním a europoslancům: Zachraňme využití internetu pro vzdělávání

Publikujeme otevřený dopis Aliance pro otevřené vzdělávání, EDUin, Open Content a asociace Communia adresovaný českým europoslankyním a europoslancům ve věci navrhované legislativní úpravy směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Praha, 26. června 2018

Vážená paní europoslankyně, vážený pane europoslanče,

jménem Aliance pro otevřené vzděláváníEDUin, Open Content a jménem mezinárodní komunity vzdělavatelů sdružených v asociaci Communia se na Vás s důvěrou obracím ohledně hlasování o budoucím osudu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Ta bude projednávána v plénu Evropského parlamentu ve středu 4. července 2018, a obracíme se na Vás mimo jiné proto, abychom udrželi stávající českou výjimku pro užití díla ve vzdělávání, která je jednou z nejširších v Evropě a o kterou rozhodně nechceme přijít.

Celý příspěvek

Zachraňme internet a další novinky ze světa politik ke copyrightu

Každé sdílení se počítá! Nově vám přinášíme pravidelný český překlad čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Evropa se blíží k rozhodující volbě o autorském právu

 

4. Července se bude na plénu Evropského parlamentu hlasovat o navrhované reformě unijního autorského práva. Konečná podoba směrnice bude mít hluboký a dalekosáhlý dopad na tvorbu a možnost sdílení. Stejnou měrou ovlivní náš přístup ke vzdělávacím či vědeckým materiálům a jejich užívání a rovněž bude určovat další růst informačních služeb i rozmanitých obsahových platforem.

Nejproblematičtějšími částmi návrhu jsou články 11 o právech vydavatelů a článek 13, který se vztahuje k filtrům nahrávaného obsahu. Creative Commons se spolu s tucty dalších organizací snažili přimět zákonodárce, aby prosadili zásadní změny ve prospěch ochrany práv uživatelů a veřejné sféry; změny, které by umožňovaly výzkum a vzdělávání a podporovaly kreativitu a obchodní příležitosti na digitálním trhu.

Celý příspěvek