Archiv rubriky: Nezařazené

Výuková videa aneb učíme se venku

Nejen složitá situace posledního roku iniciovala trend výukových videí doplňujících či přímo nahrazujících výuku. Nově vzniklá výuková videa od Ekocentra Koniklec představují moderní způsob výuky řady témat mimo lavice a poskytují dětem nevšední zkušenosti a zážitky opírající se o vědecké pokusy. Videa jsou svým obsahem zaměřena na ekologická témata a vznikla jako součást projektu Město do kapsy-mikroklima okolí školy. Jsou určena pro žáky základních a středních škol, kteří chtějí do výuky napříč předměty zařadit kromě teorie také zkušenosti z praxe. Zapojit se do projektu pak mohou žáci základních a středních škol v Praze a Středočeském kraji.

Probíráte s dětmi znečištění ovzduší, koloběh vody či vodní bezobratlé? Rádi byste s dětmi prozkoumali okolí vaší školy? Zapojte se do projektu Mikroklima okolí školy nebo využijte naše výuková videa dostupná na Youtube kanále Ekocentra Koniklec. Všechny potřebné pomůcky v podobě pracovních listů a informačních listů jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách www.mestodokapsy.cz.

Online hodina o mrtvici a infarktu – e-learning pro žáky ZŠ

Vážení učitelé,

nabízíme Vám možnost zdarma využít online vzdělávací program HOBIT, do kterého se zapojilo již 10000 žáků ze 114 škol v ČR. E-learning, nově upravený i pro spuštění z domova (Home HOBIT), naučí Vaše žáky, jak rozpoznat a reagovat na nejzávažnější onemocnění – mozkovou mrtvici a srdeční infarkt. Program HOBIT, zaštítěný MŠMT, realizuje Fakultní nemocnice u sv. Anny ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU.


Mozková mrtvice a srdeční infarkt během života postihnou každého druhého z nás. Efektivní léčba existuje, může být ale podána pouze v krátkém časovém okně. Je tedy zásadní, aby každý z nás věděl, jak mrtvici a infarkt rozpoznat a jak na ně správně reagovat. Díky tomu ušetříme drahocenné minuty a pacient se dostane do lékařské péče včas.

E-learning je velice jednoduchý na ovládání. Vyžaduje od Vás pouze spuštění, rozeslání hesel žákům a ukončení, o zbytek se už postaráme my. Kromě e-learningu je k dispozici řada doplňkových učebních materiálů. Také Vám zašleme podrobnou evaluaci výsledků Vámi zapojených tříd. Veškeré informace najdete na stránkách www.projekthobit.cz a v tomto videonávodu.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na našeho koordinátora Mgr. Jana Bobka, Ph.D.: jan.bobek@fnusa.cz, tel.číslo: +420 603 560 131.

Hrozí, že ministerstva nestihnou splnit závazek, aby všechny materiály podpořené z veřejných peněz byly zveřejněny pod otevřenou licencí

Z materiálů jako jsou brožury, slovníky, mapy apod., které vznikly za podpory veřejných grantů a fondů, by měli mít užitek všichni, ne pouze příjemci dotací. Ministerstva školství a sociálních věcí se proto zavázala, že podmínkou bude pro příjemce souhlas se zveřejněním všech výstupů pod veřejnou licencí, aby kdokoliv další mohl materiály používat, upravovat a pak následně šířit.  Celý příspěvek

Napsat si vlastní učebnici nebolí

Doporučování učebnic se pro některé učitele stalo formální rutinou. Žádná se jim nelíbí, a dokonce vědí, že ji nebudou používat. Ale nějakou učebnici doporučit musejí. Navíc pokud učebnice neobsahuje vhodná praktická cvičení či není smysluplně propojena s technologiemi, je k ničemu. Představa, že si učitel vedle všech svých povinností stihne napsat učebnici vlastní, a to pro všechny své předměty a ročníky, se zdá být naivní. Ale není. Není totiž třeba vytvářet všechny texty od začátku, všechny najednou a úplně sám.

Když jsem začal učit, velmi brzy jsem přišel na to, že mi žádná z nabízených učebnic dějepisu obsahově nesedne. Nebyl jsem sám. Když se v roce 2005 objevila příležitost napsat si učebnici vlastní, spolu s dalším nespokojeným kolegou, nechat ji knižně vydat, a ještě si nechat práci komerčním vydavatelstvím zaplatit, zajásal jsem. I přes celkem solidní prodej, pocit výlučnosti, že mohu při pohovoru s ředitelem nabídnout vlastní publikaci, přes zajímavou zmínku v životopise (či dovolenou zaplacenou z honoráře) se má radost po několika letech vytratila. Zde jsou hlavní důvody:

1. Obsah zestárl, a to nejen metodicky. Pokud bychom do původního textu zasáhli, porušili bychom tím autorské právo. Majitelem obsahu je vydavatelství, tudíž není již možné do původního textu zasahovat a jakkoliv ho dále sdílet či zaslat žákům elektronickou verzi knihy.
2. I když jsme měli při psaní učebnice velkou autonomii, z obchodního hlediska jsme se museli držet tradičních postupů výkladu dějin, aby učebnici žákům doporučovala většina učitelů. Logicky tak nebyl s obsahem spokojený ani jeden z nás.

Podle zákona není potřeba doporučit učebnici s doložkou MŠMT a učebnice nemusí obsahovat všechna témata již v září. To znamená, že učebnici můžete tvořit sami a dodávat ji po částech tak, jak probíráte jednotlivá témata. Učebnici též nemusíte psát sami, ale ve spolupráci s někým, kdo smýšlí o tématech stejně jako vy. Lze taktéž zvolit opačný koncept – pracovat se standardními učebnicemi a zaměřit se na specifická témata. Je velmi cenné přicházet právě s tématy, která mnoho učebnic v aktualizované verzi opomíjí, jako je například migrační vlna, reakce na nové technologické objevy, služby apod.

Kdybych psal učebnici dnes, postupoval bych takto:

Našel bych si spoluautora, nejlépe s odlišným druhým předmětem v aprobaci, než mám já.

Sepsal bych jednotlivá témata, která se mají v učebnici objevit.

Zjistil bych, co zajímavého vytvořili jiní učitelé, a to na Metodickém portálu RVP.cz či DUMY.cz. Zde jsou jednotlivá témata zpracována dokonce i s pracovními listy, kvízy apod. Mnoho kvalitních podkladů se dá sehnat u předmětových asociací, kde učitelé navzájem své přípravy sdílejí. Velmi dobře fungují například Občankáři. Dalším možným zdrojem jsou i různé organizace či spolky, které vzdělávací materiály vytvářejí (pro dějepis například ÚSTR, Národní muzeum apod.). Přehled dalších zajímavých vzdělávacích zdrojů zdarma včetně některých s umožněním dalších úprav a dalšího šíření najdete na http://otevrenevzdelavani. cz/otevrene-zdroje/.

Pro témata, která jsem u kolegů či vzdělávacích organizací nenašel, bych jako základ využil Wikipedii. Velkou část učitelů trápí, když žáci Wikipedii používají, ale děti jsou na ni zvyklé. Navíc varianta licence Creative Commons umožňuje jakékoliv další úpravy, a dokonce i následné sdílení, takže učitel si může s textem hrát, pojmy prolinkovat s dalšími odkazy atd.

Napsal bych kapitoly, které jsem nikde nenašel, a jednotlivé části učebnice bych obsahově i stylisticky sjednotil.

Učebnici bych ochránil otevřenou licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA, podle které bych měl být uváděn jako autor, každý další učitel či rodič by si ji mohl přizpůsobit a zároveň by ji nešlo komerčně využít. Pokud by měl někdo nápad, jak na učebnici vydělat, musel by se domluvit nejprve se mnou.

Učebnici bych sdílel s dalšími učiteli, abych získal možnosti další pilotáže, odborné recenzenty a mohl ji po případných námitkách a doporučeních dále vylepšit. Velkou výhodou vlastní učebnice je její elektronická verze, je tedy možné zasílat ji e-mailem či stáhnout si ji z webu školy. Navíc lze použít výkladová videa, například z Khanovy školy a YouTube, či konkrétní tematické pořady České televize a Stream.cz. V textu je i možné odkazovat na popularizační články z online médií. Vlastní učebnicí lze řešit averze některých učitelů k tomu, když žáci používají Wikipedii. Díky takové učebnici by žáci v případných referátech či seminárních pracích už z Wikipedie citovat neměli, neboť články k tématům by již byly samotným podkladem. Největší předností je však možnost aktualizace, a to jak v podobě úprav samotných kapitol, tak přidáním zcela nových témat, která se právě ve společnosti řeší.

Zdroje pro tvorbu učebnic:
Tematický rozcestník pro vzdělávací materiály zdarma:
Databáze výstupů podpořených veřejnými penězi:
Právě tvořená učebnice mediální výchovy pod otevřenou licencí Creative Commons: http://svetmedii.info/otevrena-ucebnice/

Celý příspěvek

UNESCO vyzývá členské státy, aby rozšířily omezení a výjimky ve prospěch vzdělávání

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Opatrně rozbalujte a uvidíte sami

Nejvyšší soud v USA se bude zabývat případem “přístupu k právu”

Americký Nejvyšší soud oznámil, že se bude zabývat tím, jestli komentovaná verze zákona státu Georgia může být chráněna autorským právem. Otázka zejména zní, zda „je vládní doktrína rozšířená i na dokumenty, které nemají právní sílu, jako komentáře ke sbírce zákonů státu Georgia. Pokud ano, nebylo by možné copyrightem tyto dokumenty chránit.“ Do případu se zapojil také právník a zastánce veřejného přístupu k zákonům Carl Malamud se svou neziskovou organizací Public.Resource.Org.

Celý příspěvek

Facebook je do výuky sice pohodlný nástroj, ale jeho používáním žáky v on-line prostředí pracovat nenaučíme

Na konci června v médiích rezonovala polemika, zda používat Facebook ve výuce a či k jeho používání žáky nutit, pokud na nejrozšířenější sociální síti nemají účet. Někteří učitelé údajně vyžadují používání Facebooku i u žáků mladších třinácti let. To ovšem odvádí pozornost od skutečnosti, že Facebook je sice pohodlná a všem známá aplikace, ale má svá omezení. Takřka žádná firma ani organizace jej ke své práci nevyužívá a má to své důvody. Učitel by měl znát mnohem více platforem, které umožňují vzájemnou komunikaci či sdílení, a to nejen kvůli dětem, které odmítají být na FB. Celý příspěvek

Polská vláda se soudí o evropskou směrnici ke copyrightu

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Opatrně rozbalujte a uvidíte sami

The Maple Leaf Forever by Dennis Jarvis, CC BY-SA 2.0

Kanadská zpráva přinesla svěží vítr do tvorby autorského práva

V návaznosti na nařízenou zprávu o stavu copyrightu zveřejnil Stálý výbor kanadského parlamentu pro průmysl, vědu a technologie (INDU) začátkem června své vyjádření se 36 doporučeními.  Tento dokument vychází z roční studie, veřejných konzultací a slyšení výborů, do nichž se zapojilo mnoho zainteresovaných stran. Obsahem zprávy výboru jsou návrhy na progresivní změny, jež by přispěly k vytvoření vyváženějšího rámce autorského práva. Mezi doporučením nalezneme například:

Celý příspěvek

Khan Academy nejsou jen videa do výuky, ale komplexní online nástroj pro žáky, učitele i rodiče

Khan Academy je celosvětově oblíbený server s výukovými videi, k jehož více než 20 jazykovým mutacím se letos přidává i čeština. Vedle samotných videí jsou žákům i učitelům dostupná interaktivní cvičení či možnost sledovat pokrok žáků v reálném čase. Přístup k videím i cvičením je zdarma. Daniel Hollas z Khanovy školy v rozhovoru popisuje, jak lze výuková videa ve výuce využít.

Celý příspěvek

Učitelé informatiky: V digitálním vzdělávání nám stále ujíždí vlak. Hrozí, že naše děti nebudou schopné ostatním na pracovním trhu konkurovat

V listopadu 2014 vláda schválila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, která má naše děti připravit na to, aby byli schopné konkurovat na evropském i globálním pracovním trhu. Podle Jednoty školských informatiků, která naplnění strategie vyhodnocuje, s žádným výrazným posunem v digitálním vzdělávání počítat nemůžeme. Není totiž stále jasné, jak se budou učitelé s digitálními technologiemi seznamovat či jak bude nové pojetí informatiky ve školách zavedeno. Celý příspěvek

Učitel mediální výchovy zveřejnil pro ostatní kolegy podklady do výuky k fake news a propagandě

Učitel z pražského gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka na svém webu k mediální výchově zveřejnil lekci Svět fake news, hoaxů, propagandy a manipulací. Ta obsahuje i metodiku pro učitele, základní teorii, ale i množství aktivit a her. Podklady do výuky jsou součástí on-line otevřené učebnice, ve které učitel každý měsíc zveřejňuje jedno nové téma se vším, co učitelé pro výuku potřebují. Fake news a propaganda jsou již devátou zveřejněnou lekcí.  
Celý příspěvek