Archiv pro rubriku: Nezařazené

Do hlasování europarlamentu o reformě copyrightu zbývají dva týdny

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Opatrně rozbalujte a uvidíte sami

Do hlasování europarlamentu o reformě copyrightu zbývají dva týdny

Communia provedla závěrečnou analýzu Článku 13. Diagramy jsou zvlášť užitečné, nicméně docházejí ke znepokojivému závěru, že reforma „předurčuje platformy k neúspěchu, jelikož je nemožné splnit požadavky opatření ke zmírnění rizika a zároveň chránit práva uživatelů“. Communia také aktualizovala svou ministránku hodnocení aktuálního znění směrnice o autorském právu. Celkové hodnocení stále vyznívá negativně.

David Kaye, zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu projevu, zveřejnil stanovisko k současnému stavu unijní reformy copyrightu:

Článek 13 předložené směrnice působí, jako by byl předurčen k tomu, aby dohnal internetové platformy ke sledování a omezování uživateli vytvářeného obsahu již v okamžiku nahrávání. Tak rozsáhlý nátlak na filtrování ještě před publikací není ani nezbytnou, ani úměrnou reakcí na porušování autorských práv na internetu.

Nadace Wikimedia uvádí, že současné znění směrnice nemůže podpořit.

 1. března proběhne  „online akční den“, kdy se bude mluvit o reformě copyrightu, ve hře je i možný výpadek německé verze Wikipedie. 23. březen je vyhrazen demonstracím a protestům v ulicích. Jako Evropané můžete i nadále kontaktovat svého europoslance a vyjádřit svou nespokojenost  s nebezpečným Článkem 13.

Směrnice EU o copyrightu se přesouvá do poslední klíčové fáze

Třístranná jednání za zavřenými dveřmi se chýlí k závěru a dospěly ke konečnému kompromisu. Ke škodě práv uživatelů a veřejného zájmu prošly obě dvě nejnebezpečnější opatření (články 13 a 11)  bez větších změn. Minulý týden schválili velvyslanci členských států EU prozatímní verzi směrnice o autorských právech. Několik států hlasovalo proti schválení, a to včetně zástupců Nizozemí, Finska, Lucemburska, Itálie a Polska, nebylo jich však dostatek na to, aby vytvořili blokační menšinu. Nadto 26. února hlasoval Výbor pro právní záležitosti (JURI) v poměru 16 hlasů ku 9 ve prospěch předloženého textu. Nyní je v plánu hlasování během plenárního zasedání parlamentu, k němuž dojde pravděpodobně mezi 25. a 28. březnem.

O Článku 13 můžeme bez nadsázky říct, že zásadně změní způsob, jakým lidé mohou používat internet a sdílet na síti. Navíc změny v unijním autorském právu ovlivní i vývoj copyrightu ve zbytku světa. Přes všechna drobná vylepšení dalších aspektů copyrightu je těžké si představit, jak by reforma jako celek mohla představovat jasný přínos pro všechny a nejen pro ty nejmocnější a jejich zvláštní zájmy.

Stále je ještě čas nahlas se vyslovit proti nebezpečným filtrům nahrávaného obsahu a právům vydavatelů. Pro více informací se podívejte se na web www.saveyourinternet.eu, jehož prostřednictvím se před hlasováním můžete rovněž obrátit na svého europoslance.

Odkazový rozcestník

Celosvětová síť World Wide Web slaví 30. Narozeniny. Její zakladatel sir Tim Berners – Lee se zamýšlí nad tímto milníkem a nadace Web Foundation uspořádá 30 hodinovou kampaň na Twitteru, v níž vyzve zastánce internetu, aby se podělili o přelomové okamžiky uplynulých 30 let.

Mezi 25. únorem  a 1. březnem proběhl týden Fair use. Podívejte se na shrnutí výjimečných příspěvků, videí, zdrojů a projektů: materiály z pondělí, úterý, středy, čtvrtku a pátku.

Kalifornská univerzita v Berkeley ukončila předplatné pro celý kampus uzavřené s vydavatelstvím Elsevier. „ Publikování našich vědeckých poznatků za platebními branami zabraňuje lidem se k informacím dostat a těžit z veřejně financovaného výzkumu. Na společnost to má hrozivý dopad, “ komentuje univerzitní knihovník Jeff Mackie-Mason.

Jestliže se vám během uplynulého měsíce nepodařilo načíst živý přenos z lednové konference Grand Re-Opening of the Public Domain v San Franciscu, všechny projevy najdete na YouTube.

Když už se bavíme o Public Domain, seznamte se s vítězi soutěže Public Domain Game Jam pořádané serverem TechDirt.

Mrkněte se na zajímavý rozhovor Rebeccy Giblin s Corym Doctorowem o australském projektu Author’s Interest zaměřeném na zohlednění přístupu autorů ke copyrightu.

Nad čím zůstává rozum stát

Ukázalo se, že společnost, kterou si najal Evropský parlament, aby vytvořila video k propagaci reformy copyrightu, je ve skutečnosti francouzská tisková agentura, jež za reformu aktivně lobovala. Nezavání to střetem zájmu?

Někdo z Evropské komise uveřejnil na webu Medium příspěvek nazvaný Evropská směrnice o copyrightu: jak lůza dostala pokyn zachránit draka a zabít krále. Zjevná narážka na nyní již smazanou propagandu vyznívá tak, že kdokoliv se ozve proti četným nedostatkům reformy není nic víc než chátra a na jeho názory se automaticky nebere zřetel. Hanba. Doufejme, že veřejnost dostane nějakou odpověď na otázku, kdo příspěvek napsal a proč. Hoříme nedočkavostí.

Kalendář akcí aneb hajdy z gauče

Nedávno proběhlo:

25. února – 1. března 2019 – celosvětový týden Fair use/ Fair dealing

4.-8. března 2019 – celosvětový týden otevřeného vzdělávání

Chystá se:

Jedna ze tří nejlepších vzdělávacích akcí pro učitele se koná na venkovské škole v západočeském Staňkově

Využití elektronických formulářů, tabulek a otevřených dat ve vzdělávání nebo zapojení Wikipedie do výuky. To jsou příklady seminářů v rámci vzdělávací akce EDU Staňkov, kterou v sobotu 9. března pořádá učitel informatiky Miloslav Khas. Spolupracuje na ní s platformami podporujícími smysluplné využívání technologií ve vzdělávání GEG Učte s námi a GEG Brno. Série seminářů se na základní škole ve Staňkově koná již potřetí a lektoři patří mezi nejvýraznější osobnosti českých škol. EDU Staňkov se tak zařadila společně s pražským GEGfestem a plzeňském Učiteli-IN mezi nejlepší vzdělávací příležitosti pro české učitele. Celý příspěvek

Týden otevřeného vzdělávání nabízí noc v soudních budovách i příležitost vytvářet na Wikipedii hesla o významných ženách

V prvním březnovém týdnu proběhne osmý ročník Týdne otevřeného vzdělávání. Jeho cílem je rozvíjet kulturu sdílení mezi učiteli a vzdělavateli a podpořit tvorbu otevřených vzdělávacích zdrojů. V Česku se do této akce letos zapojí například Západočeská univerzita s ukázkou trendů v digitálním vzdělávání, nezisková organizace zabývající se inovacemi ve vzdělávání Nugis Finem spolu s Nejvyšším správním soudem, Nejvyšším soudem a brněnskou právnickou fakultou. Wikipedie spojí Týden otevřeného vzdělávání s Mezinárodním dnem žen. Týden otevřeného vzdělávání se koná po celém světě od roku 2012.

Od pondělí 4. března do pátku 8. března se celosvětově pořádá osmý ročník Týdne otevřeného vzdělávání. Ten má upozornit na přínosy kultury sdílení mezi vzdělavateli a podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů (angl. Open Educational Resources – OER). Otevřené vzdělávací zdroje jsou materiály, které jsou volně dostupné a autorské právo umožňuje jejich úpravu a následné šíření. Vzdělávací off-line i on-line akce jsou otevřené všem a zdarma.

Seznam mezinárodních akcí v Týdnu otevřeného vzdělávání.

Zde najdete výčet některých akcí v ČR:

 1. března
  Západočeská univerzita, Plzeň
  Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách – vystoupení odborníků z různých vysokých škol a závěrečná panelové diskuse.
 2. března
  EduFórum
  30.  EduFórum: Učíme (se) v digitálním světě – představení projektů (Khanova škola, Techambition, SlidesLive, Centrum pro talentovanou mládež a DigiKoalice), diskuse a networking.

  Nugis Finem
  Noc práva – večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí na  téma právo. Ve spolupráci s Nejvyšším správním soudem, Nejvyšším soudem a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity.

  Metodický portál RVP.CZ
  Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček – webinář s praktickými příklady rozvíjení informatického myšlení v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ.

 3. března
  Wikimedia ČR
  WikiGap 2019 Praha – vytváření hesel o významných ženách.
 4. – 10. března
  Prachatické muzeum
  Editace hesel na téma Prachatice a jejich okolí

Letošní nabídka je pestrá. Nabízí živé vystoupení, jako je Noc práva či EduFórum, kde je možné se během krátké chvíle seznámit s inovativními a na technologie zaměřenými projekty ve vzdělávání. Nebo je možné se seznámit s tvorbu otevřeného zdroje u Wikipedie.  Těší nás, že v České Republice můžeme poukázat na tolik inspirativních příkladů, jak otevřenost může podporovat kvalitní vzdělávání,“ říká Tamara Kováčová, která má v EDUinu na starosti projekt Otevřené vzdělávání.

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz
Tel.: 603 942 437
web: www.otevrenevzdelavani.cz

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

 • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
 • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
 • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
 • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
  prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání. Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

 

 

Učitel se studenty využívají otevřená data a pomáhají tak celému městu

Karel Rejthar učí informatiku na klatovské zemědělské škole a specializuje se na vizualizaci otevřených dat. Dává tak číslům grafickou podobu, aby byla pro uživatele názorná. Žáci se učí na reálných datech přenositelné dovednosti, protože efektivní práce s daty je nutnou dovedností pro 21. století. Zde navíc žáci dělají práci, jejíž výsledky nejdou do šuplíku, ale využijí je i jiní občané. Tyto výsledky lze pak najít na webu, který Karel Rejthar se studenty k prezentaci otevřených dat spustil. Celý příspěvek

Přijďte se zeptat autorů nového pojetí informatiky, jak bude vypadat programování na prvním stupni ZŠ

Pro školy je nachystáno nové a inspirativní pojetí informatiky. Například děti na prvním stupni se začnou seznamovat s tím, co je algoritmus a jak řešit problémy algoritmicky. Výuka by měla být hravou formou a v blokově orientovaném programovacím jazyce budou vytvářet první programy, testovat je a vylepšovat. Celý příspěvek

Přijďte se podívat na týdny programování CodeWeek ve dnech od 6. do 21. října

Dvouhodinovka programování pro páry rodič-dítě, celodenní programovací workshop pro děti z druhého stupně či hraní s Beeboty pro školkové děti a jejich rodiče. To jsou příklady aktivit, které si mohou užít účastníci šestého ročníku CodeWeek na desítkách míst po celé ČR a tisících v celé Evropě od 6. do 21. října. Do kampaně se mohou přidávat školy, veřejné instituce ale také firmy.
Celý příspěvek

Dvanáctého září se bude hlasovat o budoucí podobě internetu

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Opatrně rozbalujte a uvidíte sami

EU – 12. září, datum hlasování o unijní reformě copyrightu se blíží

Save Your Internet Action Week banner

Léto v Evropě je (téměř) u konce a europoslanci i zastánci autorských práv se vrací zpět k tomu, co bude náplní dvou rušných týdnů, než dojde 12. září ve Štrasburku k hlasování o reformě copyrightu. Krátká rekapitulace: V červenci parlament odmítl kontroverzní návrh reformy autorského práva předložený Výborem Evropského parlamentu pro právní záležitosti. Parlament rozhodl, že směrnice bude projednávána znovu před celým parlamentem. Nyní se parlament zabývá novými podněty, jelikož je stále možné předkládat k diskuzi změny, jež by mohly reformu poopravit. Návrhy musí být předloženy do 5. září.

Celý příspěvek

Simulátor filtrů nahrávaného obsahu ukazuje tragické možné dopady článku 13 navrhované směrnice

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Opatrně rozbalujte a uvidíte sami

Hlasování o autorských právech v europarlamentu: významné vítězství pro uživatele a jejich práva

Výsledek obrázku pro eu parliament

 

Celý příspěvek

Českým učitelům a žákům pomůže Khan Academy, ta je nově i v češtině

Khan academy je celosvětově oblíbený server s výukovými videi a letos se k více jak dvaceti jazykovým mutacím přidává i čeština. Vedle samotných videí jsou žákům i učitelům dostupná interaktivní cvičení či možnost sledovat pokrok žáků v reálném čase. Přístup k videím i cvičení je zdarma. Celý příspěvek

Otevřený dopis europoslankyním a europoslancům: Zachraňme využití internetu pro vzdělávání

Publikujeme otevřený dopis Aliance pro otevřené vzdělávání, EDUin, Open Content a asociace Communia adresovaný českým europoslankyním a europoslancům ve věci navrhované legislativní úpravy směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Praha, 26. června 2018

Vážená paní europoslankyně, vážený pane europoslanče,

jménem Aliance pro otevřené vzděláváníEDUin, Open Content a jménem mezinárodní komunity vzdělavatelů sdružených v asociaci Communia se na Vás s důvěrou obracím ohledně hlasování o budoucím osudu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Ta bude projednávána v plénu Evropského parlamentu ve středu 4. července 2018, a obracíme se na Vás mimo jiné proto, abychom udrželi stávající českou výjimku pro užití díla ve vzdělávání, která je jednou z nejširších v Evropě a o kterou rozhodně nechceme přijít.

Celý příspěvek