Česká školní inspekce potvrdila, že technologie se ve školách používají jen okrajově

V půlce června vyšla tematická zpráva ČŠI, podle které jen desetina žáků základních škol a pětina studentů středních škol dosáhla výborných výsledků v informační gramotnosti. Zpráva tak potvrzuje pozorování z terénu, že s moderními technologiemi a digitálním obsahem pracují učitelé okrajově a žáci ve školách tak mohou mít s budoucím uplatněním problém.

Podle tematické zprávy ČŠI jsou nejčastěji používaným zdrojem vytištěné textové či obrazové materiály a jen v 7 % případech učitelé pracovali se zdroji, které vyžadují kritický výběr. Využívání moderních technologií je v hodinách alespoň částečně účelné jen v 47 % případů. “Máme ještě před sebou dlouhou cestu, jak moderní technologie do života školy zapojit. Většina učitelů totiž vnímá využití informačních technologií především jako doplnění klasické výuky, jen méně než polovina si uvědomuje vliv informačních technologií na proměnu výuky ve svém předmětu. Například využívání digitálních technologií pro hodnocení a získávání zpětné vazby řadí mezi priority pro svou výuku jen 17 % učitelů a pro svou školu 31 % ICT koordinátorů,” říká k výsledkům šetření Martin Lána z Jednoty školských informatiků.

Zpráva není pro rozvoj informatického myšlení příliš povzbudivá. Podle ní jen 7 % učitelů uvedlo, že aktivně a pravidelně sdílí své zdroje a zkušenosti s využitím digitálních technologií nejen žákům, ale i ostatním učitelům. Pro méně než polovinu učitelů je prioritou změna obsahu i formy výuky, aby více využívali digitální technologie ve vzdělávání. Školám tak ujíždí vlak, nelze vůbec mluvit o vzdělávání pro současnost, natož pro budoucnost. Ve Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 je hned několik opatření, která směřují k podpoře učitelům, doufejme, že budou naplněna,” uvedla Tamara Kováčová, která má v EDUinu na starosti projekt Otevřené vzdělávání.

Velkou příležitostí je připravovaná změna pojetí výuky informatiky. Ta má učitelům informatiky umožnit více se soustředit na rozvoj informatického myšlení. Pomůže tomu i zařazení běžného používání technologií do práce ve všech předmětech, obdobně, jako je tomu v běžném životě. Martin Lána z Jednoty školských informatiků k tomu dodává: “Na jedné straně je třeba říct, co mají žáci na konci školy umět, co nutně nemusí a kolik je tomu potřeba věnovat času. A na druhé straně nechat školy si daný prostor zorganizovat a využít podle vlastních podmínek, včetně třeba připravenosti učitelů svou výuku aktualizovat. S tím mnoho učitelů potřebuje pomoci.”

Kontakt:

Martin Lána, člen Jednoty školských informatiků

Email: martin.lana@jsi.cz

Tel.: 736 690 468

Tamara Kováčová, EDUin, Aliance pro otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *