Českým školám v digitalizaci ujíždí vlak a chybí jízdní řád

Změnu má přinést nové pojetí výuky informatiky ve školách. Není však stanoven termín, kdy se má začít podle právě dokončeného moderního kurikula vyučovat. Oddalování termínu však nenutí školy měnit současnou situaci v personálních i technických kapacitách.

Česká společnost nebude konkurenceschopná, pokud nezajistíme vyšší dotaci informatiky ve školách a smysluplné využívání digitálních technologií se nestane součástí výuky dalších předmětů. Současný obsah informatiky obsah informatiky na ZŠ je platný beze změny od roku 2005, kdy se ještě používaly faxy a v rodinách bylo podstatně méně počítačů připojených k internetu. “Nový obsah, tak zvané Rámcové vzdělávací programy (RVP), vzniká velmi slibně, měl by mít větší časovou dotaci a umožní učitelům informatiky seznámit děti s programováním či základy informačních systémů. Chybí ovšem stanovení termínu, aby se mohly školy na změnu připravit,” říká Tamara Kováčová z EDUin, kde koordinuje projekt Otevřené vzdělávání.

Ministerstvo by se mělo k novým RVP postavit čelem a sdělit, jaké budou upravené časové dotace a cíle vzdělávání, od kdy budou moci školy podle nových programů učit a od kdy to pro ně bude závazné. Zároveň s tím je potřeba představit konkrétní plány podpory, o kterou se školy budou moci při zavádění změn opřít. Bez toho školy nemohou svůj rozvoj účinně plánovat. Většina je katastrofálně nevybavená po stránce technické i personální. Bez systematické vnější pomoci se situace jejich žáků nezlepší,” říká za Jednotu školských informatiků Dan Lessner.

Zatímco se všude řeší nástup Průmyslu 4.0, postupná automatizace, robotizace či využívání umělé inteligence, českým školám a potažmo České republice ujíždí vlak: “V roce 2014 vláda schválila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, velmi zdařilý a realistický dokument, jak připravit ve školách děti na digitální současnost. Změna kurikula informatiky je v něm popsána, ale Strategie se plní jen nedostatečně a se zpožděním. Je zcela nepochopitelné, že ministerstvo školství i vládu nechává zcela klidnými, že školy nepřipravují děti na současný a budoucí pracovní trh,” doplňuje Tamara Kováčová.

Kontakt:

Daniel Lessner, člen výboru Jednoty školských informatiků a koordinátor webu digivzdelavani.cz

Email: daniel.lessner@jsi.cz

Tel.:  777 202 639

 

Tamara Kováčová, EDUin, Aliance pro otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

 

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva, prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

 

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

 

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *