Čí jsou autorská práva na obsah vytvořený umělou inteligencí?

…a další novinky ze světa OER

FCC zrušila síťovou neutralitu a bitva o internet pokračuje

https://creativecommons.org/2017/12/15/battle-net-continues-fcc-erases-net-neutrality-rules/

„Svobodný a otevřený internet je nezbytný v každodenním životě. Licence Creative Commons jsou pouze dílčím prvkem systému, který zajišťuje zdravý ekosystém otevřeného internetu. Silné digitální společenství se neobejde bez všeobecného přístupu k základní digitální infrastruktuře a bez vymahatelných pravidel pro podporu spravedlivé soutěže a svobodu informací.“

Kongres by neměl z Úřadu pro autorská práva dělat soudní tribunál

https://www.eff.org/deeplinks/2017/11/creating-copyright-court-copyright-office-wrong-move

„Zákon CASE Act nenabízí správné řešení z několika důvodů. Zaprvé by vytvořil v rámci amerického Úřadu pro autorská práva kvazi-soud. Pomineme-li vznášení ústavních otázek, úřad není zrovna proslulý svou nezaujatostí v otázkách autorských práv. Zadruhé by moc udělená tímto zákonem jen nahrávala nečestným praktikám a zneužívání. Zatřetí by zákon pouze znásobil současný problém nepředvídatelnosti občanskoprávních pokut v dané oblasti. V neposlední řadě by tento nově vzniklý tribunál sice měl na starosti dodržování zákona DMCA, ale zároveň by měl k dispozici jen značně omezené postihy, což by podkopalo už tak zanedbatelný odstrašující účinek, který si zákon ještě zachoval.

Velký otevřený sen

https://medium.com/@atarkowski/dreaming-of-the-big-open-ab382b3b6a99

„Mnohé projekty napříč spektrem otevřených iniciativ se rády profilují jako projekty, které neuznávají politiku. V oblasti otevřeného vzdělávání, kde se nejvíce pohybuji, lidé často o svobodných licencích uvažují jako o nekontroverzním kroku k podpoře inovací, kapitálu a nákladové efektivity. Zapomínáme, že současná doba je poznamenaná také přetrvávajícími obtížemi v otázkách přístupových práv a práva na využití poznatků a kultury. Na přelomu tisíciletí se zdálo, jako by rozmach platformy na sdílení hudby Napster odstartoval revoluci. Dnes máme Sci-Hub, jenž nám připomíná velký politický význam přístupu k poznatkům. Zastánci otevřenosti musí svou práci vnímat jako politickou a zabývat se zejména regulačními a ekonomickými překážkami.“

Nová studie hodnotící dopady dohody Mercosur a EU o volném obchodu: dohoda ohrožuje přístup k lékům v Brazílii

https://www.ip-watch.org/2017/12/01/eu-mercosur-fta-puts-risk-access-medicines-brazil-new-impact-assessment-study-finds/

„Latinskoamerické sdružení volného obchodu Mercosur se po celá dlouhá léta vyjednávání bránilo přijetí jakýchkoliv dalších opatření k větší ochraně práv duševního vlastnictví, která by byla již nad rámec Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), již vyžaduje Světová obchodní organizace. Podle nedávné tiskové zprávy[2] se však Evropská unie nadále snaží další opatření prosadit. Existují domněnky, že EU cíleně protahuje jednání v otázkách vydávání patentů a veřejného zdraví, aby tak odložila dohodu na co nejzazší termín, kdy už budou vyřešeny ostatní otázky a sdružení Mercosur bude pod velkým tlakem kvůli možnosti, že by mohlo přijít o všechno.“

Kanadská komise pro obchod varuje před nerovnovážnými požadavky USA ohledně duševního vlastnictví v rámci skupiny NAFTA

http://www.michaelgeist.ca/2017/12/canadian-trade-committee-warns-unbalanced-u-s-ip-demands-nafta/

„Kanadské doporučení je důležitým signálem, jak liberální vláda vnímá některé požadavky USA předložené během jednání skupiny NAFTA o otázkách duševního vlastnictví. Vláda má ze to, že by požadavky vychýlily i kanadský systém rovnováhy mezi držiteli práv a uživateli. Zejména se jedná o požadavky na prodloužení doby ochrany autorského práva, rozšíření rozsahu kriminalizace porušování autorských práv a na výzvy ke stažení obsahu. Jde také o implicitní odmítnutí návrhu na blokaci webových stránek, který předložila telekomunikační společnost Bell a jenž by rovněž zásadně změnil rovnováhu autorského práva. Důraz kladený na flexibilitu vnitrostátních reforem navíc posiluje pozici Kanady, v níž by si měla zachovat právo vytvářet si rámec pro autorská práva a práva duševního vlastnictví, který by odpovídal mezinárodním normám.“

Jak open access časopisy přetvářejí vědu

https://reason.com/reasontv/2017/11/30/open-access-science-publishing-plos

Spoluzakladatel vydavatelství PLOS, Michael Eisen: „Vědecké časopisy získaly monopol, protože jim to vědci umožnili.“

Seznam open access žurnálů s licencí Creative Commons

https://plus.google.com/u/0/+PeterSuber/posts/JcvDEPq3dJt

Dle DOAJ, registru odborných časopisů s otevřeným přístupem:

 

  • CC-BY = 4,633 = 43.8%
  • CC-BY-NC-ND = 2,361 = 22.3%
  • CC-BY-NC = 1,768 = 16.7%
  • CC-BY-NC-SA = 677 = 6.4%
  • CC-BY-SA = 585 = 5.5%
  • CC-BY-ND = 94 = 0.8%
  • celkově s licencí Creative Commons = 10,024 = 94.8%
  • celkově bez licence Creative Commons = 543 = 5.1%

 

Mohou inteligentní stroje budoucnosti vlastnit práva ke svým dílům?

https://theconversation.com/could-intelligent-machines-of-the-future-own-the-rights-to-their-own-creations-86005

„Ačkoliv pro ně používají slovo „inteligence“, mnoho lidí si nechce připustit myšlenku že stroje vybavené umělou inteligencí mohou mít duševní vlastnictví. Jako argument proti se uvádí, že cílem duševního vlastnictví není jen chránit inteligenci jako takovou. Smyslem je podpořit specifickou formu inteligence – inteligenci lidskou, něco, čím se zabýváme dlouhodobě ve všech společenstvích.

Zastánci této argumentace věří, že inteligentní stroje v tomto případě neprovádějí nic víc než naprogramované úkony či algoritmy, které vytvořil člověk-programátor. Tomu by také případná autorská práva z jeho tvorby plynoucí měla připadnout.“

Cena za nevědomost: ústavní sazebník přístupu k elektronické verzi veřejných soudních záznamů

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3026779

Výdaje za uchovávání a přenos dat se přiblížily nule. Americký veřejný registr soudních záznamů přesto vybírá poplatek 10 centů za webovou stránku od všech uživatelů, kteří chtějí nahlédnout do záznamů federálního soudu. Za rok 2016 se na poplatcích vybralo 150 milionu dolarů, tedy přes 3 miliardy korun. Taková daň zabraňuje transparentnosti a tomu, aby veřejnost porozuměla zákonům.

Jak někteří vytvářejí chaos ve vědeckých důkazech, aby protlačili další autorská práva pro zpravodajské stránky EU

https://juliareda.eu/2017/12/extra-news-copyright-confusion/

Evropský parlament si nechal vypracovat nezávislou studii Článku 11 (o právech vydavatelů). Ze studie vyplynulo, že osobnostní autorská práva pro novináře a vydavatele jsou skutečně strašným nápadem. Takový dojem byste ovšem při poslechu dnešní debaty neměli.

„Tenhle scénář se nám tu neopakuje poprvé: zadá se studie s cílem zjistit, zdali globální oteplování existuje. Výsledky studie existenci oteplování potvrdí, a tak se pozve akademik s rozdílným názorem na věc, který čirou náhodou pracuje jako právník v oblasti průmyslu fosilních paliv. Pak se prohlásí, že ve věci existence globálního oteplování stále ještě není rozhodnuto.“

Filtry nahrávaného obsahu: hoďte si korunou. Panna – jsou nezákonné; orel – jsou nezákonné

http://copybuzz.com/editorial/upload-filters-heads-theyre-illegal-tails-theyre-illegal/

„Tak si to shrňme: automatické obecné filtry nahrávaného obsahu zmíněné v Článku 13 jsou:

  1. a) nepovinné, tudíž nezákonné podle obecného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů,
  2. b) povinné, tím pádem nezákonné podle směrnice o elektronickém obchodu. Není žádná jiná varianta. Jisté je jedno – filtry nahrávaného obsahu jsou nezákonné v každém případě, což znamená, že by v evropské směrnici o autorském právu vůbec neměly být.

 

Britská vláda hlásá: právo na čtení by se mělo rovnat právu na vytěžování

https://www.communia-association.org/2017/12/01/uk-government-report-right-read-right-mine/

„Souhlasíme se zprávou, že data plynoucí z veřejně financovaného výzkumu by měla být sdílena jako otevřená data chráněná liberálními licencemi (např. CC BY, nebo mohou být data dána volně k dispozici po celém světě jako volné dílo s licencí CC0). Veřejný sektor by se tak měl chovat nejen proto, že z právního hlediska musí, pokud chce vytěžovat text a data, či používat jiné technologie spojované s umělou inteligencí. Důvod je i obecnější – je třeba zajistit otevřené, sdílné a plodné prostředí, kde veřejnost bude mít náležitý a potřebný přístup k tomu, aby mohla být informovaná o nových vědeckých poznatcích. Stejně tak se lidé budou moci dozvědět o slibných inovacích v medicíně a podílet se na řešení problémů. Zároveň potřebujeme dále prosazovat právní systém liberálních licencí, který chrání a rozšiřuje základní práva uživatelů. Těmi jsou například široce vymezené výjimky pro vytěžování dat a textu, které by mohl využít kdokoliv za jakýmkoliv účelem.”

Austrálie navrhuje reformu autorského práva: ke škode technologických start-up firem

https://theconversation.com/australian-tech-start-ups-stand-to-lose-out-in-proposed-copyright-reforms-88781

„I kdyby platformy nemohly využívat bezpečné přístavy, nebude to pro technologické giganty jako YouTube nebo Facebook až takový rozdíl, protože tyto společnosti už se pohybují v amerických bezpečných přístavech. Odradí to ale australské technologicky zaměřené start-up firmy od toho, aby experimentovaly v méně rizikovém prostředí.“

Z angličtiny přeložila: Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Autor výběru je Timothy Volmer z Creative Commons a postuje to do google skupiny Open Policy Network https://openpolicynetwork.org/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *