Khan Academy nejsou jen videa do výuky, ale komplexní online nástroj pro žáky, učitele i rodiče

Khan Academy je celosvětově oblíbený server s výukovými videi, k jehož více než 20 jazykovým mutacím se letos přidává i čeština. Vedle samotných videí jsou žákům i učitelům dostupná interaktivní cvičení či možnost sledovat pokrok žáků v reálném čase. Přístup k videím i cvičením je zdarma. Daniel Hollas z Khanovy školy v rozhovoru popisuje, jak lze výuková videa ve výuce využít.

Celý příspěvek

Učitelé informatiky: V digitálním vzdělávání nám stále ujíždí vlak. Hrozí, že naše děti nebudou schopné ostatním na pracovním trhu konkurovat

V listopadu 2014 vláda schválila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, která má naše děti připravit na to, aby byli schopné konkurovat na evropském i globálním pracovním trhu. Podle Jednoty školských informatiků, která naplnění strategie vyhodnocuje, s žádným výrazným posunem v digitálním vzdělávání počítat nemůžeme. Není totiž stále jasné, jak se budou učitelé s digitálními technologiemi seznamovat či jak bude nové pojetí informatiky ve školách zavedeno. Celý příspěvek

Učitel mediální výchovy zveřejnil pro ostatní kolegy podklady do výuky k fake news a propagandě

Učitel z pražského gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka na svém webu k mediální výchově zveřejnil lekci Svět fake news, hoaxů, propagandy a manipulací. Ta obsahuje i metodiku pro učitele, základní teorii, ale i množství aktivit a her. Podklady do výuky jsou součástí on-line otevřené učebnice, ve které učitel každý měsíc zveřejňuje jedno nové téma se vším, co učitelé pro výuku potřebují. Fake news a propaganda jsou již devátou zveřejněnou lekcí.  
Celý příspěvek

Začíná implementace Evropské směrnice o copyrightu

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Začíná implementace Evropské směrnice o copyrightu

Před dvěma týdny byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna Směrnice o autorském právu na  jednotném digitálním trhu. Tím formálně započala fáze implementace, během níž budou jednotlivé členské státy EU provádět nařízení vyplývající ze směrnice a začleňovat je do svého právního systému. Na přijetí nařízení mají státy čas do 7. června 2021.

Celý příspěvek

Členské státy EU daly zelenou Směrnici o autorském právu. Další fází je transpozice do právního řádu jednotlivých států.

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Opatrně rozbalujte a uvidíte sami

Členské státy EU daly zelenou Směrnici o autorském právu. Další fází je transpozice do právního řádu jednotlivých států

Celý příspěvek

Otevřené vzdělávací zdroje pomohou změnit školu

Zkuste si otevřít nejnovější vydání učebnice dějepisu, občanské výchovy či ZSV a těžko v ní budete hledat odpověď na otázku, proč do Evropy přicházejí statisíce migrantů. Lépe na tom nebudou ani matematikáři, kteří budou chtít z doporučených zdrojů učebnice najít vhodné mobilní aplikace na trénování malé násobilky. Proto se ve světě stále více prosazuje využívání otevřených vzdělávacích zdrojů, které vedle zapojení moderních technologií umožňují reagovat ve výuce na aktuální témata a trendy. Jejich benefitem je, že jsou též nástrojem celoživotního vzdělávání a snižují nerovnost v přístupu ke vzdělávacím zdrojům.

Celý příspěvek

Smutný den pro internet: Evropský parlament schvaluje škodlivou reformu copyrightu

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Evropský parlament 26. března ve Štrasburku odhlasoval přijetí Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Pro novelu hlasovalo 348 poslanců ku 274 hlasům proti, 36 poslanců se zdrželo hlasování. V dokumentu nadále  zůstává onen zhoubný Článek 13, jež bude téměř po všech internetových platformách založených za účelem zisku požadovat buď zvláštní povolení pro každý uživatelem nahraný obsah, nebo instalaci filtrů nahrávaného obsahu a cenzuru nahrávaných materiálů. Tím se platformy vyhnou tomu, aby nesly odpovědost za případné porušení autorských práv. Prošel rovněž Článek 11, který prosadí nové agregátory plateb vydavatelům za  odkazy k jejich článkům.

Zaznamenali jsme mohutnou vlnu protestů proti Článku 13 a nebezpečí z něj plynoucí pro hospodářskou soutěž, kreativitu a svobodu projevu. Na peticích se sešlo více než 5 milionů podpisů, europoslancům dorazily hromady emailů a výzev, 170 tisíc lidí vyšlo do ulic, velké webové stránky a portály společenství potemněly. Před nebezpečím novely varovali akademičtí pracovníci, zástupci sdružení spotřebitelů, vedení podniků i  start-up projektů, osobnosti internetového světa i  zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu projevu. Přes veškerou snahu to nestačilo k tomu, aby se unijní zákonodárci nechali přesvědčit a změnili svůj náhled na souhrnné a  škodlivé opatření, které převrátí web vzhůru nohama.

Odkazový rozcestník

 • Creative Commons se ohradilo proti vysvětlení společnosti IBM, která obhajovala vytvoření datasetu s využitím obrázků chráněných CC licencí snahou zdokonalit technologii pro rozpoznávání obličejů. Výkonný ředitel Creative Commons Ryan Merkley napsal, že „licence CC jsou navržené proto, aby řešily konkrétní omezení spojená s restriktivními autorskými právy. To úspěšně splňují. Autorské právo však není vhodný nástroj k ochraně soukromí jednotlivců, nepředstavuje řešení pro etické otázky vývoje umělé inteligence. Není vhodné ani pro regulaci sledovacích technologií používaných na internetu.”
 • Michael Geist napsal o kanadské reformě autorského práva jako o strukturálním mechanismu pro podporu inovací v zemi. „Snaha začlenit reformu do středobodu zájmu vládní strategie inovace skončila nezdarem. Toto selhání vytváří dojem, že Kanada se snaží s pomocí investic dát vzniknout inovativnějšímu hospodářství místo toho, aby upřednostnila rozvoj politiky. Ta by mohla vytvořit právní nástroje nezbytné pro prosperitu inovací i v soukromém sektoru.“
 • Jihoafrická republika se přibližuje k vytvoření zákona o autorském právu. Zákon se zaměřuje na zlepšení pozice tvůrců obsahu, a to například díky začleněním přístupu fair use či regulaci organizací kolektivní správy, které spravují honoráře autorů. Zákon se bude věnovat také otázce navracení autorských práv. Jedná se o  opatření, která by tvůrcům umožnila na základě dohody s vydavateli za určitých podmínek znovunabýt práva ke svým dílům, a to v částečném či plném rozsahu.

Nad čím zůstává rozum stát

V rámci hlasování Evropského parlamentu o novele Směrnice o autorském právu byla jistá možnost hlasovat pro úpravy, jimiž by byla nejproblematičtější opatření (zejména Článek 13 a 11) z návrhu dokumentu vyňata.Tato úvodní volba pouze o změnách uvažovat spadla pod stůl s rozdílem pouhých 5 hlasů (317 ku 312), a tak parlamentní jednání pokračovala dál a následovalo hlasování o celém balíčku. Nyní se ukázalo, že při hlasování o tom, zdali se bude jednat o změnách, několik europoslanců zmáčklo špatné tlačítko”. Omylem špatně hlasujících poslanců by bylo dost na to, aby zasedání nabralo opačný směr a změny se projednaly. Jinými slovy by se v parlamentu bylo bývalo hlasovalo o odstranění Článků 13 a 11. Teď je ale příliš pozdě vznášet námitky, správné počty nemají na výsledný počet hlasů žádný vliv.

Kalendář akcí aneb hajdy z gauče

Do hlasování europarlamentu o reformě copyrightu zbývají dva týdny

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Opatrně rozbalujte a uvidíte sami

Do hlasování europarlamentu o reformě copyrightu zbývají dva týdny

Communia provedla závěrečnou analýzu Článku 13. Diagramy jsou zvlášť užitečné, nicméně docházejí ke znepokojivému závěru, že reforma „předurčuje platformy k neúspěchu, jelikož je nemožné splnit požadavky opatření ke zmírnění rizika a zároveň chránit práva uživatelů“. Communia také aktualizovala svou ministránku hodnocení aktuálního znění směrnice o autorském právu. Celkové hodnocení stále vyznívá negativně.

David Kaye, zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu projevu, zveřejnil stanovisko k současnému stavu unijní reformy copyrightu:

Článek 13 předložené směrnice působí, jako by byl předurčen k tomu, aby dohnal internetové platformy ke sledování a omezování uživateli vytvářeného obsahu již v okamžiku nahrávání. Tak rozsáhlý nátlak na filtrování ještě před publikací není ani nezbytnou, ani úměrnou reakcí na porušování autorských práv na internetu.

Nadace Wikimedia uvádí, že současné znění směrnice nemůže podpořit.

 1. března proběhne  „online akční den“, kdy se bude mluvit o reformě copyrightu, ve hře je i možný výpadek německé verze Wikipedie. 23. březen je vyhrazen demonstracím a protestům v ulicích. Jako Evropané můžete i nadále kontaktovat svého europoslance a vyjádřit svou nespokojenost  s nebezpečným Článkem 13.

Směrnice EU o copyrightu se přesouvá do poslední klíčové fáze

Třístranná jednání za zavřenými dveřmi se chýlí k závěru a dospěly ke konečnému kompromisu. Ke škodě práv uživatelů a veřejného zájmu prošly obě dvě nejnebezpečnější opatření (články 13 a 11)  bez větších změn. Minulý týden schválili velvyslanci členských států EU prozatímní verzi směrnice o autorských právech. Několik států hlasovalo proti schválení, a to včetně zástupců Nizozemí, Finska, Lucemburska, Itálie a Polska, nebylo jich však dostatek na to, aby vytvořili blokační menšinu. Nadto 26. února hlasoval Výbor pro právní záležitosti (JURI) v poměru 16 hlasů ku 9 ve prospěch předloženého textu. Nyní je v plánu hlasování během plenárního zasedání parlamentu, k němuž dojde pravděpodobně mezi 25. a 28. březnem.

O Článku 13 můžeme bez nadsázky říct, že zásadně změní způsob, jakým lidé mohou používat internet a sdílet na síti. Navíc změny v unijním autorském právu ovlivní i vývoj copyrightu ve zbytku světa. Přes všechna drobná vylepšení dalších aspektů copyrightu je těžké si představit, jak by reforma jako celek mohla představovat jasný přínos pro všechny a nejen pro ty nejmocnější a jejich zvláštní zájmy.

Stále je ještě čas nahlas se vyslovit proti nebezpečným filtrům nahrávaného obsahu a právům vydavatelů. Pro více informací se podívejte se na web www.saveyourinternet.eu, jehož prostřednictvím se před hlasováním můžete rovněž obrátit na svého europoslance.

Odkazový rozcestník

Celosvětová síť World Wide Web slaví 30. Narozeniny. Její zakladatel sir Tim Berners – Lee se zamýšlí nad tímto milníkem a nadace Web Foundation uspořádá 30 hodinovou kampaň na Twitteru, v níž vyzve zastánce internetu, aby se podělili o přelomové okamžiky uplynulých 30 let.

Mezi 25. únorem  a 1. březnem proběhl týden Fair use. Podívejte se na shrnutí výjimečných příspěvků, videí, zdrojů a projektů: materiály z pondělí, úterý, středy, čtvrtku a pátku.

Kalifornská univerzita v Berkeley ukončila předplatné pro celý kampus uzavřené s vydavatelstvím Elsevier. „ Publikování našich vědeckých poznatků za platebními branami zabraňuje lidem se k informacím dostat a těžit z veřejně financovaného výzkumu. Na společnost to má hrozivý dopad, “ komentuje univerzitní knihovník Jeff Mackie-Mason.

Jestliže se vám během uplynulého měsíce nepodařilo načíst živý přenos z lednové konference Grand Re-Opening of the Public Domain v San Franciscu, všechny projevy najdete na YouTube.

Když už se bavíme o Public Domain, seznamte se s vítězi soutěže Public Domain Game Jam pořádané serverem TechDirt.

Mrkněte se na zajímavý rozhovor Rebeccy Giblin s Corym Doctorowem o australském projektu Author’s Interest zaměřeném na zohlednění přístupu autorů ke copyrightu.

Nad čím zůstává rozum stát

Ukázalo se, že společnost, kterou si najal Evropský parlament, aby vytvořila video k propagaci reformy copyrightu, je ve skutečnosti francouzská tisková agentura, jež za reformu aktivně lobovala. Nezavání to střetem zájmu?

Někdo z Evropské komise uveřejnil na webu Medium příspěvek nazvaný Evropská směrnice o copyrightu: jak lůza dostala pokyn zachránit draka a zabít krále. Zjevná narážka na nyní již smazanou propagandu vyznívá tak, že kdokoliv se ozve proti četným nedostatkům reformy není nic víc než chátra a na jeho názory se automaticky nebere zřetel. Hanba. Doufejme, že veřejnost dostane nějakou odpověď na otázku, kdo příspěvek napsal a proč. Hoříme nedočkavostí.

Kalendář akcí aneb hajdy z gauče

Nedávno proběhlo:

25. února – 1. března 2019 – celosvětový týden Fair use/ Fair dealing

4.-8. března 2019 – celosvětový týden otevřeného vzdělávání

Chystá se:

Jedna ze tří nejlepších vzdělávacích akcí pro učitele se koná na venkovské škole v západočeském Staňkově

Využití elektronických formulářů, tabulek a otevřených dat ve vzdělávání nebo zapojení Wikipedie do výuky. To jsou příklady seminářů v rámci vzdělávací akce EDU Staňkov, kterou v sobotu 9. března pořádá učitel informatiky Miloslav Khas. Spolupracuje na ní s platformami podporujícími smysluplné využívání technologií ve vzdělávání GEG Učte s námi a GEG Brno. Série seminářů se na základní škole ve Staňkově koná již potřetí a lektoři patří mezi nejvýraznější osobnosti českých škol. EDU Staňkov se tak zařadila společně s pražským GEGfestem a plzeňském Učiteli-IN mezi nejlepší vzdělávací příležitosti pro české učitele. Celý příspěvek

Týden otevřeného vzdělávání nabízí noc v soudních budovách i příležitost vytvářet na Wikipedii hesla o významných ženách

V prvním březnovém týdnu proběhne osmý ročník Týdne otevřeného vzdělávání. Jeho cílem je rozvíjet kulturu sdílení mezi učiteli a vzdělavateli a podpořit tvorbu otevřených vzdělávacích zdrojů. V Česku se do této akce letos zapojí například Západočeská univerzita s ukázkou trendů v digitálním vzdělávání, nezisková organizace zabývající se inovacemi ve vzdělávání Nugis Finem spolu s Nejvyšším správním soudem, Nejvyšším soudem a brněnskou právnickou fakultou. Wikipedie spojí Týden otevřeného vzdělávání s Mezinárodním dnem žen. Týden otevřeného vzdělávání se koná po celém světě od roku 2012.

Od pondělí 4. března do pátku 8. března se celosvětově pořádá osmý ročník Týdne otevřeného vzdělávání. Ten má upozornit na přínosy kultury sdílení mezi vzdělavateli a podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů (angl. Open Educational Resources – OER). Otevřené vzdělávací zdroje jsou materiály, které jsou volně dostupné a autorské právo umožňuje jejich úpravu a následné šíření. Vzdělávací off-line i on-line akce jsou otevřené všem a zdarma.

Seznam mezinárodních akcí v Týdnu otevřeného vzdělávání.

Zde najdete výčet některých akcí v ČR:

 1. března
  Západočeská univerzita, Plzeň
  Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách – vystoupení odborníků z různých vysokých škol a závěrečná panelové diskuse.
 2. března
  EduFórum
  30.  EduFórum: Učíme (se) v digitálním světě – představení projektů (Khanova škola, Techambition, SlidesLive, Centrum pro talentovanou mládež a DigiKoalice), diskuse a networking.Nugis Finem
  Noc práva – večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí na  téma právo. Ve spolupráci s Nejvyšším správním soudem, Nejvyšším soudem a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity.

  Metodický portál RVP.CZ
  Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček – webinář s praktickými příklady rozvíjení informatického myšlení v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ.

 3. března
  Wikimedia ČR
  WikiGap 2019 Praha – vytváření hesel o významných ženách.
 4. – 10. března
  Prachatické muzeum
  Editace hesel na téma Prachatice a jejich okolí

Letošní nabídka je pestrá. Nabízí živé vystoupení, jako je Noc práva či EduFórum, kde je možné se během krátké chvíle seznámit s inovativními a na technologie zaměřenými projekty ve vzdělávání. Nebo je možné se seznámit s tvorbu otevřeného zdroje u Wikipedie.  Těší nás, že v České Republice můžeme poukázat na tolik inspirativních příkladů, jak otevřenost může podporovat kvalitní vzdělávání,“ říká Tamara Kováčová, která má v EDUinu na starosti projekt Otevřené vzdělávání.

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz
Tel.: 603 942 437
web: www.otevrenevzdelavani.cz

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

 • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
 • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
 • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
 • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
  prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.
   

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání. Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.