Členské státy EU daly zelenou Směrnici o autorském právu. Další fází je transpozice do právního řádu jednotlivých států.

Každé sdílení se počítá! Pokračujeme v přinášení pravidelného českého překladu čtrnáctideníku od Timothyho Vollmera z Creative Commons zaměřující se na tvorbu politik spojených s problematikou copyrightu. Autorkou překladů je Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Opatrně rozbalujte a uvidíte sami

Členské státy EU daly zelenou Směrnici o autorském právu. Další fází je transpozice do právního řádu jednotlivých států

Rada Evropské unie (tedy členské státy) schválila 15. dubna Směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Tento krok následoval poté, co Evropský parlament 26. března ve Štrasburku odhlasoval přijetí směrnice. Devatenáct členských států hlasovalo pro, šest států se vyslovilo proti přijetí směrnice (Finsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko a Švédsko). Tři členské země se zdržely hlasování (Belgie, Estonsko a Slovinsko).

V další fázi, která nastane v první polovině května,  bude směrnice zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Ode dne zveřejnění mají členské země EU dva roky na to, aby provedly nařízení vyplývající ze směrnice do svého právního systému.

Organizace občanské společnosti, které pracovaly na směrnici o copyrightu, se nyní přeskupují, aby byly schopny reagovat na možnosti a požadavky při prováděcí fázi na národní úrovni jednotlivých členských států. Během tohoto procesu bude důležité zajistit, že provádění Směrnice bude mít nejmenší možný negativní dopad na práva uživatelů a naopak plně využije svého potenciálu ve prospěch veřejnosti.

Odkazový rozcestník

Od 9. do 11. května se v Lisabonu uskuteční celosvětový summit Creative Commons. Během akce budou členové světového společenství Creative Commons, spřízněné organizace občanských společností a účastníci summitu diskutovat o tom, jak se zapojují do reforem autorských práv. Pomozte nám s přípravami na summit a diskuzi vyplněním krátkého dotazníku.

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) uspořádala další setkání svého Stálého výboru pro autorské právo a práva související (SCCR). Na programu jednání stále figuruje smlouva o vysílání i práce na omezeních a výjimkách autorského práva pro knihovny a vzdělávání. Stále ještě vyvstávají otázky o rozsahu zmiňované smlouvy a jaké výjimky by se uplatňovaly, kdyby byla smlouva schválena. Omezeními copyrightu pro knihovny i vzdělávací a vědecké účely se budou zabývat nadcházející lokální diskuzní skupiny v Singapuru, Keni a Dominikánské republice.

Evropská komise oznámila přijetí licencí CC BY 4.0 a CC0 pro sdílení svých zveřejňovaných dokumentů včetně fotografií, videí, reportáží, odborně posouzených studií a dat. Výtečně. Evropský parlament schválil aktualizovanou Směrnici o veřejně přístupných údajích a informacích veřejného sektoru. To je rovněž pozitivní, ale jako obvykle se záludnosti skrývají v maličkostech a členské státy budou muset provést opatření na národní úrovni.

Nad čím zůstává rozum stát

Pokroucené autorské právo opět cenzuruje novináře.  

Kalendář akcí, aneb hajdy z gauče

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *