Co je Otevřené vzdělávání

Otevřené vzdělávání je kolektivní termín odkazující na mnoho postupů a činností, jejichž základem je otevřenost a vzdělávání. Otevřené vzdělávání je v první řadě o odstraňování překážek ve vzdělávání. Například volným zpřístupněním obsahu a dat pro další využití. Může však jít i o kulturní změny, jako je posun k novým výukovým metodám a postupům, které tradiční role učitele a studenta mění na postavení rádce a studenta. způsob vzdělávání se transformuje a otevřené vzdělávání může sehrát významnou roli v této transformaci.

„Znalosti jsou otevřené, pokud k nim může kdokoliv volně přistupovat, používat je, upravovat a sdílet za podmínek, které nejvíce zabezpečí zachování původu, tedy vlastnictví a otevřenosti.“ To znamená, že pod správnou „otevřenou“ licencí budou zdroje, jako jsou učebnice, webové stránky, videa, výukové plány, audiozáznamy a obrazové soubory volně dostupné pro sdílení a přizpůsobování podle pedagogických potřeb. Aby byly zdroje v otevřeném vzdělávání skutečně otevřené, musí být „zadarmo“ a volné/otevřené. To znamená, že člověk musí mít přístup ke zdrojům vzdělávání bez nákladů a mít zákonná práva k opětovnému použití, revizi, přepracování a redistribuci zdroje a/nebo přizpůsobení zdrojů.

V rámci otevřeného vzdělávání se donedávna cílilo spíše směrem k otevřenému přístupu ke zdrojům, ale existují i jiné způsoby, jak být otevřený, což se odráží v pojmu „otevřené vzdělávací postupy“. Jedná se o inovace v pedagogické praxi, které jsou umožněny otevřenou licencí zdrojů.

Je třeba připomenout, že otevřenost v „otevřeném vzdělávání“ se nevztahuje pouze na obsah, data nebo zdroje. Otevřenost je součástí širší změny a posunu směrem k rovnosti a spolupráci.

Tento úvod o Otevřeném vzdělávání byl převzat z Příručky Otevřeného vzdělávání. V brožuře Dobré příklady praxe si lze zjistit, jak je otevřené vzdělávání využíváno v českých školách.

Infografická brožura JAK ZVÝŠITKVALITU ŠKOL POMOCÍ OTEVŘENÉHO VZDĚLÁVÁNÍ pro ředitele a zřizovatele škol.

Infografická brožura o designu pro všechny (z angl. Universal Design)  JAK VYTVÁŘET VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY PŘÍSTUPNÉ VŠEM pro všechny, kteří chtějí, aby jejich zveřejňované materiály byly zřístupněny co nejvíce lidem.

Podívejte se na videa Proč je užitečné podporovat otevřené vzdělávání a Jak zvýšit kvalitu škol pomocí otevřeného vzdělávání. a také na praktické tipy, jak otevřené vzdělávání vypadá přímo ve výuce.

Takto jsme koncept Otevřeného vzdělání představovali široké veřejnosti: článek o OV z Hospodářských novin. 

Na následujících videjích jsou českými odborníky z oblasti otevřeného vzdělávání ukázány jeho důležité součásti.

Pokud si kladete otázku, jestli je otevřené vzdělávání otevřené opravdu všem a co je pro to možné udělat, podívejte se na následující sérii tří videjí k tématu Universal Design (design pro všechny). Jsou otevřené materiály opravdu všem?  , zde je možné se podívat Jak se vytváří přístupný web v Seznam.cz a jak je možné VŠ studium zpřístupňovat všem?