Co je to archiv šedé literatury? Najdete v něm Cílka i diplomové práce a texty z firemních školení.

Šedou literaturou je vše, co nebylo oficiálně publikováno a pochází přímo od vládních, akademických, obchodních či průmyslových institucí. Jedná se o elektronické či tištěné materiály, které neprošly standardním vydavatelským procesem a nejsou určeny k prodeji. V Národním úložišti šedé literatury (NUŠL) najdete čtyři sta tisíc záznamů, nejstarší z roku 1872.

NUŠL je provozován a spravován Národní technickou knihovnou v Praze a jeho předností je dlouhodobá a trvalá archivace. Na rozdíl od komerčních cloudů a úložišť nabízí jistotu, že bude k dispozici i příštím generacím badatelů. Katalog je rozdělen na autorské práce, firemní literaturu, propagační materiály či vysokoškolské práce. Instituce či firmy poskytují do NUŠL díla svých zaměstnanců. Nově je otevřena možnost vkládání materiálů přímo autory .

Z akademických prací lze nalézt přes sedmdesát jinak těžko dostupných článků či konferenčních výstupů Václava Cílka, vyhledávat lze  ve více než čtyřiceti tisících dokumentů z olomoucké univerzity či skoro třiceti tisících materiálů z Jihočeské univerzity. Vyhledávat lze nejen podle autorů, ale též podle vedoucího práce, oponenta apod. V případě, že máte zájem pouze o materiály ihned dostupné v elektronické formě, vyhledávání lze omezit na hledání pouze v záznamech, které mají dostupný plný text veřejně bez omezení.” sděluje Petra Pejšová z Národní technické knihovny, která NUŠL provozuje.

Předností archivu je, že umožňuje uložení plných textů a doprovodných materiálů nebo přesměrování do původních úložišť. Toto přesměrování využívají především vysoké školy,” dodává koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání Tamara Kováčové z EDUinu.

NUŠL nabízí všem uživatelům bezplatný online přístup k informacím o šedé literatuře v ČR a svou činností zároveň usnadňuje povinné zveřejňování informací. NUŠL předává data do zahraničních databází včetně OpenAIRE, kam se povinně ukládají výstupy z projektů podpořených Evropskou unií. NUŠL je provozován Národní technickou knihovnou, která je členem Aliance pro otevřené vzdělávání.

Kontakt:

Petra Pejšová, oddělení Digitální národní technické knihovny

Email: petra.pejsova@techlib.cz

Tel.: 773 653 826

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání. Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *