Designem pro všechny ohromíte seniora, studenta, cizince i neslyšícího

Titulky ve videu ocení neslyšící, cizinec, který se učí česky, nedoslýchavý senior i student, který se video snaží najít pomocí internetového vyhledávače.  Universal design – tedy design pro všechny – je postaven na intenzivním přemýšlení, jak náš produkt co nejvíce zpřístupnit všem. Zhlédněte tři videa, která vám pomohou pochopit základní principy universal designu nejen pro vzdělávací materiály.

Na prvním videu Tamara Kováčová z EDUin vysvětluje, kde všude je možné využít universal design a co to může přinést. Například odstranění fyzických bariér v galerii přivede vedle osob s pohybovým postižením i rodiče  s kočárky; indukční smyčka pro neslyšící pomůže pohodlněji slyšet lektorský výklad i seniorům se sluchadly.

Tamara Kováčová, EDUin

Tamara Kováčová, EDUin

Druhý záznam třicetiminutové přednášky Julie Tomaňové z Masarykovy univerzity, autorky brožury o tom, jak vytvářet vzdělávací materiály,  přibližuje praktické příklady tvorby textů, videí či prezentací a upozorňuje, že většina takových vzdělávacích dokumentů už dnes splňuje alespoň zčásti požadavky universal designu.  Například by mělo platit, že u obrázků je vždy třeba doplnit jeho popis, tedy co na něm vidíme, u tabulek vhodné záhlaví a u audio a video nahrávek přepis či titulky. A pohyb v dokumentu by měl být ovladatelný jen pomocí tabulátoru, který využívají nástroje pro automatické hlasité předčítání textu.

Julie Tomaňová, Masarykova univerzita

Julie Tomaňová, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity

Třetí přednáška Lukáše Pazderky ze Seznam.cz  ukazuje, jak se řeší universal design u služeb největšího českého portálu. Dozvíte se, proč a jak na jejich webu Stream.cz titulkují všechny pořady, i když je k tomu nenutí zákon, nebo  jak udělat co nejpřístupněji registraci na web.

Lukáš Pazderka, Seznam.cz

Lukáš Pazderka, Seznam.cz

“Je dobře, když jsou weby bez komplikovaných registrací nebo  obsahují multimediální materiály pod otevřenou licencí. Ale je to k všechno k ničemu, pokud si je lidé nedokáží přečíst či poslechnout. Proto by autoři měli dbát na to, aby se jimi vytvářené materiály mohly dostat opravdu ke všem uživatelům. Universal design – design pro všechny – je jednoduše především cestou k vyšší kvalitě.” vysvětluje Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání z EDUin.

Brožura Jak vytvářet vzdělávací materiály přístupné všem je ke stažení na webu www.otevrenevzdelavani.cz.

Kontakt:

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *