Diskuse odborníků: Zakázat mobily ve školách – ano, či ne?

Pokud nebudou děti používat mobily ve škole, soustředí se lépe na výuku? Mají lepší výsledky ti žáci, kteří technologie nepoužívají? Jak se liší přístup k technologiím generace Z a síťové generace Y? Zamezíme kyberšikaně, když zakážeme mobily ve školách? Jaký mají technologie vliv na děti? To jsou otázky, které zodpoví účastníci kulatého stolu SKAV, který proběhne ve čtvrtek 17. ledna od 14. do 16. hodin v ZŠ Vodičkova v Praze.

Pokud zakážeme o přestávkách mobily, budou podle ředitelů i učitelů děti spolu více mluvit. Podle České školní inspekce je ale zákaz mobilních telefonů neodůvodněný zásah do soukromého vlastnictví dětí. Ve Francii je užívání mobilů o přestávkách zakázáno zákonem a tento zákaz si získává příznivce i v Česku. “Plošný zákaz mobilů ve školách je jen projevem zoufalé nevědomosti, jak s technologiemi ve školách naložit. To, jak děti používají technologie ve volném čase, by mělo být součástí vzdělávání, proto je přinejmenším problematické mobily zakazovat,” říká Bořivoj Brdička z Jednoty školských informatiků a její zástupce ve SKAV.

Součástí Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 je přístup BYOD Bring Your Own Device, kdy žáci ve škole pracují s vlastními zařízeními. Technologie jsou součástí běžného života, proto je místo zákazů inspirativnější učit žáky technologie ovládat a nenechat technologie ovládat žáky,” říká Tamara Kováčová, která má v EDUinu na starosti projekt Otevřené vzdělávání. Dodává, “že ani my si jako dospělí nenecháváme líbit, když nám zaměstnavatel zakazuje používat mobil během naší obědové přestávky.”

Kulatý stůl Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) proběhne ve čtvrtek 17. ledna od 14. do 16. hodin v ZŠ Vodičkova v Praze.

Účastníci kulatého stolu SKAV:
Bořivoj Brdička, člen výkonného výboru Jednoty školských informatiků a zástupce pro SKAV
Petr Karvánek, ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6
Jan Kršňák, Institut pro podporu inovativního vzdělávání
Martin Provazník, zástupce ředitele ZŠ Strossmayerovo nám., Praha 7
Miriam Sedláčková, odpovědnost za vzdělávání Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost  (NÚKIB)
Samuel Šulc, 1. místopředseda České středoškolské unie
Michaela Willheimová, Montessori ČR

Moderátor: Michal Kaderka, člen výkonného výboru Učitelské platformy a koordinátor Aliance pro otevřené vzdělávání

Kontakt:
Bořivoj Brdička, člen výkonného výboru Jednoty školských informatiků a zástupce pro SKAV
Email: borivoj.brdicka@jsi.cz
Tel.: 606 944 354

Tamara Kováčová, EDUin, Aliance pro otevřené vzdělávání
Email: tamara.kovacova@eduin.cz
Tel.: 603 942 437

Michal Kaderka, člen výkonného výboru Učitelské platformy a koordinátor Aliance pro otevřené vzdělávání
Email: info@svetmedii.info
Tel.: 777 879 481

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva, prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

 

 

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

 

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *