Do příštího čtvrtka můžete ovlivnit, zda budou mít firmy možnost komerčně využívat vzdělávací materiály vytvořené za veřejné peníze

Z veřejných prostředků vzniká každoročně mnoho vzdělávacích materiálů, textů, brožur apod. Aby byly veřejné peníze co nejlépe využity, měly by být materiály za ně pořízené zveřejňovány a zároveň licenčně otevřeny pro další využití. To je součástí vznikajícího Standardu digitálních vzdělávacích zdrojů, ke kterému je možné se vyjádřit do čtvrtka 28. dubna v diskuzním fóru Metodického portálu RVP.CZ.

Do čtvrtka 28. dubna je možné se na webu Metodického portálu RVP.CZ vyjádřit k očekávané odborné kvalitě, požadovanému formátu dokumentů, audiovizuálních materiálů či licenčním pravidlům u vzdělávacích materiálů a zdrojů, které vznikly z veřejných peněz. U licencí bude např. důležité, zda licence, pod kterou budou materiály zveřejněné, umožní i následné komerční užití.

Komerční využití má svá rizika, ale do veřejných rozpočtů přispívají i firmy a jejich zapojení může pomoci kvalitní vzdělávací zdroje podpořit inovacemi a dále šířiti. Komerčnímu využití se nebrání ani řada učitelů, kteří dobrovolně zveřejňují své podklady či Wikipedie,” sdělila Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání z EDUin.

Výstupy z veřejně podpořených projektů se tak mají stát otevřenými vzdělávacími zdroji (z angl. Open Educational Resources – OER), k tomu je však nutné se shodnout na formě publikovaných materiálů, tedy Standardu digitálního vzdělávacího zdroje. Dostupnost a šířitelnost digitálních obsahů podpořených z veřejných prostředků pod otevřenou licencí, jako je například Creative Commons, je podmínkou pro naplnění Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020, jejíž cílem je rozvoj digitálních dovedností žáků i učitelů. “Pro vzdělávací systém jsou otevřené vzdělávací zdroje příležitostí, jak rozšířit nabídku kvalitních a aktuálních výukových materiálů,” dodává Ondřej Neumajer, který vedl pracovní skupinu pro vznik Strategie. Očekává se, že požadavky standardu přijmou i učitelé, kteří již veškeré své podklady do výuky zveřejňují už nyní a zdarma.

Kontakt:
Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání
Email: tamara.kovacova@eduin.cz
Tel.: 603 942 437

Ondřej Neumajer, vedoucí pracovní skupiny pro vznik Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a člen koordinační skupiny Aliance pro otevřené vzdělávání
Email: ondrej@neumajer.cz
Tel.: 602 763 275

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.
Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.
Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:
• propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
• sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
• prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
• možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.
Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.
Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz
Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *