Do programu internetové gramotnosti IN-Generation se zapojilo už 170 škol

Praha (15. prosince 2015) – Celostátní vzdělávací projekt IN(ternet) Generation proškolil v oblasti internetové gramotnosti žáky na 170 českých základních školách. Za dva roky svého působení zásadně přispěl k orientaci nejmladších obyvatel v on-line prostředí a zapojil do výuky učitele i rodiče.

Jak se bezpečně a zodpovědně pohybovat na internetu a umět jej správně používat? To se už druhým rokem učí žáci základních škol v rámci celorepublikového koncepčního projektu IN(ternet) Generation. Jeho cílovou skupinou jsou nejen žáci, ale i jejich učitelé a rodiče. Za dva roky se do projektu zapojilo už 170 škol z celého Česka. „Cením si aktivity českých škol, které objevily snadné zapojení do projektu IN-Generation a využívají nejen výukové materiály, ale také možnosti užší spolupráce mezi sebou. Jednou z nich je i internetová klubovna, která slouží pedagogickým pracovníkům k výměně zkušeností s projektovými tématy,“ uvedl při druhém výročí projektu Lukáš Sedláček, ředitel European Leadership & Academic Institute (ELAI), který IN-Generation koncipuje a řídí.

Projekt zapadá do dlouhodobé strategie MŠMT pro digitalizaci českého školství. „Takové projekty považuji za velice důležité. Ministerstvo školství v rámci své Strategie digitálního vzdělávání, která jasně popisuje vizi vzdělávání v digitálním prostředí, chystá v tomto směru konkrétní opatření. Jedním z nich bude chystaná změna Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, která se zaměří na posílení digitálního vzdělávání už na prvním stupni základních škol,“ doplnila povzbudivé informace ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Cílem projektu je motivovat žáky, učitele i rodiče k tomu, aby využívání ICT a internetu nevnímali jako hrozbu, ale jako příležitost pro osobnostní růst mladé generace. V rámci něj se tak učí nejen bezpečně používat internet, ale vnímat jej i jako praktického pomocníka pro vzdělávání. Naučí se například, jak efektivně vyhledávat informace či bezpečně komunikovat v globální síti.

„Vodafone od počátku podporuje aktivity IN-Generation, které mají velmi blízko k Vodafone globálnímu konceptu Digitálního rodičovství. Na webových stránkách Digitální rodičovství a prostřednictvím zákaznického časopisu ČiliChili vedeme kampaň, která představuje zásady a nástroje, které pomohou být dobrým digitálním rodičem. Děti sice ovládají digitální technologie lépe než jejich rodiče, ale i v digitálním světě jsou to stále stejně zranitelné a nezkušené bytosti,“ komentuje Pavel Košek, odborník na ochranu dětí na internetu a manažer pro veřejné záležitosti společnosti Vodafone Czech Republic, která je hlavním partnerem podporujícím realizaci projektu. Nekomerčními partnery jsou Jednota školských informatiků, EDUin, Česká škola, e-Bezpečí, CZ.NIC a Nebuď oběť! Vzdělávací sady dostupné zdarma na webu obsahují například témata Úvod do digitálního světa, Digitální stopy, Rozdíl komunikace online/offline, Citování zdrojů z internetu, Efektivní vyhledávání a Odhadování úmyslů na internetu. Projekt je volně k užívání zdarma, materiály je možné stahovat na webové stránce projektuwww.in-generation.com.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *