Khan Academy nejsou jen videa do výuky, ale komplexní online nástroj pro žáky, učitele i rodiče

Khan Academy je celosvětově oblíbený server s výukovými videi, k jehož více než 20 jazykovým mutacím se letos přidává i čeština. Vedle samotných videí jsou žákům i učitelům dostupná interaktivní cvičení či možnost sledovat pokrok žáků v reálném čase. Přístup k videím i cvičením je zdarma. Daniel Hollas z Khanovy školy v rozhovoru popisuje, jak lze výuková videa ve výuce využít.

Dáváte si záležet, aby se o vás mluvilo jako o Khan Academy. Přímo v této anglické formě. Proč?
Před pěti lety jsme spustili Khanovu školu, která vychází z konceptu americké Khan Academy. Česká Khanova škola obsahuje jen výuková videa s českými titulky. Nyní jsme ale spustili v češtině originální verzi Khan Academy. Ta má oproti Khanově škole nástroje pro učitele, jako jsou interaktivní cvičení a možnosti ověření. Khan Academy tak nabízí kompletní personalizované učení, kdežto Khanova škola jen videa.
Komu je určena Khan Academy?
Khan Academy je určena žákům základních i středních škol, ale i vysokoškolským studentům. Slouží i těm, kdo se chtějí neustále rozvíjet, a je proto nástrojem pro celoživotní učení. Primárně se ale zaměřuje na základní a střední školy.
Budete Khanovu školu a českou verzi Khan Academy spojovat?
V Khanově škole je nyní v češtině přes 3 000 výukových videí od dějin po biologii či matematiku. Máme v plánu obsah postupně převádět na českou lokalizaci platformy Khan Academy a doplňovat interaktivní prvky pro vyučující. V Khan Academy jsou videa z původní americké verze, která postupně překládáme. Rádi bychom ale Khanovu školu nechali pro české učitele a vzdělavatele jako platformu, kde mohou zveřejňovat svá výuková videa. Khan Academy ovšem nabízí násobně více možností, jak ji využívat přímo ve výuce.
Jak vypadá ideální hodina s využitím Khan Academy?
V ideálním případě by měli mít všichni žáci vlastní zařízení jako tablet nebo laptop s připojením na internet. V rámci látky může učitel zadat konkrétní video či sérii videí, která žák zhlédne. Žáci se během sledování videa ptají, pokud jim není něco jasné. Pak si mohou obsah videa interaktivně procvičit. U každé otázky je okamžitá zpětná vazba a hned se dozvědí odpověď. Nejedná se tak o výuku, kdy učitel učí 30 žáků najednou, ale věnuje se každému zvlášť podle individuálního postupu. Při práci s Khan Academy ve třídě nejde o to, aby se promítalo video, ale aby žák pracoval vlastním tempem.

Co když škola nemá dobré technologické zázemí?
V takovém případě může učitel žákovi videa doporučit a pak přes platformu sledovat, zda žák videa zhlédl, zda cvičení udělal správně, či špatně a jak rychle mu to šlo. Při opakovaném využití Khan Academy pak učitel u svých žáků snadno oddělí „pilné dříče“ od těch, kterým „to jde samo“, a druhé skupině může bez obav přidat. Může dokonce vytvořit i další či návazné aktivity jen pro svou třídu. Ve třídě se pak mohou společně bavit, co žákům dělalo největší potíže.
Lze pracovat s většími tematickými celky?
Pokud učitel využívá Khan Academy pravidelně, může si vytvořit virtuální třídu. Do ní lze dokonce naimportovat kontakty z Google Classroom. Pak může učitel nechat žáky procházet tematické celky samostatně a platforma mu umožňuje se dívat na to, co konkrétní žák dělá, kam se dostal a co mu může dělat problémy. Může sledovat žákovy aktivity a poradit mu.
Je nějak kompenzován efekt odosobnění, když žák sleduje video?
K odosobnění nedochází. Je to dost podobné, jako když učitel mluví před plnou třídou, taky se nejedná o projev adresovaný konkrétnímu dítěti. Sledování videí ale není cíl, je jen nástrojem, jak učiteli pomoci mít ke každému dítěti individuální přístup. Každý žák sleduje vlastní video a učitel mu pomáhá. Jedná se o ověřený a úspěšný koncept, který začal právě tím, že Salman Khan začal doučovat své příbuzné přes videa umístěná na YouTube. A podle pozitivní odezvy a díky rychlému sdílení se ukázalo, že videa nepomáhají jen členům rodiny, ale mají dopad na další desetitisíce lidí. Nyní má Khan Academy kolem 12 milionů uživatelů měsíčně.
V čem se odlišují videa na Khan Academy či Khanově škole od ostatních výukových videí na YouTube?
Odlišují se jednoduchým grafickým zpracováním, které neodvádí pozornost. Nevidíme například mluvčího. Typické video začíná pohledem na tabuli, mapu nebo nějakou infografiku, do které učitel zakresluje nebo počítá a vše vysvětluje konverzačním způsobem. Tak, jako když kamarád doučuje svého spolužáka. Web není zaměřený jen na jedno využití – učitel může materiál využít jako domácí úkol či rozšiřující aktivitu. Důvodem, proč videa pro pochopení fungují, je absence hraného scénáře. Mluvčí, často zkušený učitel, svým výkladem přímo video tvoří a postupuje stejně reálně, jako by stál ve třídě a psal na tabuli. Platforma navíc obsahuje herní motivační prvky. Žák například za zvládnuté cvičení získává virtuální body či elektronické odznaky, které lze vidět na jeho profilu nebo i sdílet přes sociální sítě. Výhodou je i zveřejnění pod veřejnou licencí Creative Commons, takže si učitel může videa legálně upravovat a pak je sdílet.
Vytvořila se kolem Khanovy školy učitelská komunita?
Komunita zatím ne, jde spíše o jednotlivé učitele, kteří Khanovu školu ve výuce pravidelně využívají. Známe svou sledovanost, ale nevíme, nakolik jsou videa pouštěna ve škole a kdo je pouští ve třídě. Ale obracejí se na nás učitelé s dotazy, zda máme nějaké další podpůrné materiály, které vedou například k mezipředmětovému propojení, či otázky k ověření, zda žáci pochopili obsah videa. Letos se chceme zaměřit i na propojování těchto učitelů bez ohledu na to, zda budou využívat Khanovu školu, či jen Khan Academy. Zjišťujeme, že první propojení funguje na úrovni školy. Občas jsme pozváni do školy, abychom učitele naučili s Khanovou školou či Khan Academy pracovat. Nejlepší nápady tak vznikají při osobním setkání.
Jak může být tato komunita učitelů ve finále široká?
Co se týče tvůrců videí, tak jsou to v Česku zatím jednotlivci. Pak je širší komunita, tvořená z překladatelů, kterých je několik desítek až stovek. Nejširší základnou jsou ovšem uživatelé z řad učitelů, rodiče i samotní studenti, kteří využívají videa ke svému vzdělávání. Musíme si uvědomit, že se jedná o dobrovolnou práci, která závisí na časových možnostech a vědomí, že zapojení do komunity tvůrců či uživatelů má obrovský dopad na žáky, studenty i ty, kteří se chtějí stále vzdělávat. Nejde tedy ani tak o počet tvůrců, ale o počet příjemců, na které mají videa dopad. Samozřejmě by bylo žádoucí, aby se počet tvůrců i překladatelů zvyšoval, aby se překládala videa z více tematických oblastí a každý našel v českém jazyce to, o co se zajímá. V americké verzi Khan Academy je spousta skvělých materiálů, které bychom rádi přeložili a měli je dostupné i v české verzi.

Rozhovor byl převzat z čaospisu Řízení školy 12/2018.

Daniel Hollas: info@khanovaskola.cz
Diskusní skupina: https://forum.khanovaskola.cz
Rozhovor vedl Mgr. Michal Kaderka, učitel mediální výchovy na pražském Gymnáziu Na Zatlance a spoluzakladatel Aliance pro otevřené vzdělávání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *