Ministerstvo školství přistoupilo k autorským právům v souladu s moderními trendy

Pro roky 2007 – 2013 rozdělilo MŠMT mezi příjemce dotací a grantů přes padesát miliard korun. Část těchto prostředků byla vynaložena na tvorbu různých vzdělávacích materiálů, jako jsou metodiky, učebnice, brožury apod. Ty byly zveřejňovány pod licencí, která již neodpovídala současnému trendu, kdy se materiály šíří prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí či sdílených souborů. Nově vzniklé vzdělávací podklady budou zveřejňovány pod veřejnou licencí Creative Commons, čímž se v oblasti autorských práv zařadilo české Ministerstvo školství mezi podobně smýšlející úřady evropských zemí.

Každý učitel potřebuje podklady, které vyhledá na internetu, přizpůsobit potřebám své třídy. Pokud by chtěl postupovat podle práva, měl by si zjistit, kdo je autorem díla a je-li dílo volné k dalšímu využití. “Všechny vzdělávací výstupy podpořené z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro roky 2014–2020 v prioritních osách 2 a 3 budou zveřejněny pod licencí Creative Commons. Tato licence zásadně zjednoduší zjišťování, jak lze s dílem dále zacházet,” říká náměstek MŠMT Jaroslav Fidrmuc a dodává, že “varianta licence Creative Commons, pod kterou budou díla zveřejněna, umožní široké užití, včetně komerčního. To znamená, že firmy budou moci kvalitní materiály vylepšovat, dále je digitalizovat a tím je rozšiřovat.”

Podle nových podmínek budou výstupy podpořené z veřejných peněz publikovány pod veřejnou licencí Creative Commons BY a BY-SA. Ministerstvo školství tak zvolilo nejotevřenější a nejjednodušší licenční varianty.. “Výběr této varianty otevřené licence je i v evropském kontextu vnímán jako velmi progresivní. Zcela odpovídá současným potřebám i šíření vzdělávacích materiálů v digitálním prostředí. Za to patří ministerstvu uznání,” uvedla Tamara Kováčová z EDUin, kde koordinuje projekt Otevřené vzdělávání.

Kontakt:

Jaroslav Fidrmuc, náměstek MŠMT

Email: jaroslav.fidrmuc@msmt.cz

 

Jan Vobořil, ředitel Iuridicum Remedium, právník a znalec veřejných licencí Creative Commons

Email: voboril@iure.org

Tel.: 728 937 902

 

Tamara Kováčová, EDUin, Aliance pro otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

 

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *