Nakladatelství PLOS podporuje vytěžování textu a dat (TDM)!

a další novinky ze světa otevřeného vzdělávání

Zlatý důl reprodukčních poplatků

http://theartnewspaper.com/blog/the-reproduction-fee-hustle

„Pouhé vyfocení uměleckého díla, jehož autor zemřel před 75 lety (nebo v USA před 70), nepřináší žádné další důsledky v oblasti autorského práva. Nic v zákoně nezakazuje, abychom si takto zreprodukovali řekněme Rembrandta, a to bez ohledu na okolnosti a zcela zdarma. Jelikož ale většina z nás žije v domnění, že je potřeba platit za ochranu falešných „licencí“ k obrazovým záznamům a vybírání poplatků muzeím prochází. V důsledku toho můžou vzdělávací programy, jako například ten náš, ukazovat daleko méně uměleckých děl, než bychom chtěli. Mnohem horší je ale skutečnost, že vědci a studenti musí platit také za značně omezenou výzkumnou a publikační činnost. Takové poplatky jsou jen zhoubná daň ze školného. Je skandální, že se na veřejných uměleckých dílech vydělává  takovýto způsobem.“

Navrhovaná reforma autorského práva ohrožuje základní práva, ekonomiku, vzdělávání a tvořivost!

https://www.communia-association.org/2017/11/30/copyright-reform-proposal-threat-fundamental-rights-economy-education-creativity/

„Před více než rokem představila Evropská komise svůj návrh, jak by se mělo autorské právo EU přizpůsobit reálnému stavu věcí současné digitální éry. Navrhované změny (nedostatečné do nejvyšší možné míry) tvoří součást agendy, jejímž cílem je posílit konkurenceschopnost Evropy a podporovat ekonomický růst… Pořád je možné zařídit, aby projednávaná reforma autorského práva skutečně posílila konkurenceschopnost Evropy a podpořila ekonomický růst. Je pro to ovšem potřeba, aby všichni zákonodárci prokázali více ochoty přijmout skutečnost, že budoucnost skutečně patří digitalizaci.

 

WIPO navrhuje smlouvu, která se přiklání k výjimkám a omezením. Má to ale své mouchy.

http://infojustice.org/archives/39109

„Pravidla v oblasti výjimek a omezení ve smlouvě o vysílání, kterou projednává Světová organizace duševního vlastnictví, jsou velmi benevolentní. Na rozdíl od Bernské úmluvy neobsahují žádnou citační výjimku. Na rozdíl od směrnice Evropské unie o harmonizaci autorského práva (směrnice InfoSoc) nepožaduje zvláštní výjimky pro dočasné kopie nezbytné pro legitimní převody. Na rozdíl od nedávno schválené dohody TTP11 nepožaduje ani to, aby se státy „snažily dosáhnout náležité rovnováhy“.“

 

Zpřístupňování veřejně dostupného

https://www.continuum.umn.edu/2017/11/making-public-domain-accessible/

„Některým knihám vydaným po roce 1923 již vypršela ochranná lhůta a mohou být zařazeny do fondu HathiTrust, digitální knihovny veřejně dostupných knih. U jiných knih došlo k obnovení autorských práv, a tudíž jsou nadále chráněny. Třídění knih do odpovídajících kategorií se provádí po jednotlivém posouzení daných titulů. S HathiTrust spolupracuje skupina zaměstnanců knihoven, jejímž cílem je rozšířit veřejně dostupný fond a obohatit škálu materiálů veřejně dostupných na internetu.“

 

Současný stav vyjednávání skupiny NAFTA vypadá slibně pro digitální obchod a vyvážené autorské právo

http://www.project-disco.org/intellectual-property/112017-updated-nafta-negotiation-objectives-show-promise-on-digital-trade-balanced-copyright/#.WhM-G6OthTI.twitter

„Vítáme explicitní zmínku o výjimkách a omezeních. Je to také dokladem, že Úřad obchodního představitele USA při obchodním vyjednávání přikládá důležitost rovnováze autorského práva. Stále však není jasné, zdali se USA budou nadále snažit prosazovat rovnováhu autorského práva zakotvenou v americké legislativě, např. v Oddíle 512 zákona o autorském právu Digital Millenium Copyright Act (DMCA).“

 

Jednání WTO: argentinská vláda stáhla akreditace pro zástupce klíčových občanských společností

https://www.citizen.org/sites/default/files/release_-_disaccreditation_nov_30_2017_0.pdf

„Jedná se o nebývalý krok. Argentinská vláda zrušila akreditace pro 63 odborníků z řad občanských společností. Šlo o představitele odborů, stoupence rozvoje, zastánce digitálních práv, ekology a další. Stalo se tak pouze několik dní před 11. konferencí ministrů Světové obchodní organizace pořádané v Buenos Aires. Odborníci, kteří jinak mohli poskytnout WTO poradenství, nebyli vpuštěni do země, aby se mohli konference zúčastnit.“

Komentář: FCC bojovala vždy za neutralitu internetu. Proč přestala?

http://fortune.com/2017/11/22/net-neutrality-fcc-ajit-pai-verizon-comcast-att/

Koncem listopadu předseda Federální komise Spojených států amerických pro komunikaci (FCC) Ajit Pai oznámil radikální plán zrušit ochranu neutrality internetu, která v USA platila od prvopočátků internetu. Tímto krokem chce odstranit zábrany, které omezovaly velké telekomunikační a mediální společnosti typu Comcast, AT&T, či Verizon. Zmíněná opatření doposud zabraňovala společnostem v blokování stránek, zpomalování nebo zrychlování aplikací a zavedení poplatků pro webové stránky, aby se mohli klienti dotyčných poskytovatelů webových služeb na danou webovou stránku vůbec připojit.

 

Veřejné vědecké vydavatelství za rok 2016 vykazuje ztráty 1,7 milionu dolarů

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/11/27/plos-reports-2016-financial-loss/

„Americké veřejné vědecké neziskové vydavatelství (PLOS) hlásí podle svých nejnovějších finančních výkazů ztráty 1,7 milionu dolarů za uplynulý rok. Při získávání zdrojů je knihovna PLOS odkázána takřka výlučně na publikační poplatky. Za uplynulý rok vydalo nakladatelství ve vlastním časopise PLOS ONE o více než šest tisíc článků méně. Prudký poklesu počtu publikovaných článků připravil knihovnu o značnou část jejích ročních příjmů.“

#allofplos Otevřené vydavatelství PLOS napomáhá neomezenému TDM

http://blogs.plos.org/plos/2017/11/unrestricted-text-and-data-mining-with-allofplos/

„Cílem programu allofPLOS je podpora vytěžování textu a dat. V rámci programu navíc obsahuje každý článek publikovaný v PLOS (kromě číselných údajů a doplňkových informací) kromě vlastního obsahu ve formátu JATS XML také XML parser. Doufáme, že obsah v kombinaci s použitím tagů a nástrojů pro syntaktickou analýzu textu zjednoduší a zefektivní práci těm, kteří chtějí obsah zpracovávat pomocí nástrojů TDM. Vytěžováním obsahu mohou vědci, vzdělavatelé, zákonodárci a další osoby rozpoznat a sledovat společné prvky milionů článků a směr, jímž se věda ubírá. Stejně tak mohou z článků získat požadované informace a nový náhled, který může napomoct dalšímu vědeckému pokroku. Nástroje TDM můžou posloužit a být sdíleny podobně jako nový vědecký článek nebo veřejná databáze.

Smutný odkaz autorského práva: uzamčení vědění a zbraňování pokroku

https://www.techdirt.com/articles/20171117/14341938639/sad-legacy-copyright-locking-up-scientific-knowledge-impeding-progress.shtml

„Autoři těchto vědeckých článků jsou zřídka motivováni autorským právem. Vždyť sakra ve většině případů odborné časopisy, v nichž články vycházejí, žádají převedení autorských práv na sebe. Časopisy, které do velké míry využívají této práce bez práce, značně profitují z nastaveného systému. Časopis vlastní autorská práva. Časopis vybírá šílené poplatky, a to zejména od zajatců univerzitních poslucháren, kteří mají pocit, že musí tyto nekřesťanské dávky odvádět. Kdokoliv jiný přijde zkrátka (nebo se musí uchýlit k porušení práv). Je skutečně obtížné pochopit, jak může kdokoliv tento systém obhajovat intelektuálně počestným způsobem.“

 

Je reálné, aby přechod na otevřený přístup neměl vliv na náklady?

http://bjoern.brembs.net/2017/11/is-a-cost-neutral-transition-to-open-access-realistic/

„Existují tři hlavní důvody, proč komerční vydavatelství vybírají tak vysoké poplatky: 1) Neúčinnost – s marží ve výši 40% a trhem, do něhož se promítne v zásadě jakýkoliv nárůst cen je tu jen malý tlak na to, aby se ceny snížily. 2) Platební brány – vydavatelství musí udržovat celý systém ochrany proto, aby omezili přístup k materiálům. 3) Zisk – vydavatelství jsou zvyklá na marži okolo 40%, takže například inkasují v průměru 2000 dolarů z částky 5000 dolarů, kterou vyberou na předplatném.“

Kam mizí velké dohody?

https://sparcopen.org/our-work/big-deal-cancellation-tracking/

 

„Velká vydavatelství obchodovala se stohy odborných časopisů za částky nižší než úhrnná ceníková cena už od konce devadesátých let. Hodnotový návrh pro vydavatelství je zaručeným zdrojem příjmu značné dolarové hodnoty. Jako přínos vnímaly instituce přístup k velkému množství titulů odborných časopisů, a to při nižších cenách za výtisk, než by zaplatily à la carte. Postupem času však reálná hodnota těchto „velkých dohod“ přestala být tak zřejmá. Vydavatelství často zvýšila cenu balíčků o 5 – 15%, což daleko přesahuje rozpočty knihoven.“

 

SMUTNÁ TEČKA

https://bzweekly.com/relx-nv-adr-renx-cant-be-more-hot-just-reaches-52-week-high/

Akcie Elsevieru „nemůžou být lákavější“, dosáhly 52týdenního maxima. Elsevier a další komerční vydavatelství vědeckých článků vydělávají rekordní částky a dál přikládají pod kotel lukrativního vlaku, který znárodňuje riziko a náklady, ale privatizuje zisky. Pokračující skandál nabývá obřích rozměrů.

Autor výběru je Timothy Volmer z Creative Commons, který tato shrnutí pravidelně postuje do Google Groups skupiny Open Policy Network https://openpolicynetwork.org/

Z angličtiny přeložila: Kateřina Vorlická (kavorlicka@gmail.com)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *