Novinky ze světa OER

Kampaň skupinového financování právní obhajoby Diega Gomeze

Před měsícem jsme oznámili, že Diego Gómez, bývalý kolumbijský student stíhaný za to, že sdílel online výzkumnou studii, byl zproštěn obvinění z trestného činu. Během lhůty po tomto rozhodnutí se však autorův právník odvolal, což znamená, že i po několikaletém zbytečném (a drahém) trestním řízení postupuje případ Diega k odvolacímu soudu. Absurdní. Kvůli sdílení znalostí by studenti neměli být předmětem zdlouhavých a stresujících soudních řízení. Za účelem zaplacení stále narůstajících právních výdajů byla zahájena kampaň skupinového financování. Již bylo získáno více než 5000 dolarů. Pokud můžete, prosím, sdílejte a darujte.

 

Reforma autorského práva v EU se klopotně sune do léta

Parlamentní výbory nyní jednají o pozměňovacích návrzích směrnice o autorském právu, kterou předložila Komise. Jako první hlasoval o kompromisních změnách Výbor pro vnitřní trh. A i když některé z nejhorších pozměňovacích návrhů nepřežily, hlasování není jednoznačné. COMMUNIA to shrnuje takto:

  • Článek 13: Zatímco ustanovení zůstává, mechanismus, který by se měl zabývat filtrováním odesílaných dat, se vyhýbá tomu, aby v první řadě spoléhal na rozpoznávání obsahu a na technologická opatření, jako jsou go-to řešení.
  • Článek 11: Kontroverzní související právo vydavatelů tisku mělo být hlasováním výboru vyjmuto, místo toho bylo jen mírně oslabeno: hypertextové odkazy nebudou do nového práva zahrnuty a nový zákon nebude uplatňován se zpětnou platností. Poslankyně Reda kritizovala neúčast několika členů výboru na tomto důležitém hlasování. Jejich hlasy přitom mohly přispět k přijetí vyváženějšího souboru změn v prospěch uživatelů.
  • Svoboda panoramatu: Hlasování výboru přineslo výjimku pro svobodu panoramatu, což je pro uživatele přínosem. Tato záležitost byla v původním návrhu Komise zcela ignorována.
  • UGC: Byla zavedena výjimka pro obsah vytvořený uživateli, jež umožní digitální využití chráněného obsahu pro účely, jako je parodie, kritika nebo zábava, které nebude omezeno pouze na nekomerční věci.
  •  TDM: Výjimka pro dolování z textu a dat zůstává v podstatě stejná a nadále omezuje oprávněné subjekty pouze na výzkumné organizace s tím, že dolování je možné pouze pro účely vědeckého výzkumu.
  • Vzdělávání: Kompromisní pozměňovací návrh otevírá dveře dalšímu oprávněnému subjektu (institucím kulturního dědictví), ale rozsah výjimky je stále příliš malý a nadále se příliš spoléhá na poskytování kolektivních licencí, které členské státy využívají jako prostředek k tomu, aby vyhověly výjimce.

K bodu, týkajícímu se mechanismů platformy, které mají filtrovat obsah chráněný autorským právem, napsala Daphe Keller zajímavý Op-Ed v The New York Times.

 

Spravedlivé využití je obrovské

CCIA vydala aktualizovanou verzi své studie „Spravedlivé využití v ekonomice“. Studie, jež využívá tutéž metodologii, jakou zvolil zábavní průmysl, aby prokázala masívní dopad IP na ekonomiku Spojených států, zjistila, že odvětví, která závisejí na spravedlivém užívání, představují jednu šestinu ekonomiky. Studie zjistila, že v roce 2014 tvořila odvětví spravedlivého využití 16 procent ekonomiky, zaměstnávala každého osmého pracovníka a přispěla k HDP částkou 2,8 bilionu dolarů.

 

 

Konzultace o NAFTA vyvolávají typické reakce

Spolu s novým projednáváním rozsáhlého obchodního paktu požádala společnost USTR o zpětnou vazbu ohledně cílů jednání o modernizaci NAFTA. CC předložila minulý týden svoji odpověď. Vyzvali jsme společnost USTR, aby zajistila, že předpisy upravující autorské právo v NAFTA nebudou rozšířeny tak, aby vytvořily nová (a pravděpodobně náročnější) pravidla než ta, která již v rámci dohody existují. Pokud musí být předpisy upravující autorské právo přehodnoceny, cílem jednání by mělo přinejmenším být prosazení silnější ochrany omezení a výjimek autorského práva. Práva uživatelů by měla mít závazné a vykonatelné postavení společně s právy autorů. Kromě toho by při jednáních měly být používány postupy, které jsou pro veřejnost transparentní a které zahrnují všechny zúčastněné strany, veřejnost zejména. Reakce zábavního průmyslu a sdružení držitelů práv jsou typické tím, že téměř jednotně odmítají myšlenku rovnováhy jako cíle pro autorské právo. Místo toho doporučují dodatečné vynucování, odstranění bezpečných zprostředkovatelských prostředí a naprostou neexistenci uživatelsky přívětivých výjimek (jako je spravedlivé využití) pro Kanadu nebo Mexiko.

 

 

Vydavatelé znovu zablokují výzkum

Americká psychologická asociace začala monitorovat a uveřejňovat oznámení o zastavení online šíření neautorizovaných zveřejnění článků z časopisů APA. Očividně to zahrnovalo rozesílání upozornění výzkumníkům, aby odstranili své vlastní studie z webových stránek svých akademických pracovišť.

Nature informuje, že Elsevier získal odškodné 15 milionů dolarů na základě žaloby o porušení autorského práva společností Sci-Hub, podvodné stránky, která hostí pravděpodobně nejkomplexnější sbírku vědeckých časopiseckých článků na webu. Vzhledem k tomu, že stránka je provozována mimo jurisdikci USA, málokdo si myslí, že Sci-Hub nějaké škody zaplatí. Ale zajímavější je reakce vydavatelského průmyslu. Michiel Kolman, prezident Mezinárodní asociace vydavatelů, řekl: „Obhájci Sci-Hubu by měli vědět, že takové stránky vážně poškozují vědeckou komunitu.“ Toto prohlášení je poučné, protože odhaluje, že když se říká „vědecká komunita“, ve skutečnosti se jedná o „komerční vydavatele“. Protože pokud je účelem vědecké práce sdílet informace s cílem podporovat vědecké objevy a výzkum (namísto ochrany chamtivosti vydavatelů), Sci-Hub je pro vědeckou komunitu velkým přínosem.

 

WIPO

Teresa Nobreová, expertka v oblasti autorských práv společnosti COMMUNIA a vedoucí právnička společnosti Creative Common Portugal, píše o probíhajících jednáních ve WIPO týkajících se omezení a výjimek z autorského práva pro vzdělávací účely. Několik zemí vyzvalo k vypracování právně závazného nástroje, který by vyžadoval, aby všechny zúčastněné státy přijaly spravedlivé nástroje autorského práva, které posílí výuku a učení. Zároveň se jiné země postavily proti závaznému, harmonizovanému přístupu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *