Novinky ze světa OER

Bitva o Síť: Den za záchranu síťové neutrality

Navzdory silnému tlaku veřejnosti se chce Ajit Pai, předseda Federální komise pro komunikaci (FCC), přiklonit k pravidlům neutrality Sítě zavedeným v roce 2015. Pokud budou jeho návrhy změn přijaty, FCC poskytne společnostem jako Comcast, Verizon a AT & T větší kontrolu nad tím, co mohou uživatelé vidět a dělat na internetu, s možností zpomalit nebo zablokovat webové stránky a účtovat zvláštní poplatky, aby se aplikace a stránky dostaly k publiku. Včerejšek byl dnem rozsáhlé akce, kdy byli lidé vyzváni, aby poslali svá vyjádření k ochraně neutrality Sítě do FCC a Kongresu. Fight for the Future zveřejnil několik čísel o rozsahu odezvy.

DRM požírá svět

V souvislosti s evropskou reformou autorských práv jsme psali o každoročním #DayAgainstDRM, který se koná 9. července. Některá nová ustanovení zabývající se omezením autorských práv předložených Parlamentem, obsahují klauzule, které by znemožnily, aby pro výkon práv uživatelů byla prvořadá nejen smluvní omezení, ale také technologická ochranná opatření (další fráze pro DRM). To by například znamenalo, že by výzkumný pracovník mohl svobodně provádět textové a datové dolování v souboru vědeckých prací, ke kterým již má legální přístup, a vydavatel časopisu nebo jiný nositel práv by nesměl zavést smluvní bariéry nebo DRM, které by mařilo práci výzkumníka. Takovou dodatečnou ochranu uživatelů je důležité zahrnout proto, aby držitelé práv nemohli jednoduše obejít zákony prostřednictvím soukromých smluv nebo technologických omezení.

Úřad pro autorská práva v USA zveřejnil zprávu o odstavci 1201 zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA), který zakazuje obcházení DRM, stejně jako sdílení metod nebo technologií, které jej umožňují obcházet ostatním. Úřad pro ochranu autorských práv též vstupuje do tříletého období práce na přijatelných výjimkách z pravidel 1201. Uživatelé předkládají Úřadu pro autorská práva argumenty na podporu práva nedodržet DRM pro konkrétní činnosti, jako je například provádění výzkumu bezpečnosti. Lhůta pro připomínky je do 13. září.

Překážky reformy autorského práva v EU

Výbory Parlamentu EU odpovědné za procesní spis reformy autorského práva představily své pozměňovací návrhy směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, předložené Komisí. Nyní vyjednávají o svých navržených změnách a vyhotovují svá vyjádření. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) hlasoval o svém konečném stanovisku dne 8. června. Tento týden rozhodli o svém konečném stanovisku Výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT) a Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), jejich stanoviska budou zveřejněna příští týden. Jedním z nejkontroverznějších aspektů návrhu Komise je zavedení nového práva (a.k.a. „daně z odkazu“) na nárokování poplatků od vyhledávacích programů kvůli začleňování krátkých úryvků z hledaného obsahu či dokonce přímých odkazů. Tento týden bylo na základě hlasování ve výborech CULT a ITRE toto právo vydavatelů tisku prosazeno také – a dokonce rozšířeno. Obě tato současná stanoviska ruší jeho omezení pouze na digitální využití, což znamená, že pokud bude zavedeno, bude se vztahovat na všechna využití – digitální i tištěná. Kromě toho se ITRE – výbor odpovědný za politiku podpory výzkumu – rozhodl rozšířit toto právo vydavatelů tisku také na vědecké publikace.

Zdá se také, že vydavatelé ve Španělsku zřizují agregátory, které mají platit samy sobě za vlastní obsah, aby tak dokázali, že právo vydavatelů tisku dobře funguje.

Odborná zpráva o CC souborech v případu kopírovacího centra

Společnost Great Minds žalovala v tomto soudním sporu společnost FedEx Office, která na žádost školského úřadu vyhotovila kopie jejích vzdělávacích materiálů. Příprava těchto materiálů byla financována z veřejných zdrojů, materiály jsou licencovány pod licencí BY-NC-SA 4.0. Great Minds netvrdí, že používání materiálů školským úřadem porušuje omezení NC, ale že je porušuje FedEx Office, když dělá kopie na pouhý příkaz školského úřadu. Zasazujeme se o výklad, že je přípustné, aby školský úřad využil FedEx Office jako prostředek, kterým uplatňuje svá vlastní licencovaná práva. Licence nepřikazuje školskému úřadu, aby tato práva využívali pouze jeho zaměstnanci, ale umožňuje mu zapojit kohokoli – své zaměstnance stejně jako i jiné externí dodavatele – aby je využili.

Je vědecké publikování za účelem zisku dlouhodobým veřejným skandálem obrovského rozsahu?

Ano.

Efekt Streisand

Řekněte o tom někdo společnosti Zillow.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *