Osmé září je Den gramotnosti. Digitální gramotnost rozhoduje o tom, zda si udržíme práci

Jak zacházet s financemi, jak rozlišit věrohodné zpravodajství, jak se chovat na nové pracovní pozici. To jsou příklady funkčních gramotností (finanční, mediální a sociální), které jsou důležité pro zvládání životních situací. Stále důležitější pro získání a udržení práce je ale digitální gramotnost. Stát se proto zavázal k naplnění dvou významných strategických dokumentů v oblasti digitálního vzdělávání.

Pro vzdělávání dětí a především jejich učitelů vláda přijala na podzim 2014 Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV). Dlouho se však pověřené MŠMT plnění SDV nevěnovalo, změna nastala až letos v únoru. SDV je kvalitním dokumentem, jehož naplnění si žádají i sami učitelé. Jednota školských informatiků proto monitoruje naplňování SDV prostřednictvím speciálního webu.

Dospělým je zase určena Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020, jejíž plnění má na starosti MPSV. To přijalo dokonce letos v červenci akční plán realizace.

Pro posílení digitální gramotnosti máme velmi kvalitní strategie, ale důležité je, aby se nestaly jen kusem papíru. Jedním z cílů Aliance pro otevřené vzdělávání je proto požadovat po vládě, aby plnila, k čemu se zavázala. Pokud tato i příští vláda bude plnění strategií podporovat, máme jako společnost šanci, že budeme umět reagovat na rychle měnící se podmínky i nové technologie,” říká koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání Tamara Kováčová z organizace EDUin.

Kontakt:

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437
Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.
     

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *