Otevřené kurzy MOOC vám pomohou zjistit, co vás zajímá a v čem jste dobří

První české univerzity či jejich učitelé nabízejí otevřené on-line kurzy. Každý, kdo má přístup k internetu, si například může vybrat mezi kurzem investiční a finanční gramotnosti, kurzem internetové bezpečnosti nebo kurzem vyhledávání a posuzování informací na internetu.

MOOC je anglická zkrátka pro Massive Open On-line Course a jejich popularita roste již přes deset let. Např. dvěma profesorům ze Stanfordu se na podzim 2011 se podařilo zapojit do online kurzu umělé inteligence přes 160 tisíc účastníků. Stejně tak se postupně rozšiřuje i nabídka MOOC mezi českými univerzitami.

Plzeňská univerzita např. nabízí kurz Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku, v rámci kterého účastníci zlepší svoje sebeovládání a budou moci dosáhnout většího porozumění s ostatními. Brněnská Mendelova univerzita nabízí kurz Finanční a investiční gramotnost, Společenskou odpovědnost a etiku v podnikání, či pražská VŠE SharePoint v Office 365. Kabinet informačních studií a knihovnictví z Masarykovy univerzity zase učí Kurz práce s informacemi, kde se účastníci naučí vyhledávat data a dále s nimi pracovat.  Vedle vysokých škol nabízejí on-line kurzy zdarma i firmy. Například Google nabízí lekce k podpoře podnikání Digitální garáž, či Personální institut kurz Peníze pro rodiče: právní rádce pro těhotné a matky.

Rozcestníkem pro další on-line kurzy v češtině i dalších jazycích  jsou například Seduo.cz, MimoŠkolu.cz nebo Coursera.org. Na tomto portálu nabízí on-line kurzy zdarma prestižní americké univerzity. Kurzy jsou obvykle zakončeny certifikátem, nicméně není nutné (a běžné) jej získat. “MOOC kurzy jsou užitečné tím, že studenti a absolventi během nich mohou zjistit, zda je téma nebo obor skutečně zajímá,” vysvětluje koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání Tamara Kováčová z EDUin. A dodává, že nabízené kurzy jsou často zaměřené na dovednosti pro nově vznikající nebo rychle se proměňující profese, proto je možné se jimi doplnit kvalifikaci nebo nastartovat kariérní změnu.

Kontakt:

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.
     

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *