Otevřené vzdělávací zdroje pomáhají již i studentům práv

Podle autorského zákona nelze skripta vydaná fakultou doplnit, aktualizovat či jakkoliv rozšiřovat a sdílet mezi studenty. Aby studenti měli přístup k aktuálním výukovým informacím zdarma, vznikají otevřená on-line skripta, ke kterým má přístup i veřejnost. Vedle Wikiskript pro mediky či Wikisofie pro studenty humanitních fakult se velmi dobře rozvíjí Iurium Wiki, která je určena právníkům. Spolek Nugis Finem, který tvorbu hesel a článků na právnické wikipedii koordinuje, vytváří i zdarma otevřené on-line kurzy či seznamuje např.  se spotřebitelským právem studenty na středních školách.   

Spolek právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Nugis Finem reaguje na trend, kdy se děti i studenti učí více z on-line zdrojů než tradiční školní výukou či z učebnic. Proto pro studenty práv koordinuje on-line encyklopedii Iurium Wiki, kde studenti vyšších ročníků a dokrotandi editují články a hesla studentů. Tuto právnickou wikipedii tak mohou využívat i lidé, kteří se potřebují zorientovat v právnických termínech.

Další významnou vzdělávací aktivitou pro studenty práv i veřejnost je takzvaný kurz MOOC (z angl. Massive Open Online Courses – masivní otevřené on-line kurzy), po jehož shlédnutí a absolvování testu je možné získat certifikát olomoucké univerzity. V jednotlivých lekcích se může každý dozvědět více např. o případu bývalé ministryně školství Petry Buzkové či soudních kauz týkajících se černého humoru v komiksu Zelený Raul v Reflexu. “Chceme být co nejpraktičtější a studentům nabízet kvalitní informace, které jim pomohou ve studijním i kariérním životě,” říká John A. Gealfow, prezident spolku Nugis Finem.

Vizí spolku Nugis Finem je i propojování studentů a učitelů napříč právnickými fakultami. K tomu slouží např. sociální síť Entoo, do které se vedle domovské olomoucké právnické fakulty připojila i brněnská právnická fakulta. “Chceme, aby učitelé sdíleli své podklady do výuky i pro ostatní vysokoškolské pedagogy a studenty, kteří by zároveň na naší sociální síti i diskutovali nad jednotlivými studijními tématy,” dodává John A. Gealfow. Dále spolek pro středoškolské studenty pro zvýšení právní gramotnosti realizuje projekt Erudium, který je zaměřen na řešení životních situací, s kterými se studenti budou potýkat jako dospělí lidé.

Aktivity spolku právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Nugis Finem jsou součástí trendu, kdy si studenti i učitelé pomáhají navzájem. Obdobným příkladem je Wikisofia zaměřená na studenty humanitních oborů či Wikiskripta, která je populární mezi studenty lékařských fakult. U těchto webů licenční varianta CC – BY nabízí nejširší svobodu dalšího užití hesel a článků. Studenti i učitelé mohou publikované texty kombinovat s jinými materiály, zasahovat do nich či dokonce je využít komerčně.

Na aktivitách spolku Nugis Figem je skvělé, že neposlouží jen studentům právnických fakult, ale podporují ideu celoživotního vzdělávání, kdy se každý může vzdělat ve všem, co ve své životní situaci potřebuje,” sděluje koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání Tamara Kováčová z organizace EDUIn.

Kontakt:

John A. Gealfow, prezident Nugis Finem

Email: john@gealfow.com

Tel.: 601 385 468

Web: www.nugisfinem.org

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

web: www.otevrenevzdelavani.cz

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *