Bezplatné zdroje

Vyhledání zdrojů na níže uvedených stránkách: Našli jste, co jste hledali?

Materiály o Otevřeném vzdělávání 

Brožura o otevřeném vzdělávání pro ředitele a zřizovatele škol. 

Brožura o Universal Design. Jak vytvářet vzdělávací materiály přístupné všem. 

Video Proč je užitečné podporovat otevřené vzdělávání I

Video Proč je užitečné podporovat otevřené vzdělávání II

Video Otevřené vzdělávání ve výuce – praktické tipy. 

Video Jsou otevřené zdroje opravdu dostupné všem.

Video Jak udělat svoje vzdělávací materiály dostupné. 

Video Jak zvýšit kvalitu škol pomocí otevřeného vzdělávání

Video Jak s žáky psát heslo na Wikipedii

Video Jak učit s Wikipedií 

Obecné zdroje napříč předměty

Internetová Encyklopedie  Wikipedie, internetová encyklopedie.

Výuková videa Khanova škola, Vzdělávací portál pro každého. Cvičení a výuková videa zdarma.

Materiály z RVP.cz Portál RVP, prostor pro publikaci didaktických textů a praktických materiálů

Rozcestník na on-line kurzy (včetně MOOC) Mimo školu, Učte se sami a lépe – online.

Digitání učební materiály. ActivUcitel.cz

Digitální učební materiály DUMy, sdílejme společně

Další zdroje Veškole, digitální učební materiály – zkontrolované a ohodnocené DUMy

Rozcestník na další tématické vzdělávací zdroje Portál RVP, odkazy na další tématické zdroje.

Databáze výstupů projektů z OPVK OP-VK, databáze výstupů projektů.

Učební materiály pro dotyková zařízeni. Škola dotykem.

Digitální učební materály napříč předměty. Tuul.cz

Otevřená věda. YT kanál projektu, který se zaměřuje na přírodovědné a technické obory

Videa z ČT Déčko pro učitele k využití ve vzdělávání. DIV, Česká televize.

Rozcestník na zdroje (S) Škola

Materiály pro aktivity nad tématy související s urbanismem a architekturou , Architekti ve škole. (MŠ až Gym)

Na ubrousek. Krátká videa popularizující a vysvětlující různé fyzikální i společenské jevy a zákonitosti.

přes 1000 výukových objektů napříč předměty – výstupy soutěže Domino

Aktuální téma: MIGRACE (materiály pro učitele, jak se s dětmi bavit o migraci)

Materiál pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Putování s Carly.

Materiály pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Obcankari.cz

Materiály pro ZŠ. Hello Czech republic.

Materiály pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Bohouš a Dáša mění svět: Tváří v tvář migraci.

Materiály pro 2. stupeň ZŠ. Příčiny a důsledky. ARPOG.

Materiály pro SŠ. Jak rozumět mediálním sdělením o migraci.

Materiály  pro (nejen) neformální vzdělávávání. Lidé v pohybu. Obsahuje metodiku pro práci s kontroverzními tématy (Nejen pro skautské oddíly).

Materiály pro volnočasové aktivity. Začněme třeba takhle. ČRDM.

Dokumentární filmy a pracovní listy s tématem migrace. Jeden svět na školách.

 

Výuka prostřednictvím dokumentárních filmů

Dokumenty a filmy s pracovními listy pro učitele. Jeden svět na školách.

Dokumenty s pracovními listy pro učitele II.  DOC Alliance Academy.

 

Komunitní učitelské weby, weby učitelů podporující otevřené vzdělávání, články, inspirace, zdroje

Spomocník Spomocník, RVP.cz

Učte s námi Učte s námi, komunita pedagogů.

Google Education Group GEG, Google EDU Group Česká republika.

Komunita “Pedagogů postižených učitelským šílenstvím”  Pepouš, komunita pedagogů.

Učení v pohodě Učení v pohodě, portál pro rodiče a učitele předškoláků a školáků na 1. st ZŠ.

Články o novinkách Spomocník, inspirativní články

YouTube kanál Technologie ve škole KISK, kanál o technologiích ve vzdělávání.

Osobní web s inspirací Co jsem vyzkoušela, web pedagožky.

Osobní web s inspirací II Pančelčino, web pedagožky.

Honza Holecek. Blog o využití technologií ve vzdělávání od aktivního rodiče.

Výuka mediální výchovy a mediální gramotnosti gymnaziálního učitele Michala Kaderky.

Středisko mediální výchovy STREMEV, materiály k sociálním síťím.

Aplikace, která doporučuje další konkrétní aplikace pro jednotlivé předměty. Škola dotykem.

Komunitní web učitelů informatiky Informatikáři informatikářům.

Výuka matematiky

On – line procvičování matematiky podle Hejného metody, Matika in.

 

Výuka českého jazyka a literatury

Pedagogové FF UK mluví nejen o maturitních literárních dílech. Mluvící hlavy FF UK.

 

Výuka českého jazyka jakožto jazyka cizího

Čeština pro Vietnamce. Klub Hanoi, inkluzivní škola.

Hezky Česky. NIDV. Čeština pro začátečníky. 1 – 9. třída ZŠ

 

Výuka jazyků

Výuka AJ prostřednictvím metody CLIL. English time, cíleno na 1. stupeň ZŠ.

Výuka Aj prostřednictvím metody CLIL. English plus, cíleno na 2. stupeň ZŠ.

 

Výuka dějepisu a občanské výchovy

Muzea on-line eSbirky, kulturní dědictví on-line.

Materiály k 1. sv. v.  Europeana 1914 – 1918.

Historie 20. století Dvacáté století, výuka dějepisu prostřednictvím muzejních sbírek.

Moderní dějiny My jsme to nevzdali, příběhy 20. století.

Moderní dějiny II Moderní dějiny, vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky.

Moderní dějiny III Paměť národa, rozsáhlá sbírka vzpomínek pamětníků.

Moderní dějiny IV Dějepis 21, materiály a zdroje pro učitele.

Videa a pracovní listy k moderním dějinám Slavné dny, videa a pracovní listy k aktuálnímu datu.

Materiály k moderním židovským dějinám. Naši nebo cizí.

Materiály pro výuku občanské výchovy Občankáři.cz, komunita učitelů OV.

Pedagogové FF UK mluví o společenskovědních tématech. Mluvící hlavy FF UK.

Edukativní videa studentů FF UK na témata týkající se společenských věd. Akademická čtvrthodinka.

Materiály pro výuku o spotřebitelském chování . Školní diář, materiály pro žáky a učitele.

Materiály k cílům udržitelného rozvoje. Svět, který chceme. OSN

Materiály k výuce spotřebitelského chování a dalších aktuálních témat. 2. stupeň, 1000 zdrojů, 24 EU jazyků včetně češtiny.

Materiály k vedení školního parlamentu I, II, III, CEDU. Video zde

Výuka IT a programování

Příručka pro rodiče a učitele k výuce programování pro 1. třídy. Programování pro děti.

Human – Centered Design: Design zaměřený na člověka.  Kurs designu digitálních produktů. Seduo.cz

Odborné a populární publikace o internetu (včetně komiksu). Edice cz.nic

Výuka přírodovědných předmětů
Badatelsky orientovaná výuka Badatele.cz, učitelé ve spolupráci se Sdružením Tereza.

Materiály pro výuku přírodovědných předmětů i v různých jazycích Scientix.cz, EU komunita.

Encyklopedie fyziky Enykolopedie fyziky, on-line.

Encykopedie fyziky. Techmania

Vzdělávání pro dospělé v ochraně přírody, Fórum ochrany přírody. E-learningové kurzy.

E-ChemBook.eu , Elektronická příručka pro výuku středoškolské chemie.

Vzdělávací portál ČEZ. Svět energie

HOBIT Hodina biologie pro život

 

Výuka hudební výchovy

Materiály pro výuku hudební výchovy. Jak na hudebku.cz

Architektura a urbanismus

Materiály pro aktivity nad tématy související s urbanismem a architekturou , Architekti ve škole. (MŠ až Gym)

Vzdělávací zdroje a hry v médiích

Web zahrnuje i vzdělávací videa a hry Česká televize, kanál zaměřený na děti a mládež.

 

Mobilní aplikace a zařízení iOS ve výuce

Informace o využití iOS zařízení k výuce, rozvoji a komunikaci dětí a žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami I-Sen.

Informace o využití iOS zařízení ve třídě Ipad ve třídě.

Informace a praktické tipy k využití iOS zařízení k výuce I pad ve výuce.

Informace a praktické tipy k využití iOS zařízení k výuce II Pan učitel, osobní tipy.

 

Vzdělávací hry do terénu

Hra k prohlídce zámku Veltrusy Ostrov pokladů, Geolokační hra, zámecký park Veltrusy.

Hry k prohlídce Plzeňska Skryté příběhy, z obyčejných rodinných výletů dělají neobyčejné.

Příběhy paměti národa spojená s místem. Místa paměti národa.

Geolokační hra pro MŠ. Geofun

Město do kapsy – mikroklima okolí školy. Výuková videa Ekocentra Koniklec

 

Vysokoškolské oborové zdroje

Národní úložiště šedé literatury všeoborové články z vědy a výzkumu.

Digitální univerzitní repozitář. Digitální sbírky UK.

Odborné publikace z Masarykovy Univerzity. Munispace čítárna.

Právo. MOOC k základům práva.

Právo. Iurium wiki.  Právnická „Wikiskripta“

Právo. Entoo, prostor pro studentské sdílení materiálů.

Medicína  Wikiskripta, prostot pro tvorbu a ukládání medicínských studijních materiálů.

Humanitní obory Wikisofia, zdroj materiálů (nejen) pro studenty humanitních oborů.

Životní prostředí a udržitelný rozvoj Enviwiki, mezioborová výuka životního prostředí na VŠ

Informační studia a knihovnictví Kurzy.knihovna.cz, e-learningové kurzy.

Výuka evoluční biologie Jaroslava Flegra YouTube kanál se záznamy přednášek VŠ pedagoga.

Interaktivní učebnice statistiky.  IASTAT.

Ekonomie. Ekospace.cz

 

Hra na hudební nástroje

Škola hry na chromaticku foukací harmoniku. Včetně doplňujících tabulatur. Katka Mlázovská

 

Zdroje na podporu podnikání

Digitální garáž. Osmihodinový kurz na podporu rozvoje digitálních dovedností potřebných pro podnikání. Google.

Zdroje otevřených dat

Seznam (otevřených) dat z ČR a zahraničí. Fond Otakar Motejla.

Úložiště dat o životním prostřední. Mezinárodní projekt Globe.

Pražská otevřená data.  Open data hl. m. Prahy

Jak otevírat data na školách. KISK.

Zdroje bezplatně dostupných knih v elektronické podobě

Elektronická knihovna české poezie 19. a počátku 20. stol.

Manuscriptorium. Digitalizované dokumenty tisků a rukopisů vzniklých do roku 1800.

Kramerius. Digitalizované dokumenty tisků a rukopisů vzniklých od roku 1800.

Literatura zdarma ke stažení.

Sešity.net

Robova stránka o knihách

Romány zdarma

Vybrané tituly z fondu Městské knihovny v Praze

Zlatý fond denníku SME

 

Manuscriptorium

Tématické mapy

Mapa černých skládek Ukliďme Česko.

Mapa památných stromů

Mapa problémů a jejich řešení. Lepší místo.

Mapa ovoce zdarma. Kam na ovoce.

Mapa kriminality.

Mapa hradů, zámků a památek. 

Mapa srážek se zvěří.

Mapa nářečí

Imisní mapy

Mapa bezbariérových míst

Mapa pramenů a studánek

 

Matriály o Otevřeném vzdělávání a OER

Jak vytvářet OER? V AJ. Návodný materiál jak vytvářet Otevřené vzdělávací zdroje.

 

Videa o využití konkrétních vzdělávacích zdrojů ve vzdělávání

RVP.cz, Pavlína Hublová Čím je učitelům užitečný portál rvp.cz

MOOC, František Dalecký Co je to MOOC a jak studovat kdykoli, kdekoli?

eSbírky, Marie Vítková Jak využít eSbírky ve výuce.

Wikipedie ve vzdělávání, Jan Lochman Jak jinak využívat Wikipedii ve vzdělávání.

 

Nástroje

Vyhledávač fotografií a obrázků s otevřenou licencí. Modul na portálu RVP.cz