Přes všechna váhání chce MŠMT digitální strategii naplnit

Smysluplné používání moderních technologií při výuce, digitální gramotnost učitelů či podpora otevřených vzdělávacích zdrojů je součástí strategie digitálního vzdělávání, kterou vláda schválila předloni v listopadu. Aktivity pro rok 2015 nebyly naplněny a vypadalo to, že stejně dopade i celá strategie. Nyní jejímu naplnění bude však věnována podstatně větší pozornost. Tato pozitivní zpráva zazněla v Edupointu minulé úterý v rámci aktivit Týdne otevřeného vzdělávání.

Sílící vliv moderních technologií v pracovním životě a zároveň i rozšiřující vzdělávací příležitostí, které internet i nová technologická zařízení nabízejí, vedly k vytvoření Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Strategie podporuje rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů (z angl. Open Educational Resources – OER), proto je monitoring jejího naplnění jednou z hlavních aktivit Aliance pro otevřené vzdělávání.

V současnosti pracuje průměrně žák s moderními technologiemi ve škole jen necelé dvě vyučovací hodině týdně, zatímco mimo školu je jimi obklopen permanentně. Mladí lidé sice technologie ovládají, ale vést je k tomu, aby se s nimi vzdělávali, používali je účelně, bezpečně a k rozvoji dalších důležitých dovedností, to může jedině vzdělaný učitel s rozhledem. “Mladí lidé tak mají nižší šanci se naučit využívat ICT zařízení, internet, softwary, on-line apliakce či počítače pro potřeby zaměstnavatelů a zároveň moderní technologie využívat pro případ, pokud si budou chtít zvýšit kvalifikaci či změnit kariérní dráhu. Strategie pro digitální vzdělávání do roku 2020 to má změnit,” sdělil spoluautor strategie Ondřej Neumajer a člen koordinační skupiny aliance.

Od listopadu 2014 ministerstvo školství rok nevěnovalo strategii výraznější pozornost. Situace se však mění: “Strategii považujeme za důležitý nástroj pro celoživotní vzdělávání, zlepšení zaměstnanosti, podnikání a zároveň i jako cestu ke snížení nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Proto nyní připravujeme seznamovací kampaň pro školy a učitele,” řekl v Edupointu v Praze zástupce náměstka ministryně školství pro vzdělávání Jaroslav Fidrmuc.

Strategie pro digitální vzdělávání do roku 2020 má sedm základních intervencí:

 1. Nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům:  cílem je zveřejňování všech vzdělávacích výstupů a ,materiálů podpořených z veřejných zdrojů pod veřejnou licencí, jakou je např. Creative Commons. Již první intervence tak upozorňuje na využívání otevřených vzdělávacích zdrojů.
 2. Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků: žáci i studenti mají být digitálně gramotní. V současné době se ICT vyučuje podle rámcového vzdělávacího programu z roku 2004, proto pravděpodobně dojde i k aktualizaci RVP i ke změně názvu vzdělávacího oboru a oblasti ICT.
 3. Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů: digitální gramotnost mladých lidí se neobejde bez dovedností učitelů používat ICT nástroje ve výuce. Standardy digitálních kompetencí učitele by se tak měly stát součástí vzdělávání nových i stávajících učitelů a jejich kariérního řádu.
 4. Zajištění udržitelného financování škol a školských zařízení v oblasti infrastruktury: rozvoj internetové a digitální infrastruktury, všechny školy mají být připojeny na vysokorychlostní internet.
 5. Inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků: spolupráce veřejného, soukromého i neziskového sektoru v předávání vzdělávacích inovací
 6. Systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky a do života školy: zřízení koordinačního centra, která veškeré procesy digitálního vzdělávání realizuje, monitoruje a vyhodnocuje. Má taktéž školám pomáhat posilovat digitální vzdělávání učitelů či odkazovat na digitální vzdělávací materiál.
 7. Porozumění veřejnosti cílům a procesům integrace digitálních technologií do vzdělávání: Pro pozitivní přijetí u veřejnosti a aplikace strategie bude realizována v posledním období naplňování strategie realizována seznamovací kampaň u široké  veřejnosti i v pedagogické komunitě.

 

Kontakt:

Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

Ondřej Neumajer, spoluautor Strategie pro digitální vzdělávání do roku 2020 a člen koordinační skupiny Aliance pro otevřené vzdělávání

Email: ondrej@neumajer.cz

Tel.:  602 763 275

 

Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministryně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Email:  jaroslav.fidrmuc@msmt.cz

 

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

 • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
 • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
 • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
 • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
  prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.
   

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

 

1 komentář u „Přes všechna váhání chce MŠMT digitální strategii naplnit

 1. Pingback: Jednota školských informatiků vytvořila web, který ukazuje realizaci Strategie digitálního vzdělávání | Otevřené vzdělávání

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *