Při inkluzi mohou pomoci otevřené vzdělávací zdroje

Tisková zpráva.

Videa, aplikace, ukázkové hodiny, on-line výuka. Vzdělávací zdroje veřejně přístupné prostřednictvím internetu budou pomáhat při inkluzi – vytváření společné školy. Umožní efektivní vzdělávání učitelů i přizpůsobení výuky dětem s různou úrovní nadání. Aliance pro otevřené vzdělávání upozorňuje na účinný nástroj, který umožnuje vyrovnávat rozdíly mezi dětmi a zvyšovat efektivitu vyučování.

Pro podporu individualizovaného a inkluzivního vzdělávání už dnes existují veřejně dostupné informační zdroje, které mohou učitelům pomáhat v jejich práci. Odborná veřejnost využívá pro tyto otevřené vzdělávací zdroje termín OER (open educational resources).

Příklad vzdělávací lekce pro učitele a pro domácí či komunitní vzdělávání: Videa k výuce matematiky podle prof. Hejného Učitelé, kteří nejsou např. podporováni vedením školy v získání zkušeností s matematikou podle metody prof. Hejného, se mohou sami vzdělávat prostřednictvím youtube kanálu. Přes tento kanál se ovšem vzdělávají i rodiče, kteří učí děti v rámci domácího vzdělávání.

Příklad elektronické aplikace, která pomáhá se čtením: Tablexia.cz Mobilní aplikace Tablexia pomáhá zlepšit čtení pro děti s dyslexií. Součástí aplikace je šest her s detektivní tématikou s atmosférou 30. let a kde každá hra rozvíjí některou z kognitivních dovedností (např. pracovní paměť, sluchové vnímání, prostorovou orientaci atd.).

Příklad webové aplikace umožňující individualizaci výuky: Matika mailem Středoškolský učitel Jiří Vančura připravuje studenty na státní maturitní zkoušky z matematiky. Studenti řeší týdně dvě úlohy a pří řešení dostávají nápovědy apod. Výsledky i s podrobným výkladem pak dostávají do 24 hodin.

Tamara Kováčová, koordinátor aktivit Aliance pro otevřené vzdělávání, řekla: „Po celém světě vidí politici a odborníci z oblasti vzdělávání velkou šanci, že právě veřejně dostupné vzdělávací zdroje na internetu mohou pomáhat při budování společné školy. Máme výhodu, že mnoho aplikací a webů, které mohou našim učitelům pomáhat, už existuje. Jedním z úkolů naší Aliance je na ně upozorňovat.“

Kontakt: Tamara Kováčová, EDUin, Aliance pro otevřené vzdělávání

Email: tamara.kovacova@eduin.cz

Tel.: 603 942 437

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *