Přijďte se zeptat autorů nového pojetí informatiky, jak bude vypadat programování na prvním stupni ZŠ

Pro školy je nachystáno nové a inspirativní pojetí informatiky. Například děti na prvním stupni se začnou seznamovat s tím, co je algoritmus a jak řešit problémy algoritmicky. Výuka by měla být hravou formou a v blokově orientovaném programovacím jazyce budou vytvářet první programy, testovat je a vylepšovat.

Informatika se na většině škol vyučuje podle pojetí z roku 2004. Od té doby se ale svět technologií zásadně proměnil. Aktuální změny kurikula vycházejí ze Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 a mají posílit informatické myšlení i digitální gramotnost. V informatickém myšlení se mají rozvíjet dovednosti, které dětem pomohou chápat programování.

Vedle rozvoje informatického myšlení má výuka i cíle v oblasti digitální gramotnosti. Prvostupňové děti by si měly umět ukládat zajímavé odkazy na zdroje informací pro další použití. Odlišit vlastní a cizí digitální obsah. Naučit se uvádět zdroje k digitálnímu obsahu. Umět rozpoznat nevhodný obsah, situace či chování v digitálním prostředí a pracovat se zabezpečením používaných zařízení. Děti by měly také umět změnit obsah, který vytvořil někdo jiný s cílem a přizpůsobit ho novým účelům,” komentuje Tamara Kováčová, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání ve společnosti EDUin.

Výuka informatiky byla v rámcových vzdělávacích programech (RVP) pro základní školy jednou z mála oblastí, která nebyla za posledních čtrnáct let aktualizována. To samé platí i pro informatiku na gymnáziích a odborných školách, pro něž vznikly vzdělávací programy o dva roky později. Nový vzdělávací program proto reaguje na mnoho technologických změn a především potřeb dětí. Výuka informatiky podle nových plánů se od tohoto školního roku ověřuje na více než šedesáti školách.

Pokud se chcete zeptat, jak vypadá nový vzdělávací program pro výuku informatiky, přijďte v úterý 16. října do Skautského institutu od 17 hodin na diskusi s autorkami kurikula Evou Fanfulovou a Danielou Růžičkovou z Národního ústavu pro vzdělávání. Ty vám přiblíží co, proč a jak by se žáci v informatice měli naučit a úlohy pro první stupeň si bude moci i vyzkoušet. Setkání je součástí Evropského týdne programování a děti jsou taktéž vítány. Akce je zdarma.

Zde je upozornění na akci na Facebooku.

Kontakt:

Tamara Kováčová, EDUin, Aliance pro otevřené vzdělávání
Email: tamara.kovacova@eduin.cz
Tel.: 603 942 437

Starší tiskové zprávy Aliance a články k tématu najdete ZDE.

Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na podzim 2015 s cílem podpořit rozvoj otevřených vzdělávacích zdrojů.

Hlavními zájmy Aliance pro otevřené vzdělávání jsou:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
    prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie.
     

Podmínkou členství v Alianci pro otevřené vzdělávání je signace Charty pro otevřené vzdělávání.

 

Více informací naleznete na www.otevrenevzdelavani.cz

Koordinátorem aktivit je EDUin o.p.s. s podporou Nadace Open Society Fund v rámci programu ESP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *