Co je to otevřené vzdělávání

Co přesně znamená slovo „otevřený“ v pojmu otevřené vzdělávání je předmětem debaty. Moderní vzdělávání jako celek můžeme obecně chápat jako proces zahrnující širokou škálu pedagogických a vědeckých činností a probíhající v rámci formálních institucí nebo mimo tyto instituce. Obecně řečeno mohou tyto procesy zahrnovat:

  • výuku, ať už prostřednictvím instrukcí, řízených aktivit nebo samostudia,
  • výuku zahrnující odborné vedení a všechny neřízené činnosti související s cíleným vzděláváním,
  • hodnocení, které může být kombinací sumativních, formativních a/nebo diagnostických postupů,
  • akreditaci, která může zahrnovat rozpoznávání dosažených úspěchů studenta nebo vyučujícího,
  • tvorbu pravidel na všech úrovních vzdělávání nebo veřejné správy, pokud to má vliv na učební plány, objemy finančních prostředků a postupy v oblasti vzdělávání,
  • administraci, která se zabývá náborem, přijímáním, uchováváním, progresí, odstupňováním, načasováním, hlášením a řízením.

V tradičním vzdělávacím prostředí (jako jsou školy a univerzity) se tyto aspekty dostávají do vzájemných vztahů. Když mluvíme o otevřeném vzdělávání, zajímáme se o způsoby, jakými by se naše postupy mohly změnit v důsledku přijetí otevřeného přístupu, a to i v oblastech mimo formální instituce.

Otevřené vzdělávání je kolektivní termín odkazující na mnoho postupů a činností, jejichž základem je otevřenost a vzdělávání. Otevřené vzdělávání je v první řadě o odstraňování překážek ve vzdělávání. To může být realizováno například zrušením vstupních požadavků, jako to udělala Otevřená univerzita ve Velké Británii, nebo volným zpřístupněním obsahu a dat pro další využití. Může však jít i o kulturní změny, jako je posun k novým výukovým metodám a postupům, které tradiční role učitele a studenta mění na postavení rádce a studenta.

Otevřené vzdělávání je oblast, v níž se priority a postupy stále vyvíjejí a mění. Existuje mnoho aspektů otevřeného vzdělávání, které vyvolávají diskuse (jako například licencování obsahu, definice otevřenosti, pobídky pro účast atd.) a další aspekty, které jsou méně sporné (potřeba technologií na podporu vzdělávání, využívání dat k podpoře vzdělávacích iniciativ v rozvojových zemích atd.). Celkově lze říci, že se stále více uznává skutečnost, že způsob vzdělávání se transformuje a otevřené vzdělávání může sehrát významnou roli v této transformaci.

Někteří lidé mají tendenci přemýšlet o otevřeném vzdělávání z hlediska obsahu a zdrojů využívaných při vzdělávání. Viděno tímto způsobem je část dat nebo obsahu otevřená, pokud splňuje definici otevřenosti: „Znalosti jsou otevřené, pokud k nim může kdokoliv volně přistupovat, používat je, upravovat a sdílet za podmínek, které nejvíce zabezpečí zachování původu, tedy vlastnictví a otevřenosti.“ To znamená, že pod správnou „otevřenou“ licencí budou zdroje, jako jsou učebnice, webové stránky, videa, výukové plány, audiozáznamy a obrazové soubory volně dostupné pro sdílení a přizpůsobování podle pedagogických potřeb.

Otevřená licence má obvykle za následek snížení ceny zdrojů anebo jejich dostupnost zdarma. Někteří komentátoři tvrdí, že je rozdíl mezi „otevřeným“ a „volným“, který je odvozen od pohybu otevřených zdrojů. Zatímco volný software se zaměřuje na svobodu subjektů ve světě softwaru (například uživatele a vývojáře), „open source“ software se zaměřuje na výhody transparentního a sdíleného vývoje softwaru.

Aby byly zdroje v otevřeném vzdělávání skutečně otevřené, musí být „zadarmo“ a volné/otevřené. To znamená, že člověk musí mít přístup ke zdrojům vzdělávání bez nákladů a mít zákonná práva k opětovnému použití, revizi, přepracování a redistribuci zdroje a/nebo přizpůsobení zdrojů.

V rámci otevřeného vzdělávání se donedávna cílilo spíše směrem k otevřenému přístupu ke zdrojům, ale existují i jiné způsoby, jak být otevřený, což se odráží v pojmu „otevřené vzdělávací postupy“. Jedná se o inovace v pedagogické praxi, které jsou umožněny otevřenou licencí zdrojů.

Je třeba připomenout, že otevřenost v „otevřeném vzdělávání“ se nevztahuje pouze na obsah, data nebo zdroje. Otevřenost je součástí širší změny a posunu směrem k rovnosti a spolupráci.