Editační nástroje pro tvorbu a remixování

Jsou-li OVZ vytvořeny, budou pro jejich vylepšování, remixování, větvení a restrukturalizaci potřeba editační nástroje. Editační nástroje jsou v současné době k dispozici, ale nejsou vždy vhodné.

Software Carpentry popisuje problém takto:

A pak je tu problém udržitelnosti. Lekce Software Carpentry se neustále vyvíjejí. Jak můžete vědět, že to, co potřebujete, bude k dispozici i za rok nebo za dva? S příslušným softwarem mohou svůj program překompilovat nebo znovu spustit testy a zjistit, zda všechno stále funguje. Pro výukové lekce neexistuje žádný ekvivalent. Není snadný způsob, jak zjistit, zda jsou související nástroje stále k dispozici. Dříve či později musí být nalezen způsob, jak sledovat a spravovat vzájemné souvislosti u velkých projektů několika autorů. Jsem přesvědčen, že pokud to nebude možné, nebude projekt schopen zveřejnění. To sice není jediná nebo největší překážka společného vývoje, avšak překážka to je, dokonce i v samotném Software Carpentry. Pokud zjistíme, jak tento problém vyřešit, budeme o krok blíž k tomu, abychom dokázali pomoci všem potenciálním autorům, jako je Lorena Barbas, vytvářet sítě skvělých výukových lekcí.

Nástroje

Existuje mnoho možných řešení:

 • Github (https://github.com) je úložiště webové hostitelské služby, poskytuje webové grafické rozhraní a plochu, stejně jako mobilní integraci.
 • Mercurial (http://mercurial.selenic.com) je distribuovaný revizní a kontrolní multiplatformní nástroj pro vývojáře softwaru.
 • CrossFork (http://coursefork.org/) je wysiwyg git editor
 • Kathi Fletcher´s OER ePUB editor (http://oerpub.org) je open source nástroj pro vytváření, přizpůsobování, remixy a publikování otevřených vzdělávacích zdrojů a jejich doručování na web, mobily, tablety a do tisku, také založený na principu github
 • OpenStax a Connexions (http://devblog.cnx.org/2014/07/openstax-cnx-development-tools.html) jsou vývojářské nástroje
 • ePub (http://idpf.org/epub/30 je volný a otevřený standard pro elektronické knihy vytvořený Mezinárodním fórem pro digitální publikaci (IDPF)
 • Grabmy books (http://www.grabmybooks.com/) je aplikace, která umožňuje snadný převod webového obsahu ho souborů ePub
 • BookType (http://www.sourcefabric.org/en/booktype/) je open source platforma pomáhající psát a publikovat tištěný a digitální obsah (byla použita i při tvorbě této příručky)
 • Pressbooks (http://pressbooks.com) umožňuje snadno vytvořit soubory potřebné k publikování vašich knih a e-knih
 • Calibre e-pub editor (http://calibre-ebook.com) je volná a open source aplikace pro správu knihovny e-knih vytvořená uživateli e-knih pro uživatele e-knih
 • Xerte Online Toolkits (xerte.org.uk) je editor výukových objektů pod licencí open source. Je integrovaný se systémem Moodle a umožňuje sdílení výukových objektů mezi uživateli. S jeho pomocí mohou uživatelé stahovat celý obsah výukových objektů a umisťovat ho do vlastních systémů.

 

Případové studie

Siyavula s Kathi Fletcher na OVZ PUB editoru spolupracuje, pomáhá ho testovat a spolupracuje i s pedagogy na aktuálním semináři. V roce 2013 vyvinuli Seminář pro remix jedné textové vědecké fyzikální knihy pomocí EVZ PUB editoru. Ten byl iniciován a řízen skupinou jihoafrických učitelů.

Po dokončení OVZ PUB editoru mají v úmyslu použít ho jako příklad, aby zapojili pedagogy do vytváření vlastních verzí textových knih a jejich exportu do pdf, ePub atd. Už viděli případy, kdy učitelé vytvořili své vlastní verze našeho obsahu přidáním poznámek, pořízením obrázků pro testy atd. To však často dělají prostřednictvím snímků obrazovky. Megan Beckett ze Siyavuly se domnívá, že pro remix OVZ je třeba je znovu rozdělit na jednotlivé části. Dostala mnoho požadavků na obrázky a koncepty z učebnic, které chtěli učitelé využít pro vytvoření vlastních souhrnů pro studenty nebo testy. Takže ačkoli vytvořili celé krásné otevřené učebnice, musíme je, pokud je chceme opět využít, znovu rozdělit na jednotlivé části, aby byly přístupné.

Raniere Silva a Rémi se těmito otázkami v Mozilla Science Lab Sprint nějaký čas zabývali. Jejich poznámky jsou k dispozici na https://softwarecarpentrylessonmanager.github.io/lesson-manager/04-howto.html a na https://etherpad.mozilla.org/sciencelab-2014summersprint-lessons-package-manager

 

Další zdroje

 • Dlouhé diskuse o použití nástrojů, jako je Git na seznamu JISCmail v roce 2012 (https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A1=ind1207&L=OER-DISCUSS#19)
 • Git a kyvadlo (http://fragmentsofamber.wordpress.com/2012/07/01/the-git-and-the-pendulum/)
 • Přenositelnost dat (http://en.wikipedia.org/wiki/DataPortability)
 • Příručky pro otevřený web (http://en.flossmanuals.net/an-open-web/your-rights-and-freedoms/)
 • WYSIWHAT Aloha Editor vybraný jako OERPUB & Sourcefabric editor pro psaní knih (http://aloha-editor.org/blog/2012/08/wysiwhat-aloha-editor-selected-as-oerpub-sourcefabric-booktype-editor/)
 • Kdy se kniha stává webovou platformou? CETIS blog Wilberta Kraana (http://blogs.cetis.ac.uk/wilbert/2014/06/24/when-does-a-book-become-a-web-platform/)
 • Import lekcí Software Carpentry (http://software-carpentry.org/blog/2014/04/import-lesson.html)
 • Je možný import výukových lekcí? (http://blog.rgaiacs.com/2014/07/02/import_lesson_is_possible.html)
 • Když se MOOC přesouvají (http://www.insidehighered.com/news/2014/03/18/if-mooc-instructor-moves-who-keeps-intellectual-property-rights)
 • Digitální gramotnost v praxi: Rozvoj interaktivních a přístupných otevřených vzdělávacích zdrojů založených na sedmi pilířích SCONUL informační gramotnosti Nicka Shepharda a Erina Nephina; pohled na problémy opakovaného využití a Xerte (http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/21_13.pdf)
 • Mickovy ePub série (http://discourse.webmakerprototypes.org/t/part-three-final-experiment-in-vytváření remixable-oers/456)