Otevřená pravidla

Otevřená pravidla vyžadují přístup a otevřenou licenci zdrojů financovaných prostřednictvím veřejného financování. Pro účely otevřené politiky, která přispívá veřejnému zájmu, definujeme politiku obecně jako právní předpisy, institucionální pravidla nebo mandát sponzorů.

Otevřená vládní politika vyžaduje veřejně financované vzdělávací zdroje pod otevřenou licencí (nejlépe CCBY) nebo přímo na veřejné doméně. Vláda může rovněž vyžadovat vládou vytvořená a/nebo granty financovaná data publikovaná přímo na veřejné doméně (například pomocí CC0) a veřejně financovaný software pod otevřenou licencí s certifikací OSI.

Základem je také přijetí otevřené politiky pro některý z grantů. Například vzdělávací divize nadace Hewlett vyžaduje (s některými výjimkami) po svých stipendistech, aby s využitím zdrojů nadace vytvářeli zdroje pod licencí CC BY.

Vzdělávací systémy jsou otevřenou politikou také přijímány. Úřad kancléře společenství kalifornských univerzit nedávno přijal požadavek na CC BY licencování všech zdrojů financovaných z veřejných peněz, grantů a kontraktů.

Pro K-12 vzdělávací instituce, je poměrně vzácné, aby přijaly otevřenou institucionální politiku. Takové politiky jsou častější u akademických institucí, přestože často omezují otevřenost na akademické publikace a odborné články, nikoli na vzdělávací zdroje.

Existuje několik typů politik, které se týkají otevřeného vzdělávání.

  • Mezinárodní pravidla: Ta jsou přijata mezivládními organizacemi a obvykle nejsou pro své členy závazná. Nejdůležitější pravidla platná v současné době jsou uvedená v deklaraci UNESCO OER, formálně přijaté na kongresu Světové otevřené vzdělávací zdroje (OVZ) konaném v sídle UNESCO v Paříži od 20 – 22. června 2012.
  • Národní pravidla: Mnohé vlády vyžadovaly otevřenou licenci pro vzdělávací výstupy určitých programů, například dvoumiliardový program TAACCCT amerického ministerstva práce vyžadoval licenci CC BY pro všechny vzdělávací výstupy (více informací na http://www.doleta.gov/taaccct/). Některé země vypracovaly vlastní národní prohlášení, například Skotsko nebo Wales.
  • Regionální pravidla (například na úrovni zemí nebo krajů): V některých zemích byla zavedena místní pravidla. Příkladem takových pravidel je návrh zákona HB 2337 „O otevřených vzdělávacích zdrojích v K-12 vzdělávání“, který schválil senát státu Washington (více informací: https://creativecommons.org/weblog/entry/31756).
  • Institucionální pravidla stanovují závazek k podpoře otevřeného vzdělávání, například nastavení nebo schválení produkce OVZ jako platné činnosti pro zaměstnance, přizpůsobení osnov, materiálů nebo učebnic, aby byly otevřeně dostupné nebo podpora používání otevřených prostředků ve výuce a učení.

Pravidla investorů lze považovat za určité typy zásad, které platí pro financování programů charitativních organizací. Jsou důležité samy o sobě, ale také vytvořily vlastní standardy pro jiné, veřejné politiky.

Pro příklady pravidel pro OVZ viz OER Policy Registry nebo OER Policy Map. Projekt POERUP také shromáždil mnoho informací o pravidlech pro OVZ.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *