Otevřené hodnocení

Otevřené hodnocení je proces otevřeného hodnocení práce studentů prováděného společenstvím, nikoli hodnocení uzavřeného a proprietárního. Slouží také jako zastřešující pojem pro popis modelů používaných pro uznání neformálního učení.

V práci Open Learning – Open Assessment? jsou myšlenky formální a otevřeného hodnocení stavěny proti sobě. Otevřené hodnocení má podobu:

  • Formativní hodnocení
  • Hodnocení pro učení
  • Hodnocení jako učení
  • Hodnocení růstu a rozvoje (transformace vzdělávání)
  • Hodnocení schopností
  • Výkon, portfolia E-hodnocení

Můžete také zvážit předchozí vzdělání (RPL), hodnocení předchozího vzdělání (PLA) nebo hodnocení a uznání předchozího vzdělání (PLAR).

Open badges je možné vnímat jako akreditaci ve vztahu k otevřenému hodnocení.

 

Další zdroje

  • OPASnet pracovní prostor pro informované rozhodování (http://en.opasnet.org/w/Main_Page)
  • Stephen Downes o open source hodnocení (http://halfanhour.blogspot.co.uk/2007/06/open-source-assessment.html)
  • Úvod do otevřeného hodnocení (Canvas) (https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/intro-to-open-Hodnocení)