Otevřené licence

Definice použité v definici otevřenosti efektivně omezují otevřený obsah. Licence volného obsahu se klasifikují jako licence otevřeného obsahu. V souladu s těmito zužujícími kritérii splňují podmínky tyto licence:

  • Creative Commonlicence: Creative Commons Attribution (CCBY), Attribution- Share Alike (BY SA).
  • Creative Commons Public Domain Tools: CCZero (nikoli licence, ale nástroj, který umožňuje tvůrci věnovat svá díla na veřejnou doménu)
  • Open Publication License (původní licence Open Content Project, Open Content license, neumožňovala výdělečné kopírování licencované práce, a proto nesplňuje podmínky)
  • AgainstDRM licensce
  • GNU Free Documentation License
  • OpenGame License (licence navržená pro „hry na hrdiny“ od Wizardsof the Coast)
  • Free ArtLicense

Vedle licencí otevřeného obsahu existují i další licence. Kompletní sada Creative Commons licencí je uvedena na http://creativecommons.org/licenses. Níže jsou uvedené CC licence od nejvíce otevřené po nejméně otevřené. Příklady použití pro každou licenci jsou k dispozici na http://creativecommons.org/examples.