Otevřené odznaky

Digitální odznak je ukazatelem on-line uznaných úspěchů a dovedností. Digitální odznaky jsou udělovány v různých on-line vzdělávacích prostředích. Digitální odznaky převzaly svou formu od fyzických odznaků (například skautských).  Odznaky může vydávat kdokoli (vzdělávací instituce, pracoviště, on-line vzdělávací organizace), a to komukoli. Tyto odznaky mohou pak být veřejně zobrazeny v digitálním (nebo jiném) prostoru (blogy, webové stránky, Facebook, e-podpis, CV atd.). Digitální odznaky jsou vnímány s několika významnými motivačními faktory: vybízejí uživatele podílet se a spolupracovat, nabízejí uznání za plnění úkolů a nabízejí přístup alternativního hodnocení a akreditace.

Digitální odznaky zviditelní úspěchy a zkušenosti jednotlivců v online a offline prostoru, budou viditelné každému včetně potenciálních zaměstnavatelů, pedagogů a komunit.“ Z YouTube videa The Badges for Lifelong Learning: An Open Conversation.

Mnoho digitálních odznaky je otevřených. Otevřené odznaky začaly jako společný projekt MacArthur Foundation, HASTAC a Mozilly a nadále rostou díky otevřenému a společnému přístupu.

Mozilla vybudovala systém infrastruktury digitálních odznaků nazvaný Mozilla Open Badges (http://openbadges.org/). Otevřené odznaky Mozilla nejsou proprietární – používají svobodný software a otevřený technický standard. To znamená, že každá organizace může vytvářet, vydávat a ověřovat digitální odznaky, a každý uživatel může získat, spravovat a zobrazovat tyto odznaky po celém webu.

Otevřené odznaky pomáhají spojovat vaše znalosti. Odznaky lze stavět na sebe nebo spojovat dohromady, aby vyprávěly celý příběh o vašich schopnostech a úspěších. Každý otevřený odznak je plný informací. Každý z nich nese důležité údaje zabudované do odkazů zpět k tomu, kdo odznak udělil. Osvědčují, že byl vydán a ověřen, což jsou vlastnosti jedinečné pro otevřené odznaky. Otevřené odznaky vám umožní vzít si je všude s sebou. Uživatelé nyní mají komplexní způsob, jak sbírat své odznaky do jednoho batohu a zobrazit své schopnosti a úspěchy na sociálních sítích, pracovních místech, svých webových stránkách atd.   Otevřené odznaky jsou navrženy, postaveny a podporovány širokou obcí přispěvatelů, například NASA, Smithsonian, Intel, skautkami atd. Open source model znamená, že zlepšení jedním z partnerů může přinést užitek každému, od opravy chyb až po nové funkce.

Jednotlivci mohou získat odznaky z více zdrojů, online i offline. Poté je spravují a sdílejí pomocí batohu otevřených odznaků (Mozilla backpack). Jiné organizace si mohou vytvořit své batohy na otevřené odznaky.

Článek Six Ways to Look at Badging Systems Designed for Learning poskytuje přehled, jak systém funguje a proč by lidé měli otevřené odznaky používat.

 1. Odznaky jako alternativní hodnocení: myšlenka, že hodnocení může mít podobu „ověřeno úspěchem“ místo zkoušky.
 2. Vzdělání hrou s odznaky: systém hodnocení na základě hry má svůj původ na konzoli Xbox 360. Kvalifikace byla tříděna podle úspěchů.
 3. Odznaky jako stupně učení: odznaky jako forma stupňování vzdělání odhalují, že je mnoho cest, kterými se mladí mohou ubírat a ukázat ji ostatním.
 4. Odznaky pro rozvoj celoživotního vzdělávání: pojmenováním nových dovedností a podporou společenství.
 5. Odznaky jako motor digitálního učení: odznaky podporují digitální, multimediální a učební postupy.
 6. Odznaky pro demokratizaci učení: některé odznaky se mění podle hodnocení a umožňují studentům utvářet obsah svých systému odznaků a možná i samotné struktury.

Mozilla to vysvětluje jednodušším způsobem. Vidí odznaky jako cestu pro:

 • Získání uznání za to, co jsme se naučili. Otevřené odznaky sdružují sdílený standard pro uznávání dovedností a pomáhají při hledání pracovních příležitostí a celoživotním vzdělávání.
 • Představují ocenění toho, co jste se naučili. Každý, kdo splňuje standard, může udělit odznaky za dovednosti nebo učení.

Pro dosažení hodnocení Mozilla zdůrazňuje význam zobrazení vašich ověřených odznaků na celém webu. Navrhují získávat odznaky z libovolného místa a pak je sdílet, kde chcete. Na profilech sociálních sítí, pracovních místech a na vašem webu. Odznaky také ověřují dovednosti. Zaměstnavatelé, organizace a školy si mohou zkontrolovat údaje za každý odznak pomocí otevřených odznaků Mozilla k ověření dovedností a kompetencí jednotlivců.

Hlavní výzvy otevřených odznaků představují:

 • Standardizace: ocenění dosažené úrovně nebo kvality dovedností jedním vydavatelem odznaku pro jiného. Jak zaměstnavatelé vnímají sbírky odznaků?
 • Šíření: odznaky lze snadno vytvořit, ale nesnižuje to jejich hodnotu?
 • Motivace: jsou lidé odznaky motivováni?
 • Akreditace: měli bychom být vůbec na neformální vzdělávání oceňováni/akreditováni?

Některé příklady použití otevřených odznaků:

 • Příběhy uživatelů: každodenní příklady odznaků v reálném světě.
 • Projekt 2 Million Better Futures iniciativy CGI America má pomoci 1 miliónu dělníků a 1 miliónu studentů k úspěchu pomocí otevřených odznaků.
 • Projekt Chicagio Summer of Learning byl první celoměstskou iniciativou a byl natolik úspěšný, že se starosta Emmanuel rozhodl v programu pokračovat i příští rok.
 • Zúčastnění vydavatelé na webu Open Badges jsou uvedeni na aktualizovaném seznamu vydavatelů a návrhářů odznaků.
 • Odznaky v reálném světě http://openmatt.org/2011/03/17/badges-in-the-real-world/
 • Badges on P2PU: vytvořte odznak a získejte zpětnou vazbu na to, co se chcete naučit. Můžete také poskytnout zpětnou vazbu projektům ostatních.
 • P2PU – course – Openbadges
 • Wikipedie: Digitální odznaky