Otevřené vzdělávací zdroje

Jeden ze způsobů uvažování o otevřeném vzdělání je pohlede na vytváření otevřenějších a dostupnějších vzdělávacích zdrojů či materiálů, které se používají pro výuku a učení. To se obvykle provádí zpřístupněním zdrojů online a jejich převod pod otevřenou licenci, která umožňuje nebo podporuje přizpůsobení a/nebo opakované použití.

Nadace Hewlett definuje otevřené vzdělávací zdroje (OVZ) takto:

„Otevřenými výukovými zdroji (OVZ) jsou výukové, učební a výzkumné materiály různých forem, které jsou umístěné na veřejné doméně nebo které byly vydány pod otevřenou licencí, která umožňuje jejich bezplatné používání a využití dalšími subjekty.“

Někdo tvrdí, že aby zdroje mohly být považované za otevřené vzdělávací zdroje, musí být volně přístupné a pod otevřenou licencí (nebo na veřejné doméně). OVZ je možné označovat jako „liberálně licencované prostředky určené pro využití ve vzdělávání“. Wikipedie je popisuje (od 21. listopadu 2014) jako „volně přístupné, otevřeně licencované dokumenty a média, které jsou užitečné pro výuku, učení, vzdělávání, hodnocení a výzkum.“ OVZ se mohou skládat z plných kurzů nebo jejich součástí včetně materiálů, výukových plánů, učebnic, výukových předmětů, videozáznamů, her, testů, softwaru, nebo jakýchkoli jiných nástrojů, materiálů či technik podporujících přístup ke znalostem.

OVZ maximálně využívají sílu internetu ke zlepšení výuky a učení a zlepšení přístupu ke vzdělání.

Otevřené výukové zdroje splňují „Rámec 4RS“ což znamená, že uživatelé mají volný přístup a všechna zákonná práva potřebná pro:

  • Opakované použití: obsah může být použit v nezměněné formě
  • Revizi: obsah lze přizpůsobit, upravit nebo změnit
  • Remix: původní nebo revidovaný obsah lze kombinovat s jiným obsahem za účelem vytvoření nového obsahu
  • Redistribuci: kopie obsahu mohou být sdíleny s ostatními v původní, revidované nebo remixované formě.

I když někteří lidé zvažují i použití otevřeného technického formátu jako základní charakteristiky OVZ, nejde o všeobecně přijímaný požadavek.

Další zdroje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *