Praktiky otevřeného vzdělávání

Otevřené vzdělávací praktiky jsou výukové techniky, které čerpají z otevřených technologií a otevřených vzdělávacích zdrojů pro usnadnění spolupráce a flexibilního učení. V této oblasti existuje mnoho nápadů včetně myšlenek týkajících se spolupráce, pomocného webu pro pedagogy, andragogiky (vzdělávání dospělých) a heutagogiky (samostatně plánovaného učení). Otevřené licencování, otevřený výzkum, spolupráce a nové přístupy k hodnocení

OEP začaly být součástí pravidel popisujících otevřené vzdělávání.  Stávající definice zahrnuje:

  • Centrum pro otevřené učení a vyučování (Open Learning and Teaching (COLT)), University of Mississippi: Postupy otevřeného vzdělávání (OEP) nabízejí kontakt se studenty po celém světě, podporu autoregulovaného učení a osobní sítě, které mohou výrazně vylepšit tradiční výuková prostředí. Učitelé a studenti mohou od otevřeného kontaktu s odborníkem a s rozmanitými partnery po celém světě mnoho získat.
  • Deklarace Cape Town Open Education Declaration: Otevřené vzdělávání není omezeno pouze na otevřené vzdělávací zdroje. Jde také o otevřené technologie, které usnadňují spolupráci, flexibilní učení a otevřené sdílení výukových metod, které umožňuje pedagogům využívat nejlepší nápady svých kolegů. Mohou také vznikat nové přístupy k hodnocení, akreditaci a společnému učení. Pochopení a komplexní inovace, jako je tato, je zásadní pro dlouhodobou vizi tohoto hnutí.

Grafika: Conole, G. (2011) definování postupu otevřeného vzdělávání. Dostupné na http://e4innovation.com/?p=373

K zamyšlení… učení se mění (Fred Garnet) (http://e4innovation.com/?p=373)