Přístup, účast, spolupráce

Otevřenost je možné chápat různými způsoby. Jedním z nich je kontrast mezi „otevřeným přístupem“ a „otevřenou účastí“ nebo „otevřeným přínosem“. Otevřené vzdělávání mělo v minulosti tendenci soustředit se na přístup, avšak je možné namítat, že otevřená účast a přínos jsou mnohem důležitějšími ukazateli otevřenosti než pouhý přístup ke zdrojům.

P2PU nabízí kurz Navrhování seminářů pro spolupráci, kde vysvětluje myšlenky týkající se otevřené účasti.

V rámci kurzu jsou definovány následující pojmy:

  • Společná účast – snaha prolomit bariéry mezi studentem a učitelem.
  • Spolupráce – procesy napomáhající posunout se od dominantní teorie díla jednoho autora nebo vlastnictví jedné organizace/jednotlivce daného výtvoru nebo nástroje použitého při tvorbě.

Otevřená účast přesahuje vztah student – učitel. Může zahrnovat i vztahy student – student, student – kurz, případně další. Otevřená účast může zahrnovat i mnoho různých komunit, od zavedených vzdělávacích institucí s bohatými zkušenostmi po obchodní společnosti a jednotlivce, kteří nově vstupují do praxe.

Chyba Heartbleed bug představuje pro komunitu otevřeného vzdělávání varovný příběh. Došlo k ní, protože všichni používali kódování OpenSSL, avšak nikdo ho nekontroloval. Účast je důležitou součástí otevřeného procesu.

Výzvou pro účastníky a komunitu otevřeného vzdělávání je přivádění subjektů zvenčí. Jakmile si lidé uvědomí, že otevřené poznávání může být obohaceno o individuální akademické zkušenosti, budou se cítit více motivováni k poznávání a účasti, a to nejen jako diváci, ale i jako přímí účastníci.

Je-li otevřené vzdělávání především o přístupu k (otevřeným) zdrojům, pak do jisté míry představuje i zátěž a odpovědnost pro ty, kdo mají technické schopnosti zdroje vytvářet a sdílet. Rozložení sil je nerovnoměrné. Zdroje budou i nadále navrhovány z určitého pohledu a dalo by se říci, že se otevřené vzdělávání do jisté míry stává formou sociokulturního kolonializmu. Například je stále poměrně málo lidí, kteří se v současnosti podílejí na dvojí úloze spotřebitele a vývojáře zdrojů otevřeného vzdělávání (často je to mnohem výraznější v rozvojových zemích).

 

Další zdroje