Proč používat otevřené vzdělávací zdroje

Ekonomické přínosy

Uvolnění OVZ může významně zlepšit pověst. Je to příležitost stát se lídrem v rychle se rozvíjející a velmi významné oblasti. Mohou-li studenti nahlížet na vysoce kvalitní zdroje ještě před přihlášením na školu, zvýší to celkový počet přihlášených.

 

Sdílení osvědčených postupů

Kromě ekonomických důvodů otevřené publikování zdrojů rekultivuje tradiční akademickou praxi sdílení znalostí. Uvolnění materiálů může pomoci vytvářet mosty mezi skupinami. Možnost sledovat obsah používaný pro vyučování na univerzitách může pomoci lidem uvědomit si, že vyšší vzdělání pro ně nemusí být nedosažitelné.

 

Rizika

Obavy může vzbuzovat nedostatek znalostí práva týkajícího se duševního vlastnictví (PDV) vašich zdrojů. O svá práva nepřijdete, ale budete muset poněkud ustoupit. Instituce a zaměstnanci se také mohou obávat kritiky svých materiálů.

 

Perspektivy vzdělávání

Vytváření OVZ má velké výhody pro jednotlivce, vzdělávací instituce a společnost jako celek. Pokud jste pedagog, má pro vás smysl vytvářet a používat OVZ.

Je třeba poznamenat, že existují rozdíly mezi OVZ aktivitami ve školách a v institucích terciárního vzdělávání. Ve školách jsou OVZ pro učitele nesmírně cenné, zejména v rozvojovém světě. V terciárním vzdělávání a pro výzkumné pracovníky už nejde jen o přístup k materiálům, ale také o jejich jednodušší sdílení (obvykle prostřednictvím modelu otevřeného přístupu) a vytváření platformy pro další zviditelňování výsledků práce (a tedy zatraktivnění pro zdroje financování).

Učitelé jsou zodpovědní za vytváření dobrých zkušeností s výukou, nikoli (nezbytně) za vytváření všech zdrojů pro vlastní potřeby. Opětovné použití existujících OVZ ušetří čas, který je tak možné využít pro další aspekty výuky a procesu učení. Jejich používání může pomoci rozšířit rozsah vašich učebních materiálů.

Pokud vyučujete běžné téma, existuje šance, že někdo jiný již pro tuto oblast vytvořil kvalitní studijní materiály. Studenti sami mohou individuálně k těmto prostředkům přistupovat, tak proč je nezahrnout do výuky? To může vytvářet motivaci tyto zdroje dále vylepšovat a dále uvolňovat pro ostatní k opakovanému využití.

Uvolňování vlastních materiálů může pomoci vylepšit váš pedagogický profil a umožní jiným uživatelům vaše zdroje vylepšovat. Vytváření OVZ může mít pozitivní vliv i na praxi díky podpoře reflexe a může usnadnit vytváření sítí a spolupráce s dalšími odborníky v daném oboru. Používání a vytváření OVZ pomáhá rozšiřovat obzory a hledat širší a různé pohledy na daná témata.

 

Institucionální perspektivy

Vytváření OVZ vkládá na web množství materiálu, který bude indexován společností Google a lze ho využít k přilákání potenciálních studentů na webové stránky školy. Tvorba a používání OVZ je v souladu se snahou škol o obecné šíření znalostí s co nejmenšími omezeními.

OVZ usnadní kolegům zjistit, co vyučují ostatní pedagogové a povzbudí je v dalším sdílení svých materiálů v rámci instituce. To vyšle zprávu, že opakované použití a tvorba v návaznosti na úsilí ostatních je mnohem efektivnější, než na všem pracovat sám a představuje tak pedagogický přínos.

OVZ umožňují potenciálním partnerům vidět, co se v daném kurzu vyučuje, což může usnadnit uzavírání partnerství například mezi místními vysokými školami nebo firmami.

Tvorba OVZ a jejich využití může být podporováno institucemi, které nabízejí určitá profesní ocenění pedagogům využívajícím otevřené vzdělávání.

 

Perspektivy pro studenty

OVZ pomáhají studentům okamžitě najít informace na prakticky jakékoli téma a spojit se s vrstevníky po celém světě. OVZ mohou neformálním studentům pomoci při budování důvěry ve formální vzdělávání a podporovat jejich přechod do institucionálních struktur. Snížením nákladů na vzdělávání OVZ také pomáhají studentům zahájit a dokončit své studium, protože se díky nižšímu ekonomickému tlaku mohou více soustředit na studium.

Použití OVZ umožňuje studentům stát se pedagogy a zahájit experimentování s učebními a výukovými materiály. Jako student se můžete stát pedagogem, učitelem, koordinátorem nebo prostě jen mnohem lépe informovaným občanem.

 

Další zdroje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *