Výhody otevřeného vzdělávání

Existuje mnoho organizací, skupin a jednotlivců, kteří mohou potenciálně těžit z otevřeného vzdělávání a otevřených vzdělávacích postupů.

Projekt Výzkumné centrum OVZ zkoumá některá z klíčových tvrzení o výhodách OVZ a otevřeného vzdělávání. Jejich výzkumné hypotézy poskytují dobrý přehled o potenciálních přínosech.

  • Využití OVZ vede ke zlepšení výkonnosti studentů a spokojenosti lidí využívajících OVZ na rozdíl od jiných on-line materiálů
  • OVZ rozšiřují účast na vzdělávání
  • Využití OVZ je efektivní metodou pro zlepšení výsledků rizikových studentů
  • Využití OVZ vede ke kritické reflexi pedagogů s důkazy o zlepšení v jejich praxi
  • Přijetí OVZ přináší finanční výhody pro studenty i instituce
  • Neformální studenti používají při výběru OVZ různé kvalitativní ukazatele
  • Neformální studenti rozvíjí své vlastní formy podpory studia
  • Otevřené vzdělávání funguje jako most k formálnímu vzdělávání
  • Využití OVZ vybízí instituce ke změně svých pravidel
  • Neformální hodnocení motivuje studenty k využívání OVZ

Nejnovější důkazy pro tato tvrzení lze nalézt na Mapě dopadů OVZ.

O dalších specifických případech, kdy otevřené vzdělávání přináší výhody, toho bylo již napsáno mnoho.

Hlášení společenství pro vzdělávání s názvem „Výhody a výzvy OVZ pro vyšší vzdělávání“ uvádí: „Neoficiální údaje ukazují, že OVZ mohou zlepšit vzdělávací postupy, soulad mezi kurzy, technickou kvalitu a výzkum v oblasti pedagogiky, usnadnit technická zlepšení, vyvíjet vysoce kvalitní a sdílené obrazy a zlepšovat mechanizmy pro akreditaci a vnější podporu. Výsledky průzkumů naznačují, že OVZ přímo nesnižují náklady na vývoj materiálů, neboť stále vyžadují další financování. OVZ mohou nicméně nepřímo zvýšit počet zápisů a zvýšit tak příjmy ze školného. Mohou snížit některé náklady spojené s uváděním na trh a umožnit využití nových obchodních modelů prostřednictvím poskytování služeb kolem OER.

Instituce také těží z otevřených dat a transparentnosti, které mohou vést k lepšímu financování a zlepšení infrastruktury.

Zpráva MIT „Otevřené výukové zdroje: Výhody pro pedagogy i studenty“ argumentuje, že výukové materiály pod otevřenou licencí lze snadno nalézt a přistupovat k nim, takže podporují větší nezávislost a flexibilitu vzdělávacích příležitostí pro studenty. OVZ kurzy umožňují studentům prozkoumat materiály před nástupem do výuky, takže se mohou lépe připravit ještě před příchodem do učebny.

Otevřené vzdělávání poskytuje možnost přístupu i těm, kdo dříve přístup ke vzdělávacím materiálům, zdrojům a postupům neměli. To znamená, že zájemce může studovat prostřednictvím „hromadných otevřených online kurzů“ (MOOC) nebo obecně OVZ, aniž by musel navštěvovat formální vzdělávací instituci.

 

Další zdroje